Projekt:Cloudberry fotosafari 2011/Pressmeddelande

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Pressmeddelande den 10 juni 2011.

Foton jagas till Wikipedia

Många artiklar på Wikipedia saknar bra bilder. En fotosafari organiseras nu av Wikipedias stödförening Wikimedia Sverige för att öka antalet illustrerade artiklar på Wikipedia. Safarin kommer till stånd genom Projekt Cloudberry som drivs av Föreningen fri kultur och programvara. Under en intensiv helg i juni beger sig Wikipediavolontärer ut på jakt efter bilder som saknas.

Wikimedia Sverige arbetar tillsammans med Cloudberry-projektet för att öka antalet Creative Commons-licenserade bilder från Norden på Wikipedia. Detta kommer att ske genom en safari, där deltagare från Wikipedia tillsammans besöker och fotograferar olika platser för att illustrera artiklar. Deltagarna kommer själva att välja vad på Wikipedia som ska illustreras. Safarin är det andra projektet i år som Wikimedia Sverige får medel för att genomföra. Det tidigare var ett strukturellt arbete i ämnet Internet i Sverige med stöd av stiftelsen .SE.

- Alla använder Wikipedia, men få hjälper till att förbättra det. Om fler gjorde på det här viset skulle Wikipedia bli ännu mer värdefullt, säger Jan Ainali, ordförande för Wikimedia Sverige.

Tack vare Cloudberry blir det nu möjligt för de frivilliga att organisera sig, ordna transport och logistik så att de inte behöver betala ur egen ficka för att förbättra Wikipedia.

Flera safarier har arrangerats tidigare, en del på helt volontärt basis och en del med stöd från Wikimedia Sverige. Under en fotosafari i Bergslagen 2010 togs över 400 bilder för att illustrera artiklar i Wikipedia. Senast en safari organiserades var i Leksand 2011 då runt 200 bilder togs för att illustrera bygderna runt sjön Siljan.

Bilderna från den safari med ett Nordiskt tema som nu kommer att arrangeras i juni laddas efter safarin upp till Wikimedia Commons, mediedatabasen för Wikipedia som innehåller över tio miljoner filer. Alla bilder som laddas upp där är distribuerade under en Creative Commons-license, det distributionssätt som Cloudberry-projektet uppmuntrar. Det innebär att bilderna blir fritt tillgängliga för allmänheten.

Kontakt

Axel Pettersson Presskontakt Wikimedia Sverige Telefon 0730 - 59 58 13
Jonas Öberg VD, Föreningen fri kultur och programvara (FFKP) Telefon 031 - 780 21 61

Om Wikimedia Sverige

Wikipedia drivs av den icke-kommersiella organisationen Wikimedia Foundation. Runt om i världen har det bildats stödföreningar för att hjälpa till att utbilda och upplysa människor på deras eget språk om Wikimedia Foundations olika projekt. Sedan 2007 finns därför den ideella föreningen Wikimedia Sverige som arbetar i Sverige för att göra kunskap fritt tillgängligt för alla människor. Wikimedia Sverige är en viktig användare och distributör av Creative Commons-licenserade bilder, texter och annat material. http://www.wikimedia.se

Om Föreningen fri kultur och programvara och Cloudberry

Föreningen fri kultur & programvara (FFKP) är en Göteborgsbaserad förening som sedan 2005 arbetar till förmån för ett modernt demokratiskt samhälle genom flerpartssamtal och öppna diskussioner kring aktuella frågor inom kultur, teknik och samhälle. Cloudberry är ett av föreningens projekt för att sprida information om Creative Commons i Norden. Projektet finansieras av Nordisk Kulturfond och Kulturkontakt Nord och är är ett samarbete mellan Creative Commons-grupper i Island, Norge, Sverige, Danmark och Färöarna. http://ffkp.se/ http://cloudberry.cc/

Om Creative Commons

Formellt sett är Creative Commons en ideell organisation i USA, och en uppsättning av licenser ämnade att ge mottagaren av ett kulturellt arbete mer frihet än med traditionell upphovsrätt. I Cloudberryprojektet läggs dock inte så mycket tid på det tekniska eller det juridiska. Vad som är mer viktigt är användandet av Creative Commons, att upphovsmän uppmuntrar och engagerar ett mer utbrett användande och spridning av deras verk. http://creativecommons.org/