Projekt:Wikipedia i utbildning 2013/Ledningsrapport

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Status per 2013-12-09 STATUS:
STATUS orsak The amount of teachers have been reached. However, we will probably not reach 12 ambassadors this year.
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
 • A joint application for funding for two former students to travel to Uganda as volunteers to teach students there to edit Wikipedia. This was a joint application together with a Ugandan organization and the WWF. Two other teachers that were present said at the end of the day that they also would like to include Wikipedia as part of their education. Preparations are also being done to help create a Wikipedia center in Uganda.
 • A new updated version of the Wikipedia i Utbilding case study brochure has been printed.
 • A list of teachers that have used Wikipedia in Education has been created. The goal has been reached.
 • The possibility to cooperate with gratisiskola.se is being investigated.
 • A number of instruction videos have been created by Bengt B.
 • Two more people has joined the ambassador program and three ambassadors have received the ambassador kit.
 • One more ambassador is on her way to finish the class.
 • * The survey evaluation from the participants at Lund University was very positive. The University have now decided that there will be regular edit-a-thons in Lund during next year. We are now negotiating the amount of events per semester.
 • We have suggested a similar plan to Umeå University with regular edit-a-thons/workshops next year's Umepedia project.

Rollen Wikipediaambassadör är lite otydlig. Behöver förtydligas vad vinsten är för både oss och ambassadören. System för återkoppling och kontinuerlig kommunikation bör vara tydlig med ambassadörerna. Stort intresse från pedagoger och universitet. Det finns potential att göra mycket workshops inom detta. System för återkoppling och kontinuerlig kommunikation med pedagogerna behöver också utvecklas. Vi saknar en del material för hemmaläsning idag.

Rekommendation för fortsättning: Ta fram mer material och utbildningspaket som kan användas. Undersök vilka universitet som kan tänka sig liknande Wikipedian in Academy. Ta fram listor på lärare eller organisationer efter ämnesområde som det kan göras utskick till vid relevanta verksamheter. Kolla vilka informationsbrev vi kan få stå med i. Kan forskning om Wikipedia arbetas in i utbildningsprogrammet (dvs kan det bli något som kontinuerligt pågår)?

 • Budget 185 000
 • Aktuell 183 076,78
 • Prognos 185 000
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar