Projekt:WikiSkills 2012/Ledningsrapport

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Status per 2013-12-09 STATUS:
STATUS orsak
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

Projektets alla "deliverables": http://wikiskills.net/the-project-deliverables/ (med länkar till fyra rapporter: European State of the Art, Pedagogical Framework fostering wiki uses, Training content development and publication, Guidelines for trainers)

Bland annat:

 • Samordningsmöten med de internationella aktörerna i Barcelona, Liége och Aten samt i Geneve.
 • Studie bland lärare inom yrkesutbildning om deras wiki-vanor och behov
 • Analys av existerande wiki-programvara, jämförelse mellan wikis och andra sociala webb-verktyg, analys av existerande wiki-farmer.
 • Introduktionskurs i Stockholm för att känna på vår målgrupp och deras behov inför de kommande kurserna under 2013.
 • Broschyr med några pedagogiska scenarier om wikier i allmänhet som komplement till Wikimedias undervisningsmaterial om Wikipedia.
 • Tre tvådagarskurser i Helsingborg, Stockholm och Skellefteå. Sammanlagt 23 deltagare.
 • "Dissemination", alltså spridning av info om projektet och erfarenheter såsom exempelvis genom blogginlägg på Wikimedia Sverige blogg.
 • Samordningsmöte i Santiago de Compostela
 • rapportering och utvärdering
 • Video (ligger inte på WM SE:s bord men vi har filmat under kursen i Skellefteå för att bidra med råmaterial)
 • (Uppbyggnad av ett wikiexpert-nätverk) starten kommer nog att skjutas på
 • Vår koordinator insisterar på ett extramöte i Geneve för att jobba med rapporter och pusha nätverket. Anna kommer att delta på distans.
 • Ett signifikant antal deltagare hoppade av samma vecka som en kurs skulle äga rum. Motmedel: Kursavgift om deltagare väljer att hoppa av en kurs i sista stund. Det är svårt att fylla upp för oväntade avhopp till en två-dagarskurs när kursen ska äga rum redan samma vecka.
 • Den här gången var kurserna två dagar långa och sammanhängande. Det kan finnas en poäng med två kortare tillfällen (en kursdag i början o en i slutet) med några veckor emellan för deltagarna att fördjupa sina kunskaper innan den avslutande kursdagen.

I allmänhet är det klurigt med stora projekt som inte sköts från kontoret, samtidigt som det finns en stor vinst att ha en kompetens på annat ställe än i Stockholm. Även om projektet inte har haft huvudfokus på Wikipedia har det gett ringar på vattnet som varit till nytta för föreningen.

 • Budget 255 000
 • Aktuell 256 578.61
 • Prognos 264 000
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
 • Att tiden tar slut innan projektet tar slut.
 • Beroende på valutakurser motsvarar projektets totala finansiering (EU+own funding=60496 EUR) mellan 495 000 SEK och 555 000 SEK. Beroende på detta kan projektets slutresultat hamna på mellan -30 000 till + 30 000 SEK.
 • En del medel ligger på poster som inte kan betalas ut som lön till anställd. Dessa pengar fryser inne om dom inte används. Vår koordinator har (31 maj 2013) gått igenom hur vi eventuellt kan stuva om i de ekonomiska posterna på ett sätt som godkänns av EU.
 • WikiSkills pågår på 25 % men kräver ändå 100 % administration.
 • Långa resor/restider jämfört med andra partners.