Projekt:QRpedia-stad 2013/Ansökan till Riksbyggens Jubileumsfond

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ansökan har avslagits.
Ansökan
Organisation: Riksbyggens jubileumsfond
Sista ansökningsdatum: 31 januari 2013
Max bidrag: <200 000 kr
Bedömd chans: 5%
Väntevärde: 10 000 kr
Värde för WMSE (1-5):
Beslutsdatum: 16 maj 2013
Uppföljning inför inskick:

Fonden bedömer ansökningarna med hänsyn till kvalitet och hur det i ansökan beskrivna projektets resultat har förutsättningar att bli en viktig del i att skapa bättre bomiljöer. Projekten som fonden stödjer skall ha direkt anknytning till bostads- och stadsmiljöfrågor. Fonden stödjer i första hand projekt där fonden är huvudfinansiär eller där projektet utgör en urskiljbar del i ett större sammanhang. Fonden prioriterar inte personlig utbildning, personliga resor och inköp av utrustning. Fonden stödjer inte projekt där andra finansiärer ligger närmare till hands.

Svensk titel

Rådhuset i Monmouth med en QR-kod-plakett

QRpedia-stad

Sammanfattning

på svenska på 150-200 ord

Projektet går ut på att sätta upp så kallade QR-koder på valda platser i Stockholm. En QR-kod kan fungera som ett enkelt sätt att från sin smartphone enkelt få mer information av ämnet genom att helt enkelt fotografera av bilden. QR-pedia är en brygga mellan Wikipedia genom QR-koder vilken gör att den som fotograferar kan få upp en artikel på sitt eget språk.

Ämne

Problemområde

Den vanlige besökaren, eller för all del den nyinflyttade invånaren, har inte insikt i vilket historiskt djup det finns i den del av staden de befinner sig i. Mycket information finns redan om alla dessa platser, men är på själva platsen inte intuitivt lättillgängligt.

Kunskapsläge

QRpedia

QRpedia är en webbplats för att generera QR-koder till Wikipediaartiklar. Det listiga med dessa koder är att de känner av vilket språk mobilen som läser av dem är inställd på och serverar artikeln på samma språk. Så samma bildkod kan leda till flera olika artiklar.

http://qrpedia.org

Monmouthpedia

Monmouthpedia var den första stora implementeringen av QR-koder i en stad. Tillsammans med staden sattes skyltar upp på de stora och/eller historiska platserna i staden. En artikelskrivartävling anordnades så att artiklarna skulle kunna finnas på flera olika språk.

Efter det har ett liknande projekt, Gibraltarpedia startats och konceptet har visat sig vara lyckosamt. Flera museer använder samma teknik för att ge information om sina utställningsobjekt.

Portal:Stockholm

Artiklar om olika ämnen i Stockholm på Wikipedia håller en väldigt hög klass. Det är den orten som det finns störst möjligheter att snabbt komma upp på banan med att hitta artiklar som är bra och som har potential att översättas. Genom att välja Stockholm som stad finns alla chanser att kunna välja och vraka mellan de mest intressanta artiklarna och dessutom kunna ha spelrum med var de går att sätta upp.

Det är även rimligt att anta att detta projekt skulle leda till ännu en ökad aktivitet och förbättrande av artiklarna om Stockholm på svenskpråkiga Wikipedia.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Portal:Stockholm

Nyhetsvärde

Detta blir den första implementeringen av QRpedia-stad i Sverige. Monmouthpedia som var först fick över 200 pressomnämnanden. Detta projekt kommer troligen inte att få samma nyhetsvärde världen över, men kanske mer i Sverige.

Syfte

Att göra staden mer fylld av upplevelser och ge en förståelse för staden. Genom att vara mer medveten om historiens vingslag och platsens funktion kommer medborgaren att kunna uppleva den på ett bättre sätt och kanske kunna ta mer informerade beslut.

Mål

Att sätta upp 100 QR-koder i Stockholm på intressanta platser.

Målgrupper

Allmänheten som vill lära sig mer om sin egen stad och turister som vill få en känsla för platsen de befinner sig på.

Arbetsmetod

 • 100 artiklar Wikipedia som passar till projektet identifieras
 • Generering av QR-koder
 • Tillverkning av skyltar
 • Uppsättning av skyltar
 • Mätning av användning
 • Artikelskrivartävling

Projektet är till en början linjärt i sin natur för att sedan kunna bearbetas på två parallella spår. Först ska lämpliga artiklar hittas, QR-koder göras och skyltar tillverkas. När detta är bestämt kan en artikelskrivartävling sättas igång. Tävlingen ska locka deltagare att översätta artiklar till flera olika språk så att användbarheten för utländska besökare ökar. Tävlingen ska vara klar tills att skyltarna börjar sättas upp så att det inte projektet blir lidande av att det finns få artiklar att läsa.

Genom Riksbyggen kan troligtvis ovärderliga kontakter för var skyltar kan sättas fås.

