Projekt:Wikipedia i utbildning 2013/Ansökan till Prins Gustaf Adolfs och Prinsessan Sibyllas Minnesfond

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ansökan har avslagits.
Ansökan
Organisation: Prins Gustaf Adolfs och Prinsessan Sibyllas Minnesfond
Sista ansökningsdatum: 2013-03-01
Max bidrag: > 25 000 kr
Bedömd chans: ?
Väntevärde: ? kr
Värde för WMSE (1-5):
Beslutsdatum:
Uppföljning inför inskick:

Bidrag lämnas till konkreta projekt som företag, organisation, förening eller annan sammanslutning genomför för barn och ungdom. Bidrag lämnas således inte till privatpersoner och endast undantagsvis (exempelvis rehabilitering) till projekt i utlandet. Projektet kan vara längre än 1 år och skall i normalfallet uppgå till minst 25.000:-.

Projektet skall avse barn och ungdom inom något av följande områden:

  1. att främja vård och uppfostran
  2. att stödja undervisning eller utbildning
  3. eller att bedriva hjälpverksamhet bland behövande


Sökt belopp:

85 000 kr

Hur många barn och ungdomar berörs av önskat bidrag:

Från 250 upp till tusentals (se nedan)

Tidigare erhållit:

0 kr

Sökt belopp hos andra fonder:

340000 kr (då inkl universitetsnivå)

Sökandens (organisationens/föreningens) namn:

Wikimedia Sverige

Adress:

Box 500

Postnummer:

10129

Postadress:

Stockholm

E-mail:

sophie.osterberg(at)wikimedia.se

Kontaktperson:

Sophie Österberg

Telefon:

0733832670

Bankgiro / Plusgiro:

5822-9915

Information om projektet: (max 2500 tecken)

Wikipedia i utbildning på gymnasiet och högstadiet

Wikimedia Sverige är en ideell stödförening till Wikipedia, den fria encyklopedin på nätet. Föreningens syfte är att göra kunskap fritt tillgänglig för alla. Som en del i det arbetet vill vi under året 2013 arbeta för att ge stöd till pedagoger och lärare att hantera Wikipedia i undervisningen. Wikipedia hade i december 2012 enbart på svenska över 120 miljoner sidvisningar och är en självklar del av många svenskars vardag. Elever och studenter använder i dagsläget sig av Wikipedia oavsett om uppslagsverket är uppskattat av pedagogen eller ej då det är en källa till information som är omfattande, lättläst och bara ett par knapptryckningar bort. Att den tillhandahålls gratis, utan reklam och får återanvändas ökar incitamentet för användning. Att Wikipedia inte upplevs som pålitligt av pedagoger är lätt att förstå när det idag brister i kunskap kring vad på Wikipedia som är viktigt att se på för att kunna granska just vad som är pålitligt tillsammans med sina elever, samt tillsammans bidra med kunskap.

Därför har vi ett stort satsningsområde, Wikipedia i utbildning, under 2013. Vår vision är att alla utbildningsinstitutioner omfamnar konceptet fri kunskap och att skapandet av ny fri kunskap är en integrerad del av undervisning och forskning. Detta vill vi uppnå genom att ge pedagoger de insikter och verktyg de behöver ha för att kunna förstå Wikipedia bättre och förmedla det till sina elever och studenter. Det finns inget bättre sätt att lära sig förstå en källa till kunskap än att dyka rakt in i det och se hur det produceras genom att göra det själv. Det har också visat sig att eleverna blir mer studiemotiverade när de får jobba i "skarpt läge" och vet att de blir lästa av potentiellt sett, miljontals andra.

2013 beräknas 10 pedagoger utbildas. Med en klasstorlek på 25 elever kommer 250 ungdomar beröras direkt. På sikt kan tusentals ungdomar påverkas inom loppet av några år av dessa pedagoger pga årets insats.

Rent konkret håller vi i kostnadsfria workshops, onlinekurser, föreläsningar och producerar utbildningsmaterial. Intresset från pedagoger i landet är mycket stort och vi skulle gärna se att vi kan möta just det intresset. Det är kostnadsfritt då vårt mål och syfte med föreningen är att göra kunskap fritt tillgänglig. De som är allra bäst på att tillsammans med oss tillgängliggöra fri kunskap för alla i vår demokrati, det är just våra kunniga, passionerade och engagerade pedagoger här i Sverige.