Projekt:Wikispeech 2016/Global Metrics

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Samlad sida för global metrics för Wikispeech.

När vi räknar "Number of individuals involved" så är det de personer som hörde oss tala om några Wikimedia-relaterade spörsmål (genom att vi presenterat, ställt frågor till församlingen eller vid en mingelsituation). Det är alltså inte det totala numret deltagare på evenemanget som redovisas där.

2016

Wikimania 2016

Datum
2016-06-21 till 2016-06-26
Info-länk
https://wikimania2016.wikimedia.org/wiki/Special:MyLanguage/Main_Page
Resultat

En kort berättelse om hur det gick på eventet läggs in här.

Anna: Under Wikimania-veckan har jag bland annat fått möjlighet att sprida kunskap om våra projekt, främst projektet Wikispeech. Om detta har jag talet med bland annat Katherine Maher (WMF, ED), Lucy Compton-Reid (WMUK, ED), Jorid Martinsen (WMNO), Ed Erhart (WMF) och Giselle Bordoy (WMAR). Jag diskuterade också projektet med ytterligare ca 5 representanter från olika Wikimedia-chapters. Dessa samtal är viktiga för att nyckelpersoner inom Wikimedia-rörelsen ska ha kunskap om och insyn i Wikispeech-projektet och om möjligt bistå på olika sätt.

André: Jag diskuterade projektet med TheDJ som arbetar med integrationen av den nya mediaspelaren (Video.js) i MediaWikis media hantering. Han rekommenderade i sin tur att vi pratar med de som arbetar med pdf generering (mw:Offline_content_generator) då denna implementerar olika metoder för att bryta ner artiklar i mindre beståndsdelar. Utöver detta så presenterade jag kort projektet för ytterligare ca 3 personer.

Sebastian: Jag var på föreläsningar om hur MediaWiki och mjukvaran runt det är uppbyggt, vilket kommer underlätta utvecklingen av extension. Jag var på föreläsning om Phabricator och ett frågetillfälle där jag passade på att ta upp ett par problem som vi har stött på under tiden vi har använt oss av Phabricator. Jag var på föreläsning om översättning på Wikipedia och de verktyg som används för detta, vilka gav inspiration till implementationen för Wikispeech. Jag var på föreläsning om Wikipedia för mobiltelefoner, vilket var intressant då Wikispeech också ska fungera på dessa. Jag hade längre diskussioner om Wikispeech med två medlemmar från andra chapters, och presenterade kort projektet för ytterligare ca 4 personer, vilket förhoppningsvis kommer leda till intresse för projektet. Överlag var det en mycket nyttig erfarenhet som relativt ny i sammanhanget att träffa folk från gemenskapen, som ju är de som till slut ska använda Wikispeech.

Global metrics
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Number of active editors involved 4 2 0 14 20
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
3. Number of individuals involved 4 2 0 14 20
CONTENT (Rapportverktyg)
4 a. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 0
4 b. Number of uploaded media files 0
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 0
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value) 0
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know?

2017

DevSummit 2017

Datum
2017-01-09 — 2017-01-12
Info-länk
mw:Wikimedia_Developer_Summit/2017
Resultat

En kort berättelse om hur det gick på eventet läggs in här.

André: Av särklass mest intresse för Wikispeech var Unconference sessionen om Annotations vilken vi var med och tog fram samt sessionen om Multi-Content-Revisions. Dessa båda behandla hur sidspecifika redigeringar i Wikispeech ska kunna lagras utan att synas i wikitexten.

Utöver denna session var det väldigt nyttigt att få insikt i (och delta i diskussionerna kring) hur Wikimedia Foundation ser på kod som produceras från andra aktörer inom gemenskapen (t.ex. chapters) samt hur organisationen ser på sin framtid kring mjukvaruutveckling efter byte av CEO och CTO. Det var även en möjlighet att diskutera med andra volontärer hur deras rutiner/förfaranden har sett ut kring att aktivera extensions och få dessa igenom security review. En grov uppskattning är att vi diskuterade detaljer kring Wikispeech med drygt 25 personer.

Sebastian: Det var mycket givande att träffa folk från WMF och olika chapters. Framförallt var det intressant att höra hur de såg på olika delar av mjukvaruutveckling. Som André nämner ovan var det som var mest konkret för Wikispeech diskussionen om annoteringar. Den gav oss en bild av hur efterfrågat det är av andra och därmed hur prioriterat det kommer bli. Vi fick också klart för oss vad vårt nästa steg blir och ungefär vilken tidsplan implementationen kan väntas följa.

