Projekt:Wikipedia i utbildning 2013/Ansökan till idéer för livet

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ansökan har avslagits.
Ansökan
Organisation: Idéer för livet
Sista ansökningsdatum: 2013-08-26
Max bidrag: < 20 000kr
Bedömd chans: ?
Väntevärde: ?
Värde för WMSE (1-5):
Beslutsdatum: 2013-10
Uppföljning inför inskick:

Vi stödjer projekt som gör att barn och ungdomar på ett lekfullt sätt upptäcker sina egna förmågor och på så vis stärker sin självkänsla. Idéer för Livet bidrar till exempel med stöd för material, information, marknadsföring och ungdomsledarutbildning, unga ledare. Vi finansierar inte fasta periodiska kostnader såsom hyra och löner.

Projektnamn

Wikipedia i klassrummet

Berätta vad projektet handlar om och syftet

Max 800 tecken.

Wikipedia har blivit det första stället elever går till för att söka information. Det är ett faktum som alla pedagoger måste förhålla sig till. Wikipedia är inte bara världens största samling av fri kunskap, utan också ett pedagogisk verktyg som kan utnyttjas mycket mer än det gör i den svenska skolan. Idag möts ofta eleverna av pedagoger med begränsad kunskap som ibland ser Wikipedia som ett hot snarare än en möjlighet.

Vi vill ge pedagoger tips på hur de kan använda Wikipedia i utbildning, och vägledning var de kan söka mer information. Vi vill att ungdomar:

  • ska mötas av fantastiska pedagoger som förstår Wikipedia
  • ska växa som kunskapssökare och kunskapsspridare
  • ska ha förståelse för källkritik på internet
  • får stärkt förmåga att förstå hur kunskap produceras och kommuniceras

Vilka vänder sig projektet till och hur många

Max 200 tecken. Landets alla gymnasieskolor, cirka 1000 stycken.

Berätta hur ni tänker genomföra projektet

Max 3000 tecken.

Tanken är att skicka ut brev till alla gymnasieskolor. Brevet innehåller en kort förklaring om varför vi gör detta, ger några snabba tips om hur Wikipedia kan vara till nytta i utbildningen och ger dem hjälp att söka vidare information. Vi inkluderar också en broschyr med inspiration från andra pedagoger som redan har använt sig av Wikipedia i utbildningen så att de kan få tips på vad de själva kan göra, i sin skola. Broschyren finns redan färdig layoutad och behöver bara skickas till tryckeri. Även brevet finns författat och behöver också bara tryckas upp innan det är klart att skickas. Volontärer kommer att hjälpa till med kuvertering.

Idén är att detta är lite av en tankeväckare, att det ska vara tydligt att Wikipedia är en resurs man kan dra nytta av i stället för en webbplats som ställer till med problem för att eleverna tittar på den.

Parallellt med detta utökar vi de lärresurser som finns lätt tillgängliga på webben så att alla lärare som är intresserade har en chans att utbilda sig. Materialet är fritt att använda och bygga vidare på, så att det kan finslipas med hjälp av den feedback som fås när en större mängd personer synar det eller med de kreativa idéer som många pedagoger besitter. Tanken är att alla som vill ha information och vill lära sig både ska veta om var de ska leta och få tillräckligt med information för att bli behjälpta.

Under vilken tid planerar ni att genomföra projektet

Januari 2014.

Berätta vad projektet kommer att kosta och hur pengarna ska samlas in

Max 800 tecken. Det här är de huvudsakliga kostnaderna, vilka alla söks genom idéer för livet.

Porto 11 000
Kuvert 1 000
Broschyr 5 300
Papper 300

Sök belopp (kronor)

17 600

Vad ska sökt belopp användas till?

Tryckkostnader och portokostnader.

Referenser

2 stycken. I första hand referenspersoner utanför projektet/ verksamheten som kan lämna objektiva referenser. Är det en person som är knuten till projektet vill vi veta personens roll.

  • Dan Frendin (kontaktinfo läggs till i formuläret vid ansökan)
  • Magnus Eriksson (kontaktinfo läggs till i formuläret vid ansökan)