Lediga jobb

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Wikimedia Sverige har ett mycket spännande verksamhetsår 2016 framför sig, med en planerad utökning av verksamheten under året. Arbeta med Wikimedia Sverige i internationell miljö för att tillsammans med frivilliga krafter, medlemmar, styrelsen och anställda genomföra fler samarbeten, stora projekt och nya spännande idéer så att en av världens största webbplatser blir ännu bättre och att det blir mer fri kunskap tillgänglig för alla!

Delar av Wikimedia Sveriges personal.
Att jobba för Wikimedia

Ansökningar med personligt brev, meritförteckning och eventuella referenser/arbetsprover skall inkomma till jobb(at)wikimedia.se. Har du ytterligare frågor, är du välkommen att maila till jobb(at)wikimedia.se.

Aktuella tjänsteutlysningar

Examensarbeten

 • GLAM-statistik 
  visa mer
  Samarbetspartners som gallerier, bibliotek, arkiv och museer (GLAM) har ett stort intresse av att veta hur det material som de släppt under fri licens och laddat upp till Wikimedia sprids inom Wikipedia efter publicering. Databasen bakom Wikipedia innehåller idag bara information om vilka filer som just används nu i artiklar, men det saknas information om hur lång tid det tog innan en bild användes i artiklar eller om en fil har ersätts med en ny version. Detta innebär att en detaljerad åtkomststatistik inte kan skapas utan stora fel och avvikelser.
  Arbetet innebär som första steg en analys av Wikipedias xml-databas-dump och ett utdrag från artikelkällkoden i alla historiska artikelversioner om vilka bilder som används i vilken version. Detta sparas i en ny mysql-databas. Andra delen börjar med en behovsanalys tillsammans med våra nationella och internationella samarbetspartners. Målet är att skapa ett användarvänligt verktyg för att visualisera filanvändningen tillsammans med åtkomststatistik.
  På grund av kompatibilitet med Mediawiki/Pywikipedia måste arbeten realiseras i php, python och mysql. Ett stort fokus ligger på hastighetsoptimering eftersom både databas-dumpfiler och åtkomststatistik är, beroende på språkversion, i storleken flera terabyte. Källkoden och examensarbetet måste publiceras under en fri licens.

Praktikplatser

Wikimedia Sverige söker löpande praktikanter. Kunskaper inom programmering (php, python, mysql), webbpubliceringsverktyg (Drupal, Wordpress och Mediawiki) och kommunikation/PR är för närvarande speciellt intressanta.

 • Hemsida 
  visa mer
  För att göra kommunikation med utomstående effektivare håller vi på med att ersätter föreningswikin mot en ny Drupal-hemsida för att ta hänsyn till olika behov hos olika användargrupper.
 • Wikipedia i utbildning
  visa mer
  Wikimedia Sverige söker en praktikant inom utbildningsprogrammet med tillträde snarast för att bidra med kunskap till utbildningsprogrammet, samordna detta tillsammans med projektledare samt utföra uppdrag inom ramarna för projektet.
 • Informationsmaterial för ut- och fortbildningar 
  visa mer
  Sammanställa information om vad som behövs för att professionalisera föreningsarbetet (exempelvis mediaträning). Uppgiften går ut på att ta reda på vilka utbildningar som finns tillgängliga på marknaden, vad dessa innehåller och kostar samt annan relevant information så att styrelsen kan fatta informerade beslut. Detta kan även inkludera förslag till företagen på hur utbildningarna kan modifieras för att passa våra behov bättre.
 • Utbildnings- och presentationsmaterial 
  visa mer
  Vårt existerande utbildnings- och presentationsmaterial behöver gås igenom för att se hur detta kan förbättras och göras mer lättförståeligt samt se till att det är uppdaterat. Arbetet sker i nära samarbete med respektive projektledare för specifikt utbildningsmaterial.
 • Infobroschyr QRpedia 
  visa mer
  QR-koder kan skannas med en mobiltelefon, och länkar till QRpedia som visar det passande wikipediaartikel i mobiltelefonens språk. Lika som en audioguide kan det användas i museer, på byggnader eller andra turistattraktioner, men har fördel att Wikipediaartiklar finns i flera språk. Uppgiften omfattar att skriva en kort broschyr som visar hur museer och andra organisationer kan använda och använder QRpedia, och hur man kan enkelt sätta upp det själv.

Tidigare utlysningar

Anställningar

Följande tjänster har tidigare varit utlysta och är tillsatta:

Examensarbeten

 • Användarundersökning på Wikipedia 
  visa mer
  Wikimedia Sverige söker två personer som vill skriva ex-jobb om statistik om användarfrekvenser och användbarhet på Wikipedia.
  Nästan 50% av Wikipedialäsare från Sverige använder engelskspråkiga istället för svenskspråkiga Wikipedia. Även om många svenskar har goda kunskaper i engelska kan man förvänta sig att läsare föredrar sitt modersmål. Projektmålet är att identifiera orsaker till varför många läsare byter till engelskspråkiga Wikipedia. En arbetshypotes är att existerande eller förväntade kvalitetsbrister är huvudorsaken.
 • Vilka är Wikipedias största brister och hur kan man övervinna dem 
  visa mer
  Wikimedia Sverige söker två personer som vill skriva ex-jobb om statistik om användarfrekvenser och användarbarhet av Wikipedia.
  Denna uppsats mål är att genom online och offline användarundersökningar ta reda på var svenskspråkiga Wikipedias största brister ligger. Denna undersökning skall sedan ligga som bas för att ha ett faktabaserat material att utgå ifrån för att kunna lägga upp en plan för kommande förbättringar.

Praktikplatser

 • Wiki Loves Monuments 
  visa mer
  Wiki Loves Monuments är världens största fototävling och behöver marknadsföras. Stöd behöver ges till lokala evenemang. Leta sponsorer till priser och förbereda prisutdelning. Arbetet sker i nära samarbete med Axel Pettersson.
 • Wikipedia utbildningsprogram 
  visa mer
  Utbildningsprogrammet behöver material översatt och lokaliserat för att passa det svenska utbildningssystemet. Arbetet sker i nära samarbete med Pettersson.

Om Wikimedia Sverige

Om föreningen

Wikimedia Sverige är en ideell förening, verksam i Sverige som verkar för att göra kunskap fritt tillgänglig för alla människor, särskilt genom att stödja Wikimedia Foundations projekt som till exempel Wikipedia. Föreningen skall även verka för att sprida kunskap om dessa projekt, främja användande av dem, samt stötta för sådana projekt väsentlig teknik. Fri kunskap innebär information som är tillåten att kopieras, återanvändas och spridas vidare, inklusive för kommersiella syften, utan kostnader eller andra restriktioner än attribuering. Vi är en organisation drivna av frivilliga och vi ser att frivilliga även fortsatt spelar en central roll i alla våra aktiviteter.

Vi bildades 2007 och är en av drygt 40 liknande organisationer runtom i världen som är erkända av Wikimedia Foundation, men fungerar helt självständigt både juridiskt och i det dagliga arbetet. Vi arbetar med gemenskapen, individer, museum, universitet, företag och media för att göra fritt licensierat material tillgängligt och med att hjälpa andra att återanvända materialet. Vi vill ha nära samarbeten med andra organisationer som är för fritt innehåll i Sverige och med den globala Wikimediagemenskapen och läsare.