Projekt:Wikipedia i utbildning 2014/Ansökan till Lars Salvius-föreningen

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ansökan har avslagits.
Ansökan
Organisation: Lars Salvius-föreningen
Sista ansökningsdatum: 2013-09-30
Max bidrag: 100 000
Bedömd chans: ?
Väntevärde: ?
Värde för WMSE (1-5):
Beslutsdatum: ?
Uppföljning inför inskick:

Projektsammanfattning (högst 100 ord)

Projektet syftar till att vidareutbilda 50 forskare på Sveriges Lantbruksuniversitet i hur Wikipedia fungerar så att de kan använda detta som en plattform för att uppfylla den tredje uppgiften. Wikipedia är Sveriges femte mest besökta webbplats och hamnar alltid högt i sökresultaten vilket gör det till en naturlig plats att dela sin kunskap på.

Bilaga: Projektbeskrivning (högst 1 000 ord)

Syfte och motivering

Tredje uppgiften är något som kan vara svårt för forskare att uppfylla, hur når man ut till allmänheten på ett effektivt sätt? Samtidigt finns Wikipedia, som är Sveriges femte mest besökta webbplats, med syftet att göra kunskap fritt tillgänglig till alla. Även om det idag redan finns mycket matnyttig information så är det långt ifrån färdigskrivet utan här finns ett gyllene tillfälle för vinster från bägge sidor.

Beskrivning av den kunskap/de vetenskapliga resultat som ska bli föremål för forskningskommunikation

För Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) med djupa rötter i samma tradition som de amerikanska Land Grant universiteten (skattefinansierade amerikanska universitet med inriktning på lantbruk och teknologi) är det naturligt att sprida kunskapen där användarna finns. Mycket tidigt började SLU intressera sig för forskningskommunikation i nya kanaler, däribland Forskarbloggen vid SLU http://blogg.slu.se/forskarbloggen/ som 2006 var först i Sverige. Den har genom åren utvecklat sig till en aktuell och pålitlig källa för att kommunicera forskning. Förutom att ge forskare en direkt källa till kommunikation med olika målgrupper och allmänhet även utnyttjas som bakgrundskunskap av journalister. Fortfarande samlar bloggen mellan 300-400 besökare en genomsnittlig vecka och vid viktigare händelser långt flera besökare. Media som uppmärksammat den är bland andra Vetenskapsradion, SVT (God morgon Sverige), och tidningar såsom DN, ATL och ETC.

Några försök har tidigare gjorts. Linköpings universitet har i ett pilotprojekt utvärderat förutsättningarna för att utnyttja Wikipedia som en marknadsföringskanal för LiU och dess forskare (Weibull, 2012). Till skillnad från LiU syftar detta informationsprojekt till att föra ut forskningen och bättre beskriva forskningsfälten där SLU:s forskare är aktiva. Mer specifikt ska detta göras genom att skapa medvetenhet och engagemang bland forskarna för deltagande och när intresset är väckt, stödja och underlätta engagemanget i Wikipedia genom helpdesk och manualer, men också tillgängliggöra den kunskap som redan finns lagrad i blogginlägg, på forskarnas personliga sidor och i rapporter. En stor del av den kunskap på SLU som är lämplig för Wikipedia har producerats i forskningsprojekt med medel från bland andra Formas. I våras gjorde SLU en pilotstudie på detta och nu vill vi genomföra detta i full kraft i en organisation som är en mogen mottagare.

Att forskningen har mycket att bidra till på Wikipedia har diskuterats både inom ekologi (Callis, Christ et al. 2009) och skogsforskning (Radtke and Munsell 2010), ämnen där SLU är framträdande. Trots dessa upprop är de projekt som är knutna till universitet framförallt baserade på studenters bidrag http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:School_and_university_projects och enskilda forskares insatser och till denna dag finns det inget projekt som bygger på att forskare knutna till ett specifikt universitet skriver om vetenskap på Wikipedia i organiserad form. Vi har kommunicerat med Lane Rasberry som är baserad i New York och arbetar för Consumer Reports med hur man ska få forskare att engagera sig på Wikipedia. Han skriver följande: ”Historically, no one has found a way to teach researchers how to write about one's own research without promoting themselves and their own work. I feel that researchers are experts in their field and they ought to be encouraged to do something, and I think everyone agrees on this, and people have different ideas about how to manage this, but no one has implemented any good set of rules. This talk has been happening for years. I should just say that whatever you do would be a novel program. Frankly I think that it would be better for Swedes to do this first than Americans just because of the reputation Swedes have for managing projects.”

Metod för projektets genomförande

För att detta skall vara genomförbart kommer utbildningstillfällen erbjudas för doktorander och forskare under våren. Ett flertal utbildningstillfällen kommer att hållas vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Vi arbetar efter flipped-classroom metoden så de två första delarna av examinationen ska vara avklarade innan de deltar i utbildningstillfället. De ska innan det första mötet ha avklarat att skapa en användarsida på Wikipedia samt genomgått Wikipediakursen för ambassadörer som finns online på vårt fria universitet, Wikiversity. Dessutom kommer kontinuerligt stöd erbjudas via videosamtal, telefon, email och direkt på Wikipedia. Utbildningarna kommer att spridas ut under våren för att så många som möjligt ska kunna deltaga.

Kontaktperson på SLU är Olle Terenius, [olle.terenius(at)slu.se].

Kostnadsplan

Totalsumma 98 000 SEK

Lön En kvartstjänst januari - juni 2014 250 timmar * 300 SEK per timme 75 000 SEK

Resor 8 resor á 2 500 SEK per resa (i snitt) = 20 000 SEK

Andra verksamhetskostnader Enklare förtäring samt material till utbildningar. = 3 000 SEK

Målgrupp för projektets resultat

Projektet syftar till att nå 50 forskare och doktorander. Denna grupp ska under perioden januari - juni 2014 utbildas i hur Wikipedia fungerar. Av dessa 50 ämnar vi finna 5 doktorander eller forskare vilka kan föra detta projekt vidare genom att axla rollen som Wikipediaambassadör. Ambassadörskapet innebär att man är kontaktperson för de forskare och doktorander som söker stöd och hjälp i hur Wikipedia fungerar efter att detta projekt avslutats. Det finns alltså en god möjlighet att nå många fler än de 50 forskare och doktorander som utbildas inom ramen för detta projekt under våren 2014.

Målet är att synliggöra den forskning och kunskap som SLU:s forskare besitter för den del av mänskligheten som har tillgång till internet. En del av informationen kommer att vara specifik för Sverige med grannländer och svensktalande personer, men genom att bidra också på andra språk (framförallt engelska) kommer en världsomspännande läsekrets att förses med insatta artiklar och beskrivningar inom de ämnen där SLU:s forskare har stor kunskap.

Plan för spridning av projektets resultat

Hela projektets dokumentation finns på en öppen wiki som går att följa under hela projektets gång. Alla originalhandlingar kommer att finnas kvar där att läsa. Projektet rapporterar månadsvis till Wikimedia Sveriges styrelse och också till de andra 40-talet lokalavdelningarna. Erfarenheter kommer att sammanfattas i en slutlig bloggpost på engelska och svenska både på Wikimedia Foundations blogg med en internationell publik samt Wikimedia Sveriges egna blogg.