Projekt:Öppen databas för offentlig konst 2013/Reserapport Nordlod

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Reserapport 2013-04-25

Utvecklarfrukost på Medea

HUVUD

 • Resenär: André Costa
 • Eventuell medresenär:
 • Resans ändamål: Medverka i Digisams konferens om "Öppna kulturarvsdata i Norden" i Malmö.
 • Rese-ID: 2013-15
 • Resedatum: 23-28 april 2013 (varav 26-28 i annat ärende)
 • Resebeslutfattare: John Andersson
 • Resebeslut

RAPPORT

Det var en väldigt intressant konferens i vilken det var en sann glädje att delta. Det är oerhört motiverande att höra om det arbete som gjorts för att i allt större utsträckning göra kulturarvsdata tillgänglig som (Länkad) Öppna Data. Eftersom detta var en Nordisk konferens gav det även en inblick i de problem övriga länder står inför samt de problem som vi fortfarande tampas med men de redan löst. Mellan programpunkterna fanns det många möjligheter till givande samtal och en möjlighet att dela med sig de olika erfarenheter vi alla har inom detta området. De diskussioner som uppstod sträckte sig från rent praktiska lösningar och tillgängliga verktyg till de övergripande problem (och möjligheter) som rörelsen står inför samt de möjligheter (och problem) som den ökade tillgången av öppna data kommer att innebära.

Merparten av föreläsningarna och Workshoparna hölls på Skandinaviska vilket även illustrerar det faktum att dagens nationella gränser till stor utsträckning är artificiella uppdelningar för den data som beskriver vårt delade kulturarv. Samtidigt så illustrerar det den språkliga barriär som finns vid tolkningen av olika metadata och som vi själva ofta stöter på i de situationer där vi försöker matcha exempelvis nyckelord mot kategorier på Commons.

Som Wikimedia representant var det väldigt intressant att få delta och kunna representera en av de grupper som har stor nytta av öppna data. Wikipedia (och till mindre utsträckning de övriga projekten) nämndes ofta i samtal och föredrag, inte minst för den roll vi fyller i RAÄs arbete med K-samsök. Vi är en populär vidareanvändare av material med den fördel att det går att snabbt nå ut till en stor publik. Det uppskattas även att det lätt går få fram hur materialet återanvänds och hur ofta det visas. Det har till och med blivit så att vi i oss själva blivit ett argument för att släppa material under licenser som är fria nog att även tillåta kommersiell användning.

Eventuella kommentarer av uppföljningskaraktär

 • Kartdata:
  • Regterra: innehåler vektoriserade kartor över Sveriges (och delar av övriga Europas) administrativa indelningar och hur dessa har förändrats över tiden. EN potentiell resurs både för att illustrerar historisk data samt för att klargöra vilken indelning vi talar om i vilket sammanhang.
  • Tora: Kopplar bebyggelse till koordinater samt innehåller en digitalisering av ortsnamnsregistret.
 • www.opencultuurdata.nl har utvecklat material för en Master Class i öppnandet samt tillgängliggörandet av data. TIll vilken utsträckning kan detta material vara till nytta för oss?
 • #Hack4DK 2013: En möjlighet även för oss?
 • Undersök diverse andra appar och lösningar som både illustrerar nyttan av öppna data samt nya sätt att förhålla sig till den samma.

Utfall kostnader

Vad Summa Övrigt
Tåg 667:- SJ
Boende 200:- Privat
Traktamente 429:- 2*220 - mat
Summa 1 296:-