Verksamhetsberättelse 2019/Story: Vi använder ett unikt event för att hitta nya, och återuppväcka gamla, partnerskap

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Tillgång
2019

I den här Storyn beskriver vi vårt arbete med att utnyttja det unika evenemanget Wikimania, för att engagera både gamla och nya partnerorganisationer.

Ända sedan instiftandet av Wikimedia Sverige har GLAM-arbetet varit en av våra kärnverksamheter. Sedan vi började anställa personal 2012 har våra största projekt varit GLAM-orienterade. Genom vårt arbete med utbildning, uppladdningar, skrivstugor och andra aktiviteter har flera av våra partners gått vidare till att stå på egna ben. Detta gäller dock inte för dem alla, och några potentiella partners kan även tillfälligtvis ha tappats bort längs vägen.

Med detta i åtanke fungerade Wikimania som en hävstång och gav oss en anledning att sträcka ut handen och återuppta samtalen med flera GLAM-institutioner som vi inte har haft ett aktivt samarbete med på sistone. Den första “Culture Crawlen” någonsin i Sverige genomfördes och involverade både gamla och nya samarbetspartners. Detsamma gäller för de guidade turer, gruppbesök och andra programpunkter som arrangerades. Det samlade intrycket av arbetet är väldigt positivt, både bland besökarna och bland de GLAM-institutioner vi samarbetade med. Arbetet lade också grunden till flera skrivstugor och uppföljningsmöten senare under året, och skapade en bra grund för starka samarbeten i framtiden.

Inte nog med att Wikimania stärkte vårt samarbete med GLAM-sektorn, det gav oss också möjligheten att samarbeta med aktörer från andra delar av samhället. Temat, “Starkare tillsammans: Wikimedia, fri kunskap och de globala målen”, knöt an till en övergripande diskussion i Sverige om FN:s globala mål för en hållbar utveckling. För flera av våra potentiella samarbetspartners tydliggjorde detta också sambandet mellan Globala målen och arbetet för fri kunskap. Samtal med kommersiella arkiv, ett högprofilmöte mellan ett trettiotal nationalbibliotek, möten och arrangemang tillsammans med civilsamhällesorganisationer och en inbjudan till en stor folkhögskolekonferens är konkreta exempel på samarbeten som Wikimania ledde fram till.

Apropå temat på konferensen gav Wikimania också en möjlighet för oss att nå ut, och mer än tusen ledande opinionsbildare, ledare från civilsamhället, forskare, politiker och myndigheter kontaktades. Vi valde att ha ett särskilt fokus på icke vinstdrivande organisationer som arbetar i den internationella biståndssektorn. Vår förhoppning var att väcka uppmärksamhet hos aktörer vi inte tidigare samarbetat med. Flera av dem hade varken hört talas om Wikimedia Sverige eller rörelsen bakom Wikipedia tidigare, och konferensens tema hjälpte dem att förstå vad vi gör och väcka intresse för samarbete. Efter Wikimania anordnade vi även uppföljningsträffar med organisationerna för att lära känna varandra bättre och fortsätta samtalen. Detta beskrivs i Story: Att arbeta tillsammans för en bättre värld.

Vi bestämde oss även för att använda fredagen under konferensen som ett sätt att lyfta det arbete som sker i den fria kunskapssektorn i bred bemärkelse. Vi bjöd därför in ett antal organisationer som vi trodde skulle kunna ha intressanta berättelser att förmedla. Under arrangemanget anordnade vi enskilda träffar med dem och diskuterade framtida samarbetsmöjligheter. Det faktum att dessa organisationer deltog och presenterade på huvudscenen gav förhoppningsvis även idéer till andra i Wikimediarörelsen kring hur olika samarbeten skulle kunna se ut. Vi har gott hopp om att vi kommer att se nya aktiviteter framöver hos andra Wikimediagemenskaper, som initierades under Wikimania i Stockholm.