Projekt:Alternativ text 2014/Ansökan till Allmänna arvsfonden

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ansökan
Organisation: Allmänna arvsfonden
Sista ansökningsdatum: löpande
Max bidrag: ?
Bedömd chans: ?%
Väntevärde: ?
Värde för WMSE (1-5):
Beslutsdatum: fem månader efter ansökan
Uppföljning inför inskick:

Bakgrund

Målgrupp

Vilka är projektet till för? Ange hur många ni beräknar nå.


Mål

Vad vill ni uppnå med projektet? Ange mätbara mål.

Metod

Hur ska ni nå dit? - vilka aktiviteter planerar ni och vilka ska delta?


Nyskapande och utvecklande

Plan för fortsatt verksamhet

Dokumentation och spridning

  • Presentation på Wikimania
  • Slutrapport med sammanställning
  • Blogg på engelska för Wikimediabloggen efter implementation

Målgruppens medverkan

Budget

1. Lönekostnader

Funktion/Arbetsupgifter Namn Tjänstgöringsgrad Antal månader Månadslön Lönebikostnader
Projektledning

2. Externa tjänster

Beskrivning Aktivitet/ändamål Antal timmar Pris per timme

3. Lokalhyra

Beskrivning Aktivitet/ändamål Avser egen lokal? Summa Andel i projektet
Kontor Arbetsyta Ja 17000 5%

4. Informationsspridning och marknadsföring

Beskrivning Aktivitet/ändamål Summa kostnader

5. Resor (Obs endast inrikes)

Beskrivning Aktivitet/ändamål Antal dagar Kostnad per dag

6. Utrustning

Beskrivning Aktivitet/ändamål Total kostnad för avskrivning Varav i projektet

7. Andra verksamhetskostnader

Beskrivning Aktivitet/ändamål Summa totala kostnader Varav i projektet
?

8. Revision

Beskrivning Summa kostnader
KPMG 5 000 kr

9. Intäkter

Beskrivning Intäkter
?

10. Ideellt arbete

Beskrivning Aktivitet/ändamål Antal timmar

11. Annan finansiering

Beskrivning Aktivitet/ändamål Sökt belopp Beviljat belopp