Projekt:Wikipedia i utbildning 2013/Ansökan till Stiftelsen Oscar och Maria Ekmans Donationsfond

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ansökan har avslagits.
Ansökan
Organisation: Stiftelsen Oscar och Maria Ekmans Donationsfond
Sista ansökningsdatum: 2013-02-22
Max bidrag: ? kr
Bedömd chans: ? kr
Väntevärde:
Värde för WMSE (1-5):
Beslutsdatum:
Uppföljning inför inskick:

Denna stiftelse bildades år 1909 vid boutredningen efter konsul Oscar Ekman. Den har till ändamål att i överensstämmelse med makarnas intressen främja folkupplysning och folkuppfostran inom Sverige. Detta avses kunna ske genom bidrag till skolor, sammanslutningar, stiftelser, företag, offentliga institutioner och enskilda personer, vilka arbetar för upplysning och uppfostran. http://ekmanstiftelserna.se/?page_id=7

Sammanfattning

Wikimedia Sverige är en ideell stödförening till Wikipedia, den fria encyklopedin på nätet. Föreningens syfte är att göra kunskap fritt tillgänglig för alla och som en del i det arbetet vill vi under året 2013 arbeta för att ge stöd till pedagoger och lärare att hantera Wikipedia i undervisningen. Wikipedia hade i december 2012 enbart på svenska över 120 miljoner sidvisningar och är helt klart en del av många svenskars vardag. Elever och studenter kommer att använda sig av Wikipedia oavsett vad deras lärare säger för att det är en källa till information som är omfattande, lättläst och bara ett par knapptryckningar bort. Att den tillhandahålls gratis, utan reklam och får återanvändas ökar incitamentet för användning.

Därför har vi ett stort satsningsområde, Wikipedia i utbildning, under 2013. Vår vision är att alla utbildingsinstitutioner omfamnar konceptet fri kunskap och att skapandet av ny fri kunskap är en integrerad del av undervisning och forskning. Detta vill vi uppnå genom att ge pedagoger de insikter och verktyg de behöver ha för att kunna förstå Wikipedia bättre och förmedla det till sina elever och studenter. Det finns inget bättre sätt att lära sig förstå en källa till kunskap än att dyka rakt in i det och se hur det produceras genom att göra det själv. Det har också visat sig att eleverna blir met studiemotiverade när de får jobba i "skarpt läge" när de vet att de blir lästa av andra.

Rent konkret håller vi workshops, nätseminarier, producerar utbildningsmaterial och kommer på besök för inspirationsföreläsningar. Intresset från pedagoger i landet är mycket stort och vi skulle gärna se att vi kan mätta det så mycket vi bara kan. Vi tar inte betalt för att föreläsa eftersom att vårt mål och syfte med föreningen är att göra kunskap fritt tillgänglig och våra vänner pedagogerna är de som kan hjälpa oss allra bäst med det.

Budget

För 2013 består 50% av budgeten av intäkter från Wikimedia Foundation i USA, vilket baseras på donationspengar, cirka 10% är bidrag för två projekt via EU och cirka 10% är bidrag för projekt via Vinnova. Cirka 30% av budgeterade inkomster är ännu inte klara, varav stöd framför allt för att arbeta med utbildningsinstitutioner saknas. För att kunna utföra arbete med Wikipedia i utbildning fullt ut som planerat skulle 340 000 kr till behövas, där den största andelen (280 000 kr) är lönekostnader och resterande är resor i Sverige och informationsmaterial.

Bidragsmottagare

Wikimedia Sverige är en ideell förening med syfte är att göra kunskap fritt tillgänglig för alla människor, särskilt genom att stödja Wikimedia Foundations projekt (uppslagsverket Wikipedia, mediadatabasen Wikimedia Commons, utbildningsplatsen Wikiversity, den fria ordboken Wiktionary med flera). Vår mission är: Tänk dig en värld där varje människa på den här planeten får fri tillgång till världens samlade kunskap. Det är vårt mål.

Föreningen verkar för att sprida kunskap om dessa projekt, förbättra dess innehåll, främja användande av dem, samt stötta för projekten väsentlig teknik. Fri kunskap innebär information som är tillåten att kopieras, återanvändas och spridas vidare, inklusive för kommersiella syften, utan kostnader eller andra restriktioner än attribuering.

Wikimedia Sverige är en organisation driven av frivilliga och vi ser att frivilliga även fortsatt spelar en central roll i alla våra aktiviteter. Sedan första halvåret 2012 har vi också ett mindre kansli i Stockholm med anställd personal.

Föreningen bildades 2007 och är en av drygt trettiofem liknande organisationer runtom i världen som är erkända av Wikimedia Foundation som "chapters" av denna stiftelse, men fungerar helt självständigt både juridiskt och i det dagliga arbetet. Vi arbetar med Wikipedias gemenskap av frivilla bidragsgivare samt med institutioner, främst museer, universitet och statliga verk som Riksantikvarieämbetet, för att göra frilicensierat material tillgängligt och med att hjälpa andra att återanvända materialet. Vi samarbetar också andra organisationer som är för fritt innehåll i Sverige, och med organisationer inom den globala Wikimedia-gemenskapen.

Föreningens ekonomi baseras på medlemsavgifter, mindre donationer, årliga bidrag från Wikimedia Foundation från 2012 samt ett fåtal projektbidrag från EU och ett mindre antal stiftelser.

Relevanta intyg

såsom referenser, CV etc som kan styrka din ansökan

Sophie Österberg är utbildningsansvarig på Wikimedia Sverige och kommer att fördela donationen över föreningens verksmahet inom utbildningsområdet.

Namn Sophie Österberg

e-post sophie.osterberg(at)wikimedia.se

Titel Education manager i Wikimedia Sverige från 2012-10-01

Personnummer 861217-

Organisation Wikimedia Sverige

Postadress Box 500

Postnummer 10129

Ort Stockholm

Telefon, arbete 073-6982101

Mobiltelefon 073-6982101

Personlig webbplats


CV/Presentation

Sophie Österberg är från den 1 oktober 2012 anställd av Wikimedia Sverige som Education manager. Hon har under flera år varit engagerad i utbildningsfrågor, särskilt i frågor om studenters egna engagemang i dessa. Hon drivs av frågor som rör utbildning i stort, fri tillgänglighet till utbildning samt möjlighet att bidraga till att utveckla information för alla.

Utbildning

2007-10 Kingston University - Bachelor of Arts(Hons) Human Resource Management
2011-12 Linnéuniversitetet - Masters Leadership and management in International context

Relevant erfarenhet

2012 Praktikant på Wikimedia Sverige augusti-september och arbetat med projektet Wikipedia utbildning 2012 Stipendium för magisteruppsats kring utbildningens roll i samhället
2010 Medförfattare till A perspective from a student's quality circle, ett kapitel i boken Higher Education in a State of Crisis, ett kapitel som belyser studenters engagemang i sin utbildning
2009-10 Initiativtagare och deltagare i Storbritanniens första Student Quality Circle, vilken syftade till att entusiasmera elever att bli mer engagerade i sin utbildning
2007-09 Engagerad i FN-föreningen på Kingston University och deltog där i frågor om rättighet till utbildning, engagerade event tillsammans med Rädda Barnen samt initierade en årlig fototävling med lokala talanger för att få in donationer till lokal välgörenhet