Ämne på Diskussion:Tjänsteresor 2022

Hoppa till navigering Hoppa till sök
Eric Luth (WMSE) (diskussionbidrag)

För att underlätta för miljörapporten skulle tabellen redan här visa:

Avreseort

Ankomstort

Färdmedel

Det gör det betydligt mer omständligt när det i "resa" just nu blandas mellan ankomstort och namn på event. Man kanske kan ha det som två separata kolumner? '

Eventuellt skulle det för matchning kunna vara bra med en kolumn där man anger om man har bokat via SJ, Tranås eller annat bokningssätt?

Eric Luth (WMSE) (diskussionbidrag)

Exempelvis anges ingenstans i Sandras resebeslut varifrån tåget gick, eller vilket färdmedel Axel tog till Västerås.

Eric Luth (WMSE) (diskussionbidrag)

Det vore även bra med en kolumn om hur många hotellövernattningar som ingår

Lokal Profil (diskussionbidrag)

Skulle sådan info vara lämpligare i själva reserapporten/-beslutet Snarare än i denna tabell? Tänkte att denna tabell har rätt lite plats, Om man tittar på mer komplexa färdmedelskombinationer som till Tromsö så får ju det orimligen plats här och att skriva tåg/buss/flyg (+ev. transfer) samt avrese-/ankomstort skulle bli extremt missvisande. I Reserapporterna framgår även redan antal hotellnätter.

Jag ser även rent praktiskt en poäng i att den miljökopplade infon skrivs i anslutning till den plats där den resande signwrar att hen följt rese-/miljöpolicyn.

Lokal Profil (diskussionbidrag)

Rent praktiskt tänkte jag att det man vill fånga är "hem--buss-->Arlanda--flyg-->Berlin--tåg-->hotel" plus liknande för hemresan dvs fånga helhetwn av resan. Har man väl fångat in den infon kan man titta på ett tekniskt stöd för att sammanställa infon tvärs över alla resor (liknande hur vi gör GlobalMetrics).

(@André Costa (WMSE) så att jag hittar denna från rätt konto)

Eric Luth (WMSE) (diskussionbidrag)

Det viktiga är att den information som står ovan går enkelt att fånga in. Det behöver alltså inte vara i tabellen, men det behöver gå att plocka in till en tabell. I dagsläget finns det inget i själva reserapporten som tydliggör vilket färdsätt som har använts, exempelvis, eller vilken ort man reser från. Det viktiga är ju också att informationen kompletterar den vi ändå kan få fram från Tranås eller SJ. Exempelvis tror jag inte att vi behöver ha med info om mellanlandningar här, för det kan vi ändå få från Tranås.

Så om jag omformulerar mig behöver det att lätt gå att sammanställa, till en tabell:

  • År för resan
  • Huvudsakligt färdmedel (tåg, buss, bil, flyg...)
  • Ort man reser från
  • Ort man reser till
  • Antal hotellnätter på orten man reser till

Den första punkten är redan nu enkel. De övriga punkterna behöver i så fall enkelt kunna hämtas från reserapporterna. I reserapporterna framgår inte nödvändigtvis punkt 2 och 3 i dagsläget.

Eventuellt skulle det underlätta för verifieringen om det någonstans framgick om man bokat via Tranås, SJ Biz eller något annat

André Costa (WMSE) (diskussionbidrag)

Rapporteringen bör byggas utifrån att bokningen kanske inte skett via Tranås (dvs. har vi info där kan vi använda den men finns den inte så ska det inte fallera).

Du skriver "Huvudsakligt färdmedel". Det läser jag som att du anser att vi bara bör/behöver fånga upp ett färdmedel per resa?

Eric Luth (WMSE) (diskussionbidrag)

Jag förstår inte riktigt hur du menar med din första punkt?

Om den andra punkten: Jag ser inte hur vi på ett överskådligt sätt ska kunna göra annat? Men jag är öppen för motförslag!

André Costa (WMSE) (diskussionbidrag)

Efter mötet idag:

  • Inkommen kostnad kopplade till en resa märks tydligare upp med vilken den är kopplade till dvs. t.ex. "Resa 2022-35".
  • Förtydliga instruktioner kring övernattning så att det tydligare framgår om de ska anges den dag man somnar eller den dag man vaknar (idag anges ofta båda)
  • En ny parameter läggs till i mallen för "Om de huvudsakliga färdmedlen inte bokades via Tranås eller SJ Biz, beskriv den delen av färdvägen här". Det förväntade värdet där är något i stil med Visby->Stockholm med färja.
  • Om denna parameter har angetts så läggs sidan i en kategori [[Kategori:Manuell avstämning för Klimatrapport|{{subst:#time: Y}}]]

Att parametern bara används när en resa inte bokades via Tranås eller SJ Biz underlättar reserapporteringen (då många resor kan lämna denna tom) men man förlorar även viss transparensen om vilka färdmedel som använts när Tranås involverats (t.ex. var det flyg eller tåg till Berlin?). Om det finns ett föreningsintresse av att tydligare se använda färdmedel så skulle man kunna lägga till en parameter som alltid ska anges "Beskriv resvägen och färdmedel" och så finns en separat parameter "Bokades samtliga huvudsakliga färdmedel med Tranås eller SJ Biz: Ja/Nej" som kontrollerar om rapporten läggs i Kategori:Manuell avstämning för Klimatrapport.