Tidplanering

 • 2013-06-01 Projektstart
 • 2013-09-01 Identifiering av relevanta artikelämnen klart
 • 2013-10-01 Tillverkning av skyltar klart
 • 2013-10-01 Tävlingsstart
 • 2013-11-01 Uppsättning av skyltar klart
 • 2013-12-01 Projektrapport klar

Det är dessutom intressant att fortsätta att mäta användningen av QR-koderna, speciellt över sommaren 2014 när nästa turistsäsong har dragit igång.

Budget

Lönekostnader: 125 000 kr (inkl. arbetsgivaravgift mm.)
Projektledning: 15 dagar
Research: 5 dagar
Layout: 5 dagar
Tillverkning: 5 dagar
Uppsättning: 10 dagar
Tävlingsadministration: 2 dagar
Rapportering, dokumentation och kommunikation: 8 dagar
Tillverkning av skyltar: 60 000 kr
Totalt
185 000 kr

Presentationssätt

Upphovsrätt

Allt resultat från projektet kommer att licensieras under Creative Commons-Erkännande-Dela lika (CC-BY-SA-3.0). Rapportering av projektet kommer att kontinuerligt ske på Wikimedia Sveriges wiki och är tillgängligt för Riksbyggen och andra intressenter att följa under hela projektet.

Extern kommunikation

Wikimedia Sverige är organisation som är mycket van att arbeta med information på webben. Alla våra projekt kommuniceras på våra wikisidor, på bloggar, hemsidor och i sociala medier.

Under de senaste åren har vi märkt ett ökat intresse från traditionell massmedia att rapportera, beskriva och förklara hur Wikipedia fungerar och vårt arbete med fri kunskap och våra olika projekt. Då projektresultatet kommer att gagna många grupper och organisationer i samhället bedömer vi att intresset att skriva om projektet kommer att vara relativt stort, trots dess tekniska natur. För att öka kännedomen om projektet kommer vi att skriva pressreleaser under projektets olika faser.

FSCONS

På konferensen Free Society and Culture Nordic Summit kommer vi att ansöka om att presentera projektet.

CV

Bidragsmottagare

Wikimedia Sverige är en ideell förening med syfte är att göra kunskap fritt tillgänglig för alla människor, särskilt genom att stödja Wikimedia Foundations projekt (Wikipedia, Wikimedia Commons, Wikiversity, Wictionary etc.).

Föreningen verkar för att sprida kunskap om dessa projekt, förbättra dess innehåll, främja användande av dem, samt stötta för projekten väsentlig teknik. Fri kunskap innebär information som är tillåten att kopieras, återanvändas och spridas vidare, inklusive för kommersiella syften, utan kostnader eller andra restriktioner än attribuering.

Wikimedia Sverige är en organisation driven av frivilliga och vi ser att frivilliga även fortsatt spelar en central roll i alla våra aktiviteter. Sedan första halvåret 2012 har vi också ett mindre kansli i Stockholm med anställd personal.

Föreningen bildades 2007 och är en av drygt trettiofem liknande organisationer runtom i världen som är erkända av Wikimedia Foundation som "chapters" av denna stiftelse, men fungerar helt självständigt både juridiskt och i det dagliga arbetet. Vi arbetar med Wikipedias gemenskap av frivilla bidragsgivare samt med institutioner, främst museer, universitet och statliga verk som Riksantikvarieämbetet, för att göra frilicensierat material tillgängligt och med att hjälpa andra att återanvända materialet. Vi samarbetar också andra organisationer som är för fritt innehåll i Sverige, och med organisationer inom den globala Wikimedia-gemenskapen.

Föreningens ekonomi baseras på medlemsavgifter, mindre donationer, årliga bidrag från Wikimedia Foundation från 2012 samt ett fåtal projektbidrag från EU och ett mindre antal stiftelser. Omsättningen har väsentligt ökat från och med budgetåret 2012.

Wikimedia Sverige är alltså en sorts stödförening till Wikipedia, men verkar även på ett bredare plan för att göra kunskap tillgängligt till så många som möjligt. En grundförutsättning för mycket av det arbetet är att rådata finns tillgängligt att kunna förädlas på olika vis. Därför är föreningen verksam även inom området öppna data

Bidragsmottagarens firmatecknare

Jan Ainali, ordförande, Wikimedia Sverige, jan.ainali(at)wikimedia.se, 076-2122776

Holger Motzkau, kassör, Wikimedia Sverige, holger.motzkau(at)wikimedia.se, 076-2152696

Bidragsmottagarens projektledare

Projektägare: Bengt Oberger, styrelseledamot, Wikimedia Sverige

Projektledare: Jan Ainali, ordförande, Wikimedia Sverige

Jan Ainali, 36 år, är Wikipedian sedan 2006 och har varit medlem i föreningen Wikimedia Sverige sedan grundandet och de senaste åren som ordförande. Utbildad innovations- och designingenjör har han jobbat som produktdesigner, systems engineer, kravanalytiker och förvaltningsledare inom först försvarindustri med stora krav på kvalitet och sedan som konsult i IT-branschen där leveranspunktlighet och budgetar är A och O.

Fullständig CV finns på http://se.linkedin.com/in/janainali/

Övriga sökta medel

Inga.