Projekt:Spread the sign 2013/Ansökan till Allmänna arvsfonden

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ansökan har avslagits.
Ansökan
Organisation: Allmänna arvsfonden
Sista ansökningsdatum: 2013-02-24
Max bidrag: Sökt 325 000 kr
Bedömd chans: 10 %
Väntevärde: 32 500 kr
Värde för WMSE (1-5):
Beslutsdatum:
Uppföljning inför inskick:

Bakgrund

Spread the sign har dokumenterat närmare 100 000 tecken på olika länders teckenspråk som idag publiceras på deras egna webbplats. För att få en större spridning och användning behöver infromationen publiceras i kanaler som vanligtvis används för inhämtning av information. Ett sådant forum är Wikimedias projekt.

Spread the sign administreras av den icke-statliga och icke-vinstdrivande organisation Europeiskt Teckenspråkscenter. Även om huvudmålet för centret är att göra nationella teckenspråk tillgängliga för personer med hörselskador är den övergripande ambitionen dels att göra teckenspråk tillgängliga för alla samt att öka teckenspråkets status som språk.

Wikipedia är ett flerspråkigt webbaserat uppslagsverk med fritt och öppet innehåll som utvecklas av sina användare. Uppslagsverket drivs av den icke vinstinriktade stiftelsen Wikimedia Foundation med stöd av privata donatorer. Wikimedia Commons är mediadatabasen som levererar fria filmer, ljud och bilder till alla Wikimedias projekt. Wiktionary är en fri ordbok som dokumenterar språken.

Målgrupp

Vilka är projektet till för? Ange hur många ni beräknar nå.

Projektet är till för de som vill lära sig teckenspråk. I världen beräknas det idag finnas cirka 59 miljoner döva och analfabetismen är uppemot 80 %.

Det är inte alla som har tillgång till personliga lärare och internet kan vara den främsta plattformen för dem. Wikimedia Commons, dit filerna kommer att laddas upp, har över 300 miljoner sidvisningar varje månad och hela Wikimediafamiljen är världens femte mest besökta webbplats så det är inte orimligt att tro att en stor mängd personer som inte är den direkta målgruppen också kommer att nås och få nytta av filmerna.

Eftersom att filmerna inte enbart är på svenska utan dessutom på ytterligare 15 språk kommer även många fler än bara de som vill lära sig teckenspråk på svenska att få nytta av detta.

Mål

Vad vill ni uppnå med projektet? Ange mätbara mål.

 • Ladda upp mer än 80 000 videos så att de blir tillgängliga för allmänheten.
 • Testa minst ett koncept på hur teckenspråksvideos kan integreras i Wikimediaprojekten.

Metod

Hur ska ni nå dit – vilka aktiviteter planerar ni och vilka ska delta?

 • Ladda upp filmer
 • Dokumentera processen
 • Ta fram koncept på hur det kan integreras
 • Implementera ett av koncepten
 • Skriva och sprida berättelsen

Att ladda upp filmerna kommer att göras av Wikimedia Sverige i samarbete med Spread the design. För konceptframtagningen så kommer Wikimediavolontärer med stor kunskap av projekten att blandas in. Detta kommer både att ske i en diskussion på nätet men även i fysiska möten.

Nyskapande och utvecklande

Aldrig tidigare har ett så stort videomaterial gjorts tillgänglig för Wikimediaprojekten. Att bara lagra dem och tillhandahålla dem är en stor uppgift, men inte den mest nyskapande. Däri ligger konceptutvecklingen. Ska filmerna visas i varje uppslagsord som en "översättning", ska de integreras i ordboksprojektet, ska ett helt nytt wikiprojekt skapas eller finns det andra möjligheter. Den nyskapande biten kommer alltså handla om att sätta filmerna i en kontext, som kan vara både på djupet för de som i huvudsak för teckenspråksintresserade eller på bredden för den allmänt intresserade.

Plan för fortsatt verksamhet

Alla filmer kommer att leva kvar i Wikimedias miljö och därigenom finns möjligheten till fortsatt utveckling och nyanvändning. Ofta är det svårt att förutse exakt hur, men med drygt 80 000 aktiva användare är det tämligen sannolikt att det kommer att ske på olika kreativa sätt. Eftersom att filmerna är fria att återanvända och lätta att ladda ner finns även en god chans att nya projekt externt kan nyttja denna resurs.

Dokumentation och spridning

 • Presentation på Wikimania för att öka användningen inom projekten.
 • Broschyr att lämna till pedagoger
 • Slutrapport med sammanställning
 • Blogg på engelska för Wikimediabloggen efter uppladdning
 • Blogg på engelska för Wikimediabloggen efter implementation

Målgruppens medverkan

Spread the sign själva kommer att medverka under hela projektet, både för praktisk hjälp om filhanteringen, men kanske framförallt i konceptframtagningen då de har en bred kunskap om teckenspråkiga och deras behov. Genom Spread the sign, som drivs av Europeiskt Teckenspråkscenter finns även en stor upparbetad kontaktyta mot fler organisationer inom samma område och den direkta målgruppen för filmerna.

Budget

1. Lönekostnader

Funktion/Arbetsupgifter Namn Tjänstgöringsgrad Antal månader Månadslön Lönebikostnader
Projektledning 50 % (inom projektet) 6

2. Externa tjänster

Beskrivning Aktivitet/ändamål Antal timmar Pris per timme
Uppladdningskompetens Se till att filerna blir uppladdade korrekt 40 300
Print layout Ge en professionellt utseende på broschyren 40 300

3. Lokalhyra

Beskrivning Aktivitet/ändamål Avser egen lokal? Summa Andel i projektet
Kontor Arbetsyta Ja 17000 5 %

4. Informationsspridning och marknadsföring

Beskrivning Aktivitet/ändamål Summa kostnader
Broschyr Snabb beskrivning av projektet att lämna till pedagoger 15 000 kr
Annons i ? Sprida projektet så att pedagoger vet att det finns 10 000 kr

5. Resor (Obs endast inrikes)

Beskrivning Aktivitet/ändamål Antal dagar Kostnad per dag
Resa till Örebro Kickoff med Spread the sign 1 1500
Resa till Örebro Uppföljningsmöte efter feedback med Spread the sign 1 1500
Resa till Örebro Avstämningsmöte inför implementation med Spread the sign 1 1500

6. Utrustning

Beskrivning Aktivitet/ändamål Total kostnad för avskrivning Varav i projektet
Nätverskopplad lagringsenhet (NAS) Förenkla lagring och överföring/uppladdning av de 100 000 filerna 8 300 100 %

7. Andra verksamhetskostnader

Beskrivning Aktivitet/ändamål Summa totala kostnader Varav i projektet
?

8. Revision

Beskrivning Summa kostnader
KPMG 5 000 kr

9. Intäkter

Beskrivning Intäkter
?

10. Ideellt arbete

Beskrivning Aktivitet/ändamål Antal timmar
Workshop Delta i brainstorming på workshop 16
Feedback Ge feedback på de framarbetade koncepten 5

11. Annan finansiering

Beskrivning Aktivitet/ändamål Sökt belopp Beviljat belopp
WMF?