Lediga jobb/Praktik 2021

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Praktikantprogram hos Wikimedia Sverige

Wikimedia Sverige är en ideell förening som arbetar för att tillgängliggöra och sprida fri kunskap. Vi står bakom Wikipedia och ett antal andra plattformar för att kunna uppfylla vårt syfte.

Praktik hos Wikimedia Sverige ska vara roligt och utvecklande, både för praktikanten och för föreningen. Genom engagemang och samarbete skapar vi bättre förutsättningar för fri kunskap. Vi söker främst praktikanter genom etablerade samarbeten med utbildningar.

Vi arbetar  i en digital miljö och nära kulturarvssektorn, i Sverige och internationellt, vilket ger en spännande blandning av arbetsuppgifter och personer. En praktikant hos Wikimedia Sverige har goda möjligheter att vidga sitt kontaktnät och få värdefulla arbetslivserfarenheter inför sitt framtida arbetsliv.

Vad kan vi erbjuda för uppdrag?

Wikimedia Sverige är en förhållandevis liten organisation, med ett tiotal anställda. Det innebär att vi ofta arbetar med många olika områden och hjälper till där det behövs, utifrån den kompetens vi har. Detta gäller även för praktikanter hos oss. Beroende på vad praktikanten gör och vem hen är kan arbetsuppgifterna bli varierande. Det är en möjlighet att lära sig mer om många olika saker, även om vi har en del generella områden för intresserade. En praktikant hos Wikimedia Sverige kommer huvudsakligen att arbeta inom något av följande områden:

Kommunikation

Wikimedia Sverige vill bli mer synliga och få högre kännedom i allmänhetens ögon. Vi står, genom Wikipedia, bakom ett av världens mest kända varumärken, men föreningen som sådan är inte speciellt välkänd. Vi söker därför praktikanter som vill vara med och förändra detta. Praktiken kan innehålla både praktiska moment, såsom att skapa inlägg i sociala medier eller skapa ett nyhetsbrev, men också mer strategi i form av att fundera över vilka budskap vi ska sända ut och vilka målgrupper vi vill nå.

Vi tror att du i framtiden vill arbeta med strategisk och praktisk kommunikation i en värdebaserad organisation eller i kulturarvssektorn. Du kanske läser medie- och kommunikationsvetenskap eller en kommunikatörsutbildning på yrkeshögskola.

Översättning och tolkning

Wikimediarörelsen är global. Därför arbetar vi ibland med dokument på andra språk än svenska, primärt engelska. För att kunna tillgängliggöra material till fler kan dessa dokument behöva översättas, antingen från engelska till svenska eller vice versa. Det handlar ofta om olika slags rapporter och styrdokument med drag av rörelseinterna uttryck och begrepp, som kan behöva extra eftertanke i översättningsarbetet. Det finns ofta också möjlighet att översätta till och från svenska till en rad andra språk, bland annat arabiska, franska, spanska och ryska. Vi ser därför gärna att personer med fler eller andra modersmål än svenska söker praktik.

Vi har emellanåt även uppdrag som gör att simultantolkning eller översättning av filmat material kan vara aktuellt. Även tekniska begrepp kan vara aktuella att översätta. Du som studerar språk, t.ex. översättare, tolk eller språkvetenskap, hittar här många intressanta och utmanande ämnen att översätta eller tolka.

Upphovsrätt

Hela Wikimedia Sveriges ideologi bygger på frågan om fri kunskap. Vi tror på att dela material öppet och fritt, så att fler människor ska kunna ta del av den kunskapen. För att detta ska bli möjligt behöver vi höja kunskapen om fri licensiering och upphovsrätt i samhället, hos medborgarna i allmänhet och beslutsfattarna i synnerhet. Vi behöver också arbeta med förutsättningarna för att skapa lagstiftning och andra regelverk som främjar arbetet med fri kunskap. Här kan föreningen göra stor skillnad. Tyvärr är resurserna för detta arbete begränsade, och därmed kan en praktikant sätta stor prägel på arbetet.

Vi tror att du läser juridik och är särskilt intresserad av upphovsrätt och immaterialrättsfrågor.

Utbildning

Föreningen håller årligen en mängd olika utbildningar för exempelvis lärare, bibliotekarier och doktorander. Dessutom utvecklar vi utbildningsmaterial som kan användas både internt i föreningen och gentemot en extern målgrupp. En praktikant kan vara med och utveckla materialet, och även hålla i utbildningar utifrån befintligt utbildningsmaterial. Här kan en praktikant komma med extra värdefulla kommentarer, om man som oinsatt förstår och kan ta till sig materialet.

För denna praktikplats är du intresserad av pedagogik. Kanske läser du en projektledarutbildning eller annan utbildning med pedagogisk inriktning. I framtiden kommer du troligen arbeta med någon slags icke-formell utbildning, processledare eller liknande.

GLAM

Deltagare i projektet Wikipedia i biblioteken 2019.

Inom vårt arbete med GLAM-sektorn (Galleries, Libraries, Archives and Museums) finns möjlighet till flera olika aktiviteter. Du kommer att arbeta med att tillgängliggöra digitaliserat material och praktiskt jobba med att förbättra det. Arbetet sker i nära samarbeten med våra många partners inom kulturarvsområdet. Här finns massor av möjligheter för den som är intresserad av arbetet med kulturarvssektorn.

