Årsmöte 2015/Kandidater 2015

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Stödinformation

Presentationmall för kandidater
Röstningsförfarande

Lista över kandidater till de olika funktionärsrollerna i Wikimedia Sverige 2015, att väljas vid årsmötet

Det är fritt själv föra in namn men ange då gärna vem som nominerat namnet/självnominering, men hör gärna av er till valberedningen först.

Allmänna önskemål på kandidatsammansättning är större geografisk spridning och mer mångfald.

Ordförande

1 funktionär skall väljas.
 • Mattias Blomgren - omval som ordförande, Nominerad av valberedningen

Ledamöter i styrelsen

Ledamöter vars mandatperiod sträcker sig till årsmötet 2016, och inte är uppe till omval 2015

 • Harald Anderson
 • Kristina Berg
 • Maria Arneng
Kandidater
5 ledamöter - antalet föreslaget av valberedning en utökning av styrelsen med med en ledamot efter önskemål från styrelse och valberedning

Behovsprofil: Gruppen som helhet bör ha mycket god kunskap om den svenskspråkiga Wikipediagemenskapen och ha goda nätverk inom de intressentgrupper som finns runt Wikimedia: ABM&GLAM-sektorn, Internet/Opendata världen, utbildningsvärlden och andra nätverk runt föreningens verksamhet. Dessutom kompetens kring informationsspridning, sponsoring, lobbying och ekonomi

 • Holger Motzkau - omval, Nominerad av valberedningen
 • Bengt Oberger- omval, Nominerad av valberedningen
 • Ylva Pettersson - omval, Nominerad av valberedningen
 • Brit Stakston - nyval, Nominerad av valberedningen
 • Karin Åström Iko (divisionschef på Riksarkivet) - nyval, Nominerad av valberedningen

Revisorer

Revisor med fokus på verksamheten

1 funktionär skall väljas.

Behovsprofil: Detaljerad kunskap om föreningens verksamhet, både det operativa arbetet och planer/styrning.

 • Kristoffer Mellberg omval, Nominerad av valberedningen

Auktoriserad revisor

1 funktionär skall väljas.
 • Erik Albenius, Price Waterhouse gör internkontroller och ger en revisionsberättelse med högre kvalitet som är mer värdefull för föreningen - omval, Nominerad av styrelsen/Jan Ainali och valberedningen
 • Karin Hammarberg, Hammarbergs Revisionsbyrå låg kostnad, men gör inga andra kontroller utöver att se till att årsredovisningen är korrekt - nyval, Nominerad av styrelsen/Jan Ainali


Revisorsuppleanter

Minst 2 skall väljas.

Behovsprofil: Allmän kunskap om föreningen och om revision/ekonomi.

 • Ana Durán omval, Nominerad av valberedningen
 • Jonny Greinsmark omval, Nominerad av valberedningen

Valberedning

Minst 3 skall väljas.

Behovsprofil: Gruppen som helhet bör väl känna nuvarande funktionärer och styrelsens arbete, ha mycket god kunskap om den svenskspråkiga Wikipediagemenskapen och ha goda nätverk inom de intressentgrupper som finns runt Wikimedia: ABM&GLAM-sektorn, Internetvärlden, utbildningsvärlden, etc.

 • Anders Wennersten fokus Wikipediagemenskapen - omval, Självnominerad
 • Dan Frendin fokus utbildningsområdet - omval, Självnominerad och nominerad av Anders Wennersten
 • Johanna Berg fokus GLAM/institutionsområdet - omval, Självnominerad och nominerad av Anders Wennersten
 • Arild Vågen fokus föreningens volontärer/erfarenhet av styrelsens arbete och föreningens inre arbete/Wikipedia- och Commonsgemenskapen - nyval, Självnominerad