Ämne på Wikimedia:Bybrunnen

Hoppa till navigering Hoppa till sök
Tommy Kronkvist (diskussionbidrag)

I pressmeddelandet Domslut krymper det offentliga rummet i Sverige publicerat på Mynewsdesk av @John Andersson (WMSE): finns följande länk till en PDF-fil med Patent- och marknadsdomstolens beslut i saken: https://bildupphovsratt.se/sites/default/files/upload/stockholms_tr_pmt_8448-14_dom_2017-07-06.pdf

Den länken fungerar inte, då föreningen Bildupphovsrätt i Sverige tydligen flyttat eller raderat filen. Jag vet inte om det går att korrigera pressmeddelandet på Mynewsdesk retroaktivt, men om så är möjligt kan man istället länka till fullt fungerande Stockholms TR PMT 8448-14 Dom 2017-07-06.pdf här på Wikimedia Sverige. Notera att den filen är fritt tillgänglig för alla och envar, utan att WMSE kräver ersättning för att den används på internet. Lite off-topic så borde filen ifråga kanske också föras över till Wikimedia Commons.

André Costa (WMSE) (diskussionbidrag)

Hej @Tommy Kronkvist. Tack för att du uppmärksammade detta. Jag tror inte att vi historiskt sett har uppdaterat länkarna i våra pressmeddelanden.

Anledningen till att filen ligger lokalt på föreningens wiki är att upphovsrätten var oklar (om något så tillhör den domstolen). Om den situationen skulle klargöras och filen visar sig vara fri kan den definitivt ligga på Commons.

Tommy Kronkvist (diskussionbidrag)

Hej @André Costa (WMSE), och tack för ditt svar. Lagar, kungörelser, domar, beslut av domstolar, myndigheter och verk, myndigheternas remissyttranden, berättelser, förslag och utlåtanden, kommittébetänkanden, protokoll från riksdagen och andra statliga eller kommunala myndigheter räknas som så kallade "upprättade handlingar", en undergrupp av "allmän handling" där upphovsrätt saknas. I enlighet med 9 § (1960:729) Upphovsrättslagen kan således var och en fritt använda eller referera till sådana verk.

André Costa (WMSE) (diskussionbidrag)

Tack. Filen ligger nu på Commons