Global metrics
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Number of active editors involved 0 0 0 25 25
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
3. Number of individuals involved 0 0 0 25 25
CONTENT (Rapportverktyg)
4 a. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 0
4 b. Number of uploaded media files 0
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 0
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value) 0
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know?

Hackathon 2017

Datum
2017-05-19 — 2017-05-21
Info-länk
mw:Wikimedia Hackathon 2017
Resultat

En kort berättelse om hur det gick på eventet läggs in här.

Under hackatonet fokuserade jag på att skapa ett API som kan användas för att för att på ett effektivare sätt få fram den text som ska skickas till TTS-servern. Detta är något som har varit planerat sedan länge, efter det att vi blev uppmärksammade om att den lösning vi har nu inte är särskilt praktisk. API:et blev till stor del färdigt och verkar fungera som det ska; viss tillsnyggning av koden återstår.

I övrigt var jag på ett par föreläsningar om bl.a. automatiska tester i webläsare och UI. Den mest givande var om översättning av dokumentationssidor. Där fick jag en snabb genomgång av hur det går till, vilket kommer vara till nytta då Wikispeech ska dokumenteras.

Vid avslutningen av hackatonet hölls korta presentationer av några av projekten. Detta gav en en bild över vad det arbetas på inom MediaWiki och angränsande projekt. Särskilt intressant för Wikispeech var LinguaLibre, en platform för att spela in ord.

Global metrics
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Number of active editors involved 0 0 0 5 5
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
3. Number of individuals involved 0 0 0 5 5
CONTENT (Rapportverktyg)
4 a. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 0
4 b. Number of uploaded media files 0
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 0
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value) 0
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know?

Hackaton i samband med Wikimania 2017

Datum
2017-08-09 — 2017-08-10
Info-länk
https://wikimania2017.wikimedia.org/wiki/Hackathon
phab:T172529
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat

Sebastian: Hade en diskussion med Hugo Lopez från/som jobbar med Lingua Libre. Han lät intresserad av att samarbeta om vi behöver samla in taldata. I nuläget verkar de bara samla in enstaka ord, men det lät inte som att det skulle vara så mycket jobb att möjliggöra insamling av meningar också. För oss skulle det kunna vara intressant när vi vill samla in rättningsförslag och om vi i ett senare skede vill göra ett verktyg för att skapa nya röster.

André och Sebastian: Höll en session tillsammans med fokus på tillägget, den tekniska biten och hur komponenterna interagerar. Tyvärr hade vi dålig timing (första sessionen på dagen), vilket innebar att få personer dök upp. Därför blev det lite mer en introduktion av projektet än vad vi hade planerat. Dock var det värdefullt att gå igenom strukturen av tillägget och TTS servern, vilket vi gjorde som förberedelse.

André, John och Sebastian: Pratade med Brion Vibber om kod- och säkerhetsgranskning. Han erbjöd sig att börja titta på koden inom ett par veckor.

Global metrics
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Number of active editors involved 0 1 0 0 1
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
3. Number of individuals involved 1 3 0 0 4
CONTENT (Rapportverktyg)
4 a. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 0
4 b. Number of uploaded media files 0
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 0
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value) 0
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know?

Wikimania 2017

Slides från presentationen.
Datum
2017-08-11 — 2017-08-13
Info-länk
https://wikimania2017.wikimedia.org/
wm2017:Submissions/Wikipedia will soon speak to you
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat

John och Sebastian: Höll presentation om Wikispeech där vi presenterade projektet, visade demo och berättade om framtida planer.

Global metrics
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Number of active editors involved 0 0 0 40 40
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
3. Number of individuals involved 0 0 0 40 40
CONTENT (Rapportverktyg)
4 a. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 0
4 b. Number of uploaded media files 0
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 0
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value) 0
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know?

Interspeech

Datum
20-24 augusti 2017
Info-länk
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat

Deltagande på Interspeech med ett bord. Det var många i rörelse i lokalen, men det var ett ganska lågt antal besökare som stannade och pratade med oss, men de som gjorde det var väldigt kvalificerade.

Global metrics
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Number of active editors involved 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
3. Number of individuals involved 0 0 0 15 15
CONTENT (Rapportverktyg)
4 a. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 0
4 b. Number of uploaded media files 0
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 0
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value) 0
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know?