Projekt:Våra API:er-evenemang 2014/Ansökan till Internetfonden

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ansökan har beviljats.
Ansökan
Organisation: Internetfonden: Event med IT-entreprenörsfokus
Sista ansökningsdatum: N/A
Max bidrag: 20 000
Bedömd chans: Hög
Väntevärde:
Värde för WMSE (1-5): 4 (högt)
Beslutsdatum: N/A
Uppföljning inför inskick:

.

 • Jan: Kontakt med http://sup46.com/.
 • André: Kontakt med utvecklare som kan vara med (ex. David, Fluff).

Mall för ansökan CAT2014/Internetfonden

Projekttitel

Wikimedias API:er – fri kunskap för svenskt företagande

Syfte och mål

Wikimedia Sverige arbetar för att sprida fri kunskap till så många människor som möjligt. Wikimedias projekt har en oerhört stor mängd värdefull data som är licensierat under CC BY-SA eller friare, vilket innebär att även företag kan använda sig av materialet för att utveckla spännande och innovativa tjänster. Detta utan att behöva lägga miljoner på att själva samla in informationen. Det gör det möjligt även för nya aktörer att slå sig in på marknaden, då det räcker med att de har en bra idé.

Wikimedia Sverige får löpande frågor om hur information på Wikipedia kan integreras i appar och webbtjänster. Frågor kan vara till exempel "Kan jag få fram artiklar i närheten av en viss plats?", "Kan jag få bilder på ett visst ämne?" och "Kan jag få ingressen från en artikel på ett visst språk?". Som ett konkret exempel har Wikimedia Sverige hjälpt företaget Spree att använda API:et för att bygga en app till Vasamuseet som plockar ut artiklar som är relevanta för den tidseran.

Genom att anordna en workshop på kan vi minska tröskeln och hjälpa startups att komma igång att använda all den fria kunskapen genom våra API:er. Vi väljer att förlägga evenemanget på SUP46 där det finns cirka 50 startups och kommer att använda deras nätverk för att bjuda in intresserade entreprenörer. Vi planerar också att bjuda in KTH innovation och deras nätverk. Evenemanget kommer även att fungera som en arena för utbyte av erfarenheter mellan entreprenörerna. Målet är att minst 10 företagsrepresentanter eller andra intressenter kommer att finnas med på evenemanget och att vi även därefter kan ge dem viss support om de har frågor (som naturligen uppstår i utvecklingsarbetet).

Gratis event

Ja

Eventtyp

Workshop med inledande presentation och efterföljande test och experimenterande med API:erna till Wikimedias projekt (såsom Wikipedia, Wikidata, Wikimedia Commons samt Offentligkonst.se). Detta sker med hjälp och stöd från Wikimedia Sveriges personal.

Metadata

API, Wikipedia, Wikidata, Offentligkonst.se, workshop, mötesplats

Sökt belopp

14 900 kronor

Total budget

14 900 kronor

Startdatum

2014-09

Webbsida

http://wikimedia.se/

Arrangör

 • Wikimedia

Wikimedia Sverige är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell allmännyttig förening. Föreningen skall verka för att göra kunskap fritt tillgänglig för alla människor, särskilt genom att stödja Wikimedia Foundations projekt. Föreningen verkar för att sprida kunskap om dessa projekt, förbättra dess innehåll, främja användande av dem, samt stötta för projekten med väsentlig teknik. Wikimedia Sveriges personal besitter omfattande kunskaper om Wikimedias API:er.

Wikimedia Sverige har ett kansli i Stockholm med sex stycken anställda med olika typer av spetskompetens samt en aktiv och erfaren styrelse bestående av ideellt arbetande volontärer.

Wikimedia Sverige har genom åren införskaffat en omfattande erfarenhet och kunskap om öppen källkod, olika utvecklingsprojekt och evenemang med syfte att öka andelen volontärer i projekt som genererar fri kunskap.

Övrigt

 • Bilaga
 • Uppladdad fil: (Relevant information om eventet kan bifogas i pdf-fil, max 2 MB)
 • Övrig information

Persondata/kontaktuppgifter

 • Namn
 • e-post
 • Titel
 • Personnummer
 • Organisation
 • Postadress
 • Postnummer
 • Ort
 • Telefon, arbete
 • Mobiltelefon
 • Personlig webbplats

CV

Detaljerad budget (lämnas ej in)

 • Logistiska förberedelser: 4 h = 1240 kr
 • Workshopförberedelser: 12 h = 3720 kr
 • Workshopshandledningstid: 12 h = 3720 kr
 • Marknadsföringstid: 4 h = 1240 kr
 • Uppföljningstid: 8 h = 2480 kr
 • Catering: 500 kr
 • Lokaler: 2000 kr

= 14900 kr