Ämne på Projektdiskussion:Wikipedia i utbildning 2015/Ansökan till Vinnova

Hoppa till navigering Hoppa till sök

utkast till referensgrupp och andra aktörer fredag

1
Fridafors (diskussionbidrag)

Hej!

Jag hörde mig för med forskargruppen igår och de sa i principo ja till att ingå i en referensgrupp för projektet. De vill förstås läsa ansökan först. Jag har ytterligare några förslag på namn för referensgruppen. Kom gärna med synpunkter och ytterligare förslag. Någon från Wikimedia Sverige?

Som ni ser har jag höftat på timmar för hela projektperioden. Det kanske finns ytterligare timmar som ni ser behöver läggas från er sida. Säg till eller lägg till i så fall. En sak som vi inte har pratat om är projektledning. I tabellen har jag lagt in projektsamordning på Stockholmskällan (med mig själv i åtanke) under hela projektperioden. Det har jag lagt inom Stockholmskällans ordinarie verksamhet. Men då tänker jag i första hand på samordning av projektets olika aktörer och med vårt eventuella "syskonprojekt", sammankallande av referensgrupp etc och inte på ekonomiuppföljning och andra projektledarsysslor.

Jag har räknat på en timkostnad mitt emellan ert facila pris och vår hutlösa schablon. Som jag ser det bör en del av Stockholmskällans arbete i projektet ske inom ordinarie verksamhet eftersom det ligger så väl i linje med vårt syfte och vår nuvarande inriktning.

I morgon siktar jag på att läsa igenom hela texten för att se vad som kan tas bort. Jag har en känsla av att vi upprepar oss då ocn då, mest beroende på att den ursprungliga texten inte var anpassad till Vinnovas mall. Vill ni att jag föreslår ändringar eller redigerar direkt i texten?

Jag kontaktar också dem jag har föreslagit för referensgruppen och förbereder en intresseanmälan till lärare. Vi hörs! Frida