Verksamhetsplan 2012/Referenser

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Mål

  • Hjälpa gemenskapen att få tillgång till referensverk av olika slag. Dessa är viktiga för att öka kvaliteten på innehållet, men är ofta svåra att få tag på eller dyra att köpa in.
  • Detta görs genom hjälp till utlåning, inköp, kontakter för att få tillgång till databaser och liknande.
  • Under 2012 förbättras och källbeläggs 100 artiklar.
  • Projektet finansieras delvis med 50 000 kr. för inköp och 25 000 kr. för arbete genom Stiftelsen Chelha
  • En koordinator som sätter upp rutiner och hanterar inköp och utlåning kommer att utses.

Koncept

Den svenskspråkiga grenen av Wikipedia innehåller 400.000 artiklar, som har skrivits av tusentals frivilliga medarbetare. Av dessa är 3200 ännu aktiva och 130 är så aktiva att de bidrar med över 100 redigeringar varje månad. Det är till dem det föreslagna projektet riktar sig. För att skriva en användbar och tillförlitlig encyklopedi krävs högkvalitativ sekundärlitteratur och källhänvisningar till referenslitteratur, något som ibland har varit en brist. Samtidigt är referenser till specialiserade litteratur det viktigaste verktyget att verifiera kvaliteten. Sådan referenslitteratur som de behöver i sitt frivilliga arbete med Wikipedia, vill vi kunna ställa till deras förfogande. Detta görs genom inköp, hjälp till utlåning, eller kontakter för att få tillgång till särskilda databaser och arkiv. Målet är att under år 2012 förbättra och källbelägga 100 artiklar med stöd från Litteraturprojektet.

Litteraturprojekt i Tyskland

Projektet ska genomföras i Sverige och riktar sig i första hand till den svenskspråkiga grenen av Wikipedia, den fria encyklopedin. Projektet har en direkt förebild i Tyskland och Österrike, där det sedan 2007 har genomförts av våra systerföreningar Wikimedia Deutschland och Wikimedia Österreich. Erfarenheterna därifrån ligger till grund för det svenska genomförandet. Det tyska projektet skapades först med fokus på biologiartiklar. Under första året stöddes 13 skribenter med monografier som använde det för 270 nya eller väsentlig förbättrade artiklar, alltså i genomsnitt mer än 20 artiklar per bok. Under de följande åren utökades projektet successivt till andra områden än biologi, och sedan sommaren 2011 finns inga tematiska begränsningar längre. Den intilliggande illustrationen förklarar utvecklingen i Tyskland, observera att siffrorna för 2011 endast omfattar perioden till början i oktober där den stora utökningen av projektet började. Två viktiga slutsatser kan dras ur detta: Först ökades antalet av utdelade böcker inte mycket trots att nya tematiska områden kom till, det vill säga att en visst mättnad i områden nås snabbt. Den andra effekten som man kan se är en ökning av nya artiklar varje år som leder till en exponentiell tillväxt över det totala antalet artiklar. Utdelade böcker har alltså en hållbar effekt i projektet.

Lärdomar från det tyska projektet är olika sätt att minimera de administrativa utgifterna och att vara flexibel i reglerna utan att öka risken för missbruk. Stöd ges till skribenter som bidragit produktivt under en längre tid. Böckerna ägs alltid av föreningen och lånas ut tills vidare. Låntagaren åtar sig att svara på förfrågningar från andra skribenter, och måste en gång varje år rapportera kortfattat hur mycket hjälpmedlen har använts. Kraven på referensverken är öppna: De kan kosta mellan 30 och 250 euro, de ska vara lämpliga att hänvisa till och användbara inom ett tillräckligt brett område. Stödet har gått till fackuppslagsverk, läroböcker, monografier, biografier, även på media som CD, DVD eller individuell åtkomst till särskilda databaser.

Tillgång till elektroniska onlinedatabaser skapas och redovisas i ett extra delprojekt. Då sådan tillgång normalt är mycket mer kostsam än tryckt facklitteratur går man annorlunda till väga: Den tyska föreningen ordnar en kostnadsfri, tidsbegränsad tillgång till databaser för ett större antal (5-100) skribenter. Detta delprojekt är arbetsintensivt, men har låga omkostnader.

Wikipedias rykte har även öppnat dörrar till arkiv, bibliotek och samlingar som annars inte är offentligt tillgängliga. Ett exempel här är Nobelmuseets forskningsbibliotek som nu är tillgängligt för Wikipedias skribenter genom ett samarbete mellan Wikimedia Sverige och Nobelmuseet. Föreningen kan bidra till att knyta sådana kontakter och göra dem kända internationellt inom Wikimedia-rörelsen.

Projektfakta

Vad?

Enkla regler för att att ansöka!

Hur?

Personer i gemenskapen kan ansöka enligt de uppsatta reglerna. Föreningssekreteraren ser till att de genomförs.

Vem?

Föreningssekreteraren gör utkast på reglerna. Styrelsen tar sedan beslut om dem. Beviljas/hanteras/kommuniceras direkt av Sekreteraren.

När?

Regler ska vara klara till nästa styrelsemöte.

Finansiering? Budget?

Inköp av verk och licenser: 50 000 kronor.


SMARTa mål?

100 artiklar skall förbättras/källbeläggas med hjälp av projektet. För mätning av måluppfyllelse: Dold kategori? Undersidor? Lista som fylls på? Som ett projekt på Wikipedia? Sekreteraren skapar statistik om användning.

Tidsplan