Projekt:Spread the sign/Ledningsrapport

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Status per 2013-12-09 STATUS: Button Icon GreenForest.svg
STATUS orsak Spread the sign har en programmerare som har gjort en uppladdningsbot. Fortsatta testuppladdningar pågår.
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

Diskussioner om testuppladdningarna och deras utseende pågår.

Det övergripande målet är lite luddigt. Projektet har inte hunnit bli klart, det har inte gått att styra från WMSEs håll. Det har varit svårt att förklara principerna om hur material kan läggas in i artiklar på Wikipedia och att WMSE inte kan styra det. Det är fortsatt viktigt för oss att vi är väldigt tydliga med vilka mandat vi har och hur gemenskapen arbetar mot alla externa parter (i alla projekt). Har inkluderat andra projekt än Wikipedia och Commons (Wiktionary). Uppfyller delvis målet om diversifiering av läsare/användare och har gett oss mer kompetens och nätverk i det området. Externa parter har lärt sig om wikikultur och -teknik. Det finns dåligt med material som förklarar batchuppladdningar.

Rekommendation till fortsättning: Arbeta in en förbehållsklausul i standardavtalsmallen om hur filer kan komma att användas. Fortsätt att ge råd till Spread the sign under uppladdningen och skicka pressmeddelande när det blir klart. Informera Riksgymnasiet för döva och hörselskadade när uppladdningen är klar.

  • Budget 10.000 kr
  • Aktuell 8 998.57 kr
  • Prognos 10.000 kr
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar

Problem att få återkoppling på testuppladdningar på Commons.