Ämne på Projektdiskussion:Öppen databas för offentlig konst 2013

Hoppa till navigering Hoppa till sök
André Costa (WMSE) (diskussionbidrag)
Under funderingar och diskussioner kring detta projektet har en del oklarheter kommit fram. Genom att ta upp dem här är det min förhoppning att feedback och kloka tankar ska kunna klara ut några av dessa.

Här kommer en fråga av ett mer (lag)tekniskt slag. vad är en passande licens för vår databas? Hur påverkar en fri licens vilken data vi kan samla in från kommunerna (t.ex. beskrivningar)? Hur påverkar eventuell skörd av användargenererat material (se Input:UGC nedan) licensalternativen.

Creative Commons skriver lite om databaser och licenser här men om någon har en mer direkt erfaren så skulle det vara till stor nytta.

Ainali (diskussionbidrag)

Mycket bra fråga. Man kan se det på olika sätt. Om vi ska ha data flöda fram och tillbaka från Wikipedia så blir ju den naturliga lösningen CC-BY-SA. Då slipper vi funderingar på kompabiliteter. Annars är det väl i det här fallet CC-0 som skulle kunna vara ett drastiskt alternativ, eller Open Database License (som är väldigt likt CC-BY-SA). Sammanfattningsvis lutar jag nog mot CC-BY-SA.

André Costa (WMSE) (diskussionbidrag)

Bortsett från beskrivningsfältet så borde all information i databasen vara ren fakta och därmed inte skyddad av upphovsrätten (andra delar av databasen kan vi licensiera som vi vill). Så det är väll egentligen bara det fältet som ger oss ett problem. Om vi skördar detta fältet från kommunerna via PSI direktivet kan vi inte kräva att de släpper den infon fri. Skördar vi den från wiki så kan vi inte annat än ha den under CC-BY-SA-3.0. Jag vet inte till vilken del vi skulle kunna släppa databasrättigheterna separat från detta.

André Costa (WMSE) (diskussionbidrag)

OK. har nu tittat på Vidareutnyttjande av handlingar – genomförande av PSI-direktivet (s.38 framåt) som verkar styrka att bruksrätten för officiella dokument står högre än både eventuellt katalogskydd och upphovsrätten för beskrivningar. Därmed borde det inte vara något licensproblem från kommunernas sida.

Jag skulle föreslå cc-by-sa-3.0 för innehållet (content) och ODbL för databasen. Det innebär att vi kan använda bidrag från Wikipedia (content) och att vem som helst kan använda databasen så länge de går med på ShareAlike. Alternativet är CC0 för databasen eller CC0 för allt men begränsa beskrivningsfältet till original (icke-wikipedia) material.