Ämne på Diskussion:Integritetspolicy

Hoppa till navigering Hoppa till sök
André Costa (WMSE) (diskussionbidrag)

Idag har vi inget i Integritetspolicyn kring vårat Nyhetsbrev (de underliggande e-postlistorna omnämns i rensningsrutinen). Eftersom en länk till policyn skulle vara lämplig i e-postfoten borde det finnas ett lämpligt stycke som behandlar denna nya typ av interaktion. Jag föreslår att följande läggs till under en egen rubrik:


Massutskick & Nyhetsbrev

Följande omfattar föreningens nyhetsbrev samt övriga elektroniska massutskick där dessa ej är relaterade till administration av medlemskap (för dessa se Medlemskap).

Vilken information vi samlar in vid utskick

Föreningen samlar in och använder personlig information från mottagarna. Personuppgifterna som behandlas avser följande kategorier av personuppgifter: förnamn, efternamn, e-postadress, interaktionshistorik för utskick.

Syfte med personuppgiftsbehandlingen beträffande mottagare

Personuppgifterna behandlas med följande syfte:

  • Säkerställa leverans av utskick till mottagare
  • Säkerställa att leverans av utskick ej sker till mottagare som tackat nej till dessa

Hur vi använder informationen från mottagarna

Personuppgifterna kommer att behandlas enligt följande:

  • Kontaktdetaljerna används enbart för leverans av utskicket
  • Interaktionen med utskicken används enbart på en aggregerad nivå för att förbättra framtida innehåll och utformning


För att kunna utföra utskick enligt ovan, kan kontaktinformation komma att flyttas från det system där det samlats in till ett e-postutskickssystem, för vilket vi har personuppgiftsbiträdesavtal med leverantören.

Dessa personuppgifter omfattas av rensningsrutinerna för e-postlistor.


Notera att per https://mailchimp.com/help/gdpr-faq/#Legal_Requirements behöver vi inte skriva på något personuppgiftsbiträdesavtal då detta utgörs av https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/ vilket är integrerat i deras användaravtal.


Min förhoppning är att den sista meningen även ska kunna täcka in om vi har ett anmälningsformulär på webbplatsen utan att vi behöver lägga till något ytterligare om det.

Kommentaren som exkluderar medlemskaps relaterade utskick är där för att tydliggöra, 1) vi spårar inte interaktion för dessa utskick, 2) du kan inte tacka nej till dess utskick, 3) syftet med dessa utskicken är annorlunda.

@John Andersson (WMSE)@Historiker

André Costa (WMSE) (diskussionbidrag)

Jag föreslår också att rensningspolicy-cellen för e-postlista ändras från "Rensas om inget utskick har gjorts på tre år." till "Rensas om inget utskick har gjorts till mottagaren på tre år." För att tydliggöra att det inte är själva listan som måste varit vilande i tre år utan mottagaren.


Dvs. om du tackar nej till utskick så börjar klockan ticka för dig även om nyhetsbrevslistan lever vidare. Du kan som alltid begära att bli bortplockad direkt.

John Andersson (WMSE) (diskussionbidrag)

Båda förslagen tycker jag låter bra. Vad tänker du Mattias?

André Costa (WMSE) (diskussionbidrag)

Oklart om interaktionshistorik är för vagt. Men det är alltså om du öppnat mailet, samt om du klickat på någon länk.

@Evelina Bång (WMSE) den aggregerade statistiken för mailklient och location (land) är det något man kan slå av/på?

André Costa (WMSE) (diskussionbidrag)
Evelina Bång (WMSE) (diskussionbidrag)

Jag hittar inget om att man kan slå på eller av geolocation eller info om mailklient.


André Costa (WMSE) (diskussionbidrag)

OK. Jag har kontaktat Mailchimp för att se om man kan slå av skörd av geolocation- och mailklientinformation. Om de ej svarar, eller svarar nekande, så behövs följande tillägg göras till ovanstående förslag. (Tillägg i fetstil, jag har utelämnat opåverkade stycken)


Vilken information vi samlar in vid utskick

Föreningen samlar in och använder personlig information från mottagarna. Personuppgifterna som behandlas avser följande kategorier av personuppgifter: förnamn, efternamn, e-postadress, interaktionshistorik för utskick samt geolokalisering och val av e-postklient.

Hur vi använder informationen från mottagarna

Personuppgifterna kommer att behandlas enligt följande:

  • Kontaktdetaljerna används enbart för leverans av utskicket
  • Interaktionen med utskicken används enbart på en aggregerad nivå för att förbättra framtida innehåll och utformning
  • Informationen om geolokalisering och e-postklient används ej men kan av tekniska orsaker ej inaktiveras.
André Costa (WMSE) (diskussionbidrag)

OK. Jag har nu följt upp med Mailchimp och det går inte att slå av skörd av geolocation- och mailklientinformation. Det sker automatiskt om man aktiverar tracking av clicks och open. MEN även om dessa skulle slås av så skördas geolocation- och mailklientinformation när man själv anmäler sig till nyhetsbrevet.

@John Andersson (WMSE)@Historiker Kan ni se över tillägget ovan. Om det känns ok så lägger jag till det varpå vi borde ha en färdig samling av ändringar som kan beslutas av styrelsen.

John Andersson (WMSE) (diskussionbidrag)

Tilläggen ser bra ut tycker jag.

Historiker (diskussionbidrag)

Jag tycker det ser bra ut.

André Costa (WMSE) (diskussionbidrag)