Projekt:Öppen databas för offentlig konst 2013/Reserapport Digikult

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Reserapport 2013-04-11

Huvud

  • Resenär: André Costa
  • Eventuell medresenär:
  • Resans ändamål: Hackathon vid Digikult samt diskussioner kring Commons och bilddonationer
  • Rese-ID: 2013-20
  • Resedatum: 09-11 april 2013
  • Resebeslutfattare: John Andersson
  • Resebeslut

Rapport

Hackathon

Två dagars hackathon med ytterligare fyra deltagare varav en på distans. Snarare än att bygga varsin lösning byggde vi en gemensam app med flera moduler.

Applikation [1] visar kulturarv i närheten av användaren genom först hämta användarens position genom GPS, webläsare eller IP-nr. Om ingen av dessa ger resultat kan koordinat väljas utifrån en karta (OSM). Utifrån denna position söker sedan appen efter närliggande kulturarv i olika databaser (moduler). De som blev färdigställda var:

  • Europeana: Via Europeanas api hämtar den (ett urval av) de objekt som är geokodade och i närheten;
  • Wikipedia: Visar närliggande geokodade artiklar på (engelska) Wikipedia;
  • Institutioner: Institutionsmallarna på Commons skördades och användes för att bygga upp en databas av kulturinstitutioner i närområdet.

Stöd byggdes även för vår Öppna databas för offentlig konst. Då denna i dagsläget till stor utsträckning saknar koordinater är den enbart nåbar i "debug" läge (se [2]).

Appen är bygd i ett ramverk som gör att den fungerar både på datorer, smartphones och tablets. Koden finns tillgänglig på [3].

Under hackathonet kom Västnytt på besök och genomförde en intervju.

Demonstration och information

På kvällen den 10:e demonstrerade jag den nya Commons appen samt det beskrevs hur denna senare skulle kunna kopplas till notifikationer att en oillustrerade artikel finns i närheten eller sammankopplingar med exempelvis listorna i WLM. Det skedde även flera diskussioner kring möjligheten av bilddonationer och hur sådana bör utformas. Även mer generella diskussioner kring möjligheten att använda material från Commons samt hur man följer (CC) licenserna.

Eventuella kommentarer av uppföljningskaraktär

När databasen för offentlig konst utökats ska även denna data visas per default.

Uppföljning gällande donationer av bild (och annan media) sker via mail.

Utfall kostnader

Vad Summa Övrigt
Traktamente 231:- 220*2 (minus mat)
Summa 231:-