Projekt:WikiSkills 2012/Kurs/Utvärdering

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Detta är ett litet urval av de frågor som ställdes till deltagarna före och efter respektive kurstillfälle.

Frågor till deltagare innan kursen

Inför de "fysiska" kurstillfällena fick deltagarna besvara följande frågor:

1. Har du tidigare bidragit till (inte bara läst) Wikipedia eller Wikipedias systerprojekt Commons, Wikiversity, Wikibooks ...?

Resultat: Det viktade medelvärdet var 1,5 på en femgradig skala där 1 = Aldrig 5 = Ja, mycket ofta och regelbundet.


2. Har du tidigare bidragit till en wiki förutom Wikipedia eller Wikipedias systerprojekt Commons, Wikiversity, Wikibooks ...?

Resultat: Det viktade medelvärdet var 1,8 på en femgradig skala där 1 = Aldrig 5 = Ja, mycket ofta och regelbundet.


Bland svarande deltagare (13 av 23 st) var det alltså mycket sällan sällan som de bidragit till Wikipedia, andra Wikimedia-projekt eller andra wikier utanför Wikimedia-sfären. Anledningen till det stora bortfallet var tekniskt strul vilket gjorde att vi aldrig lyckades skicka ut de här frågorna till alla kursdeltagarna. Utskicket gick till så att kursledaren eller en systemadmin registrerade en användare på lärplattformen Chamilo. Denna användare skulle sedan listas på rätt "kurs" (och godkännas av en administratör?).

Frågor till deltagare efter kursen

Efter de "fysiska" kurstillfällena, på utvärderingen, svarade 19 av 23 deltagare så här:

 1. Hur troligt är det att du själv inom ett års tid kommer att redigera Wikipedia eller andra Wikimedia projekt? Med Wikimedia-projekt avses till exempel Commons, Wiktionary, Wikiversity, Wikinews
 2. Hur troligt är det att du inom ett års tid kommer att använda Wikipedia eller andra Wikimedia projekt i din undervisning?
 3. Hur troligt är det att du inom ett års tid kommer att använda en wiki, bortsett från Wikipedia eller andra Wikimedia-projekt, i din undervisning
 4. Hur tycker du att organiseringen av dessa två kursdagar har varit?
 5. Hur peppad är du att vidareutveckla det kursmaterial som du har påbörjat under dessa två kursdagar?
 6. Vad tycker du om innehållet (de ämnen) som tas upp under kursen?
 7. Var innehållet lämpligt valt utifrån din bakgrund?
 8. Vad tycker du om kursledarnas insatser?
 9. Är det något som vi inte hann med och som du saknar? Vad då i så fall?
 10. Har du övriga kommentarer eller förslag till förbättringar? Balans mellan praktik och teori; längd på kursen etc.
 11. Har dessa kursdagar gjort det mer sannolikt att du kommer att bidra till en wiki i framtiden?
 12. Har dessa kursdagar gjort det mer sannolikt att du kommer att bidra till Wikipedia eller något av Wikipedias systerprojekt (Commons, Wikiversity, Wikibooks, Wikisource, Wiktionary ...) i framtiden?

Sammanfattning och slutsatser

Deltagarna har totalt sett innan kursen nästan aldrig redigerat någonting i ett wiki-projekt, varken ett Wikimedia-projekt eller i någon annan wiki. Efter kursen rapporterar deltagarna totalt sett att man kommer att redigera ett Wikimedia-projekt samt att man kommer att använda en wiki eller ett Wikimedia-projekt i sin undervisning. Men man kan egentligen inte enbart från dessa nyss nämnda frågor dra slutsatsen att detta beror på kursen även om det kanske inte är så långsökt att tro. Däremot så ställer vi faktiskt direkt frågor (fråga 11 och 12) om kursdagarna gjort det mer sannolikt att deltagarna kommer att bidra till en wiki, Wikipedia eller något av Wikipedias systerprojekt och även dessa frågor får höga betyg.