Verksamhetsplan 2012/Utbildningsinstitutioner

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Projekt att få kontakt med högre utbildningsinstanser

Från verksamhetsplanen

  • Målet är att översätta utbildningsmaterial och hitta två utvalda universitet där det finns personal som är eldsjälar och har dokumenterad erfarenhet av Wikipedia.
  • Målet är att vara redo att slutföra två sådana pilotprojekt 2013.
  • Ta kontakt med organisationer som är främjare av kunskap och utbildning, och skaffa en kontaktperson för att kunna inleda samarbete.[1]

Projektfakta

Budget

Ingen, dock finns det möjlighet att söka via gemenskapens projekt.[2]

Tidplan

Hitta Positiva Universitet eller högskolor

Under vårterminen 2012 skapa kontakt med minst 3 universitet eller högskolor som visar intresse för hur Wikipedia, Wikibooks och Wikiversity fungerar.

Utbildning

Under höstterminen 2012 ordna enklare kurser för universitets och högskolelärare i wiki-redigeringar till minst två utbildningsinstanser.

Utbildningsmaterial

Under 2013 arbeta fram utbildningsmaterial till Wikiversity eller Wikibooks utifrån de utbildningsinstanser som vi har tagit kontakt med, och som har introducerats i utbildningsmaterialet som Wikimedia Foundation har tagit fram.

Rapportering

Progressrapport ska lämnas två dagar före varje styrelsemöte och slutrapport skall redovisas för styrelsen senast 60 dagar efter projektets avslutande.


Projektdeltagare

Projektledare: Harald Andersson

Assistent Jan Ainali[3]

Genomförande

Harald kontaktar högre utbildningsinstanser som har visat intresse i wiki sedan tidigare, t.ex. i Wikiversity, eller som han har viss kontakt med genom sina studier.

Andra personer som kan ge tips om var man är angelägen att lära sig mer om wiki kontaktar Harald eller Jan för att vi skall kunna lägga upp en plan för kontakten med utbildningsinstansen

Mål

  • Att få två högre utbildningsinstanser att börja använda wikis i sin utbildning.
  • Att skapa kontakt med minst tre olika högre utbildningsinstanser.

Referenser

  1. Verksamhetsplan 2012/Utbildning
  2. Mötesprotokoll/Protokoll 2012-03-03
  3. Mötesprotokoll/Protokoll 2012-03-03

Se även