Ämne på Projektdiskussion:Öppen databas för offentlig konst 2013

Hoppa till navigering Hoppa till sök
André Costa (WMSE) (diskussionbidrag)
Under funderingar och diskussioner kring detta projektet har en del oklarheter kommit fram. Genom att ta upp dem här är det min förhoppning att feedback och kloka tankar ska kunna klara ut några av dessa.

Den första frågan gäller användargenererat (UGC) material. I databasen kommer det att inledningsvis enbart att finnas "officiellt" material från diverse kommuner etc. En av projektets mål är ju självfallet att berika denna informationen ytterligare med UGC material exempelvis genom bildlänkar till Commons. Man kan dela upp dessa bidrag i två kategorier, kompletterande och korrigerande.

Kompletterande information är information för fält (se parametrarna) där ingen officiell information tidigare fanns som bildlänkar, koordinater genererade från adresser etc.

Korrigerande information ersätter existerande officiell information. Detta kan vara rättningar i stavning och koordinater men även sådant som byte av namn/artist.

Kompletterande information är relativt oproblematisk och jag antar att vi accepterar alla dessa ändringar. För korrigerande information är situationen mindre klar. Visst vi vill självfallet ha rättstavningar, men ska vi acceptera att någon ändrar namnet på konstverket, eller vilken kommun konstverket finns i?

Frågan är även vem som ska kunna redigera informationen i databasen (korrigera och/eller komplettera). Ska informationen enbart kunna ändras genom wikipedialistorna (där anti-vandal mekanismer redan finns)? Ska tillgång till api:et kräva en nyckel så att enbart godkända appar (t.ex. OSM) kan ändra i den? Ska vi lämna den helt öppen så att den kan ändras hur som helst?

Tankar, åsikter, erfarenheter är alla välkomna.

André Costa (WMSE) (diskussionbidrag)

Ett kort tillägg. Oavsett vilket så kommer det att finnas en mekanism för att visa aktuell data, officiell data + kompletteringar, enbart officiell data.

Ainali (diskussionbidrag)

Jag håller helt med dig om kompletterande information, och att det är relativt oproblematiskt.

Vad gäller korrigerande är det klurigare, men om det finns en mekanism att även bevara den officiella blir det enklare. Wikipedialistorna har ju som du tror en god chans att inte bli förstörda så det är en väg att gå. Visst kan man hävda att det är klurigt att redigera och uppdatera på Wikipedia, men jämfört med att gå in och göra updates i en databas är det enkelt. Låser vi oss för hårt om vi enbart ska gå via Wikipedailistor? Eller är det lika enkelt att först importera en ny datakälla dit för att sedan suga in den i databasen jämfört med att importera den i databasen och sedan pusha den till en wp-lista?

Vad gäller API-nyckel ska det definitivt krävas en nyckel för att få redigera, där är det ju så lätt att sälla till stora problem på kort tid. Läsa kanske kan vara fritt däremot.

André Costa (WMSE) (diskussionbidrag)

För anonyma redigeringar tycker jag nog att vi kan begränsa oss till Wikipedialistor (under förbehållet att sv.wiki är intresserade av denna data i listform). Tanken är i dagsläget att importera nya datakällor till vår databas och sedan pusha dessa till wp-listor. Efter detta bör uppdateringar till listorna sugas in i databasen och uppdateringar till databasen pushas till wp-listorna, typ en gång per dag.

Detta kräver att någon form av konfliktlösning designas. Dvs. om både databasen och listan uppdaterats men till olika värden vilken behåller vi då? Eller om en officiell uppdatering kommer som inte stämmer med den senaste versionen accepterar vi den ändå?

Angående API-nycklar håller jag definitivt med om att redigering ska kräva nyckel. Kan tänka mig att även läsning bör kräva nyckel så länge det även finns en öppen (read-only) "test" nyckel. Detta gör det enklare att blockera om någon börjar hamra databasen samt borde göra att vi kan se vilka verktyg som används aktivt. Frågan är snarare om en användare via t.ex. en OSM-app ska kunna redigera byggnadsåret. Dvs. att anti-vandalism ansvaret läggs även på dem.

André Costa (WMSE) (diskussionbidrag)

En annan naturlig användare som kanske skulle vilja bidra med redigeringar via API är ju en väldigt samarbetsvillig kommun som själv vill kunna lägga till nyinköp direkt i listan.

André Costa (WMSE) (diskussionbidrag)

Har diskuterat detta en del med John idag på kontoret och vi kom fram till följande:

I dagsläget ligger informationen i två lager: Senaste värdet samt originalvärdet (dvs. nyaste informationen från kommunen om objektet). Det senaste värdet är det som syns i wikilistor etc. Användare av api:et kan välja vilket av dessa de vill se.

Om kommunen skickar in en uppdatering så uppdateras båda värdena och därmed också wikilistan (med en relevant redigeringskommentar). Enbart fält där kommunen angivit ett värde skrivs över (i både databasen och wikilistan). Eventuella fält i wikilistan som inte finns i databasen (t.ex. fotnoter) påverkas inte. Om det visar sig att kommunens uppdatering är felaktig kan informationen lätt återställas genom den vanliga mekanismen på Wikipedia.

Behovet av redigering via api kan tittas på igen senare men i dagsläget tror jag inte att detta är något som behövs. Genom att redigera wikilistorna (via exempelvis Wikipedias api) blir vår databas indirekt uppdaterad samtidigt som transparensen och vandalskyddet i Wikipedia kan användas. Därmed skulle behovet av direkta api-redigeringar vara begränsade till uppdateringen av "officiell" information (av kommunerna snarare än oss) eller eventuella fält som finn i databasen men ej i wikilistorna. Om någon kommun skulle visa sig intresserad av detta (inte jättetroligt) kan mekanismen byggas till.