Vi tror att du är intresserad av att arbeta i kulturarvssektorn i framtiden, antingen med tekniska lösningar eller mer verksamhetsnära frågor. Du är troligen intresserad av museer, arkiv och bibliotek och deras samlingar.

Arrangemang

Vi genomför årligen arrangemang i föreningen, till exempel årsmöte och Wikipediadagen. Dessa arrangemang behöver planeras, förberedas och genomföras, och passar därför bra att arbeta med för en person som är intresserad av projektledning. Det kan också vara aktuellt att fundera över hur föreningens digitala och fysiska arrangemang kan göras ännu bättre till sina strukturer.

Du läser troligen en projektledar- eller eventkoordinatorsutbildning, eller liknande, och är intresserad av att ge deltagare och medlemmar ännu bättre event.

Vilka förutsättningar erbjuder vi?

En praktikant hos Wikimedia Sverige kan alltid räkna med en handledare som guidar, stöttar och leder praktikanten. Du kommer också att få god insikt i Wikimediarörelsen och dess plattformar om du inte redan har det, inte minst kring arbetet bakom Wikipedia.

Wikimedia Sverige har ett modernt och tillgänglighetsanpassat kontor på Hammarby kaj i Hammarby Sjöstad i Stockholm. Om det behövs kan vi erbjuda arbetsplats för dig som praktikant, i ett öppet kontorslandskap med mestadels fria kontorsplatser. Vi erbjuder teknisk utrustning i den utsträckning det är nödvändigt. Vi har också stor flexibilitet gällande att arbeta på distans om du är baserad någon annanstans. Under praktiken är du försäkrad genom Wikimedia Sveriges volontärförsäkring.

Vi har tyvärr inga möjligheter att erbjuda betald praktik, vilket gör att vi främst söker personer som exempelvis läser en utbildning med praktikinslag.

Vårt arbetsspråk är svenska och du förväntas även ha goda kunskaper i engelska i tal och skrift. Ytterligare språkkunskaper är ett plus!

Vem söker vi?

Eftersom Wikimedia Sverige är en förening sprungen ur en rörelse är det viktigt att praktikanten delar föreningens värderingar. Vi söker också någon som drivs av att verka i en ideell förening, med de förutsättningar som gäller i en sådan kontext.

Vi söker i dagsläget huvudsakligen personer som aktivt studerar på en relevant utbildning och som har en uppfattning om vad de skulle vilja ha ut av en praktikplats hos Wikimedia Sverige.

Hur går vi tillväga?

Eftersom en praktikant hos Wikimedia Sverige kommer att vara en del av föreningens kansli under en period, är det både viktigt att praktikanten får rätt förutsättningar och att hen är rätt för föreningen. Därför genomför vi en intervju med den potentiella praktikanten innan praktikperioden påbörjas, där handledare och verksamhetschef deltar.

Inför praktikperioden går vi igenom uppgifterna som ska genomföras under perioden, och vilka eventuella krav som finns från huvudmannen för praktiken. Det kan till exempel handla om skoluppgifter som behöver utföras under perioden. Vi skriver sedan ett avtal som reglerar din praktik med dig eller din institution.

När praktikanten sedan är på plats får praktikanten en introduktion till föreningen, arbetsplatsen och de verktyg som används. Därefter hålls täta avstämningar mellan praktikant och handledare, utöver att praktikanten guidas och handleds i de konkreta arbetsuppgifterna.

Efter avslutad praktikperiod ger vi intyg på vad som genomförts under perioden.

Är du intresserad?

Ansökan med personligt brev, alternativt ett videoklipp på max 1 minut, där du presenterar dig själv och vad du vill ha ut av praktikplatsen, en meritförteckning, eventuella referenser/arbetsprover och tidigast möjliga startdatum skickar du till praktik(at)wikimedia.se. Har du ytterligare frågor är du välkommen att mejla till praktik(at)wikimedia.se.

Din ansökan kommer att granskas och du kommer att kontaktas om det finns intresse för din kandidatur. Tänk på att vi tar emot ett stort antal ansökningar och inte alltid kan följa upp direkt om det inte finns en praktik som passar.

Genom att skicka dessa uppgifter till oss samtycker du till att vi lagrar och behandlar dem i enlighet med vår Integritetspolicy.

Om Wikimedia Sverige

Wikimedia Sverige bildades 2007 och är en ideell allmännyttig förening, verksam framförallt i Sverige. Vårt mål är att göra kunskap fritt tillgänglig för alla människor. Vårt främsta verktyg i detta arbete är Wikipedia.

Vi hjälper individer, organisationer och institutioner att på olika sätt både använda och bidra till Wikipedia. Vi jobbar nära en uppsjö av engagerade volontärer, Wikimedia Foundation i USA och drygt fyrtio andra Wikimediaorganisationer runt om i världen. Föreningen är inne i en tillväxtfas och kommer att utöka sin verksamhet markant de kommande åren.

Wikimedia Sverige är innehavare av ett 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Se även