Ämne på Projektdiskussion:Öppen databas för offentlig konst 2013

Hoppa till navigering Hoppa till sök
André Costa (WMSE) (diskussionbidrag)
Under funderingar och diskussioner kring detta projektet har en del oklarheter kommit fram. Genom att ta upp dem här är det min förhoppning att feedback och kloka tankar ska kunna klara ut några av dessa.

Denna frågan gäller de unika id som är associerade med vart konstverk. Dessa kommer dels att användas internt av databasen och dels i listorna på wikipedia (för Wiki Loves Public Art). Där dessa id finns hos källan (dvs. kommunen) är det hela relativt oproblematiskt. Om vi är oroliga för att två kommuner använt samma id kan vi använda ett källspecifikt prefix internt i databasen. Däremot kan prefixet inte användas i listorna på wikipedia då detta faller under "egen forskning". Detta innebär i sin tur att det blir klumpigare att märka upp/ladda upp bilder men det borde gå att lösa.

Ett större problem uppstår om källan helt saknar id-nr. Databasen kräver ett id så vi blir tvungna att hitta på något men det råder inte längre någon tvekan om att det handlar om egen forskning. wikipeidalistorna skulle helt sakna ett (synligt) id och även inom den interna databasen är det oklart huruvida vi skulle vilja visa vårt "påhittade" id för omvärlden.

Sena har vi även frågan om hur vi ska hantera en situation där en kommun senare (efter originalimport) ändrar sitt id-system.

Här finns en WLM tråd om italiens id problem och här finns lärdomar från Tyskland för varför man inte ska använda egna id .

André Costa (WMSE) (diskussionbidrag)

En tanke som skulle kunna lösa "presentera inte egna id för omvärlden" är att markera upp i databasen ifall källan angav id-nr eller inte. Ifall de inte gjorde det så visar man inget id utåt, annars visar man id minus prefix.

Detta löser dock inte situationen kring wikipedialistorna eller den mer principiella frågan kring att hitta på egna nummer.