Återkoppling av Chelha 2012

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Instruktion

Nedanstående text fylls i detta dokument

Återrapport

RAPPORT FÖR STÖD ANSLAGET 2011 Stiftelsen Chelha Kaptensgatan 6 SE-114 57 Stockholm Telefon: 0737-170573 E-mail: chelha@chelha.se Reg.nr (ifylls av Chelha)


Fyll i

Organisationens namn

Wikimedia Sverige

Postadress

Box 500 101 29 Stockholm

Email

jakob.hammarback@wikimedia.se, jan.ainali@wikimedia.se

Sökt belopp

243.500:-

Erhållet belopp

120.000:-

Målet med ansökan

Erhållet belopp

Erhållet belopp har disponerats följande (ange även ev. ej använt belopp)

Tillgång till referenslitteratur Delprojektet finansierades med SEK 75 000. Av dessa ska

  • 50 000 gå till inköp av litteratur.
  • 25 000 till administrativa kostnader.

Till dags dato har vi använt

  • 2150 kronor till inköp av litteratur.
  • 13 timmar, ca 3315 kronor till administrativa personalkostnader.

Nordisk samverkan Delprojektet finansierades med SEK 45 000.

Till dags dato har vi använt

  • ca 4398 kronor till resor för representanter till planeringsmöte.
  • 21 timmar, ca 5095 kronor för administrativa personalkostnader.

Uppnådda mål

Uppnådda mål med erhållet belopp både generellt och i förhållande till de mål ni angav vid ansökan om bidraget
Del av Flintbergs lagfarenhetsbibliotek.
Tillgång till litteratur

Vi satte tidigt upp en projektsida där vi beskrev kriterierna. Vi har annonserat på Wikipedias diskussionsforum (Bybrunnen) ett antal gånger om att det finns möjlighet att söka bidrag för detta. Information har också gått ut i våra interna informationskanaler som nyhetsbrev, månadsrapporter och Facebooksida. Tre personer nappade ganska fort på erbjudandet och har beställt och köpt in några böcker. En av personerna som beställt väldigt sällsynta böcker har dessutom börjat scanna in böckerna så att de blir tillgängliga för fler personer. Böckerna är Flintbergs Lagfarenhetsbibliotek, som är den enda rättssamling som finns från 1700-talet. Läs mer om projektet på http://wikimediasverige.wordpress.com/2012/08/23/edaens-inscanningsprojekt/

Vi har nu i början av hösten testat att möta volontärer mer direkt med gott resultat. Vi har sökt upp skribenter på Wikipedia som är intresserade av ett visst ämnesområde, och som skriver aktivt inom just detta område. Vi har då tagit kontakt med dem personligen och visat vad de kan få stöd för. Denna metod visar sig fungera väldigt effektivt. Några personer har direkt tagit kontakt med oss för att beställa böcker eller kunna göra fjärrlån som passar deras artiklar. Ett annat sätt vi kommer att prova ännu mer framöver är att använda studentklubbar, studenter, och studentföreningar. Dessa grupper kan ännu tydligare se fördelar av att få ekonomiskt bidrag till kurslitteratur eller vetenskapliga tidskrifter de dessutom skulle kunna använda i sin utbildning. Vi möter nu fler högskolor och universitet och där kan vi direkt ta kontakt med personer som i sin utbildning aktivt kan bidra till Wikipedias utveckling.

Participants in Wikimedia meeting
Nordisk Årsbok

Vi har under året fått ännu mer kontakt med våra nordiska grannar och har haft gemensamma träffar med varandra. Vi hade en träff i Oslo i april där vi drog upp riktlinjerna för hur en nordisk årsbok skulle kunna se ut. Vi har nu ett färdigt utkast som ska korrekturläsas innan den går till tryck. En av utmaningarna har varit att samla in material från de olika nationella föreningarna. De andra länderna har inte ännu kunnat anställa några personer så de förlitar sig helt på ideella personer. Vi har tagit del av och använt oss av det material som vi ändå har fått in. Nordiska träffar. Utöver det har vi haft ett visst samarbete över gränserna för våra olika projekt. Bland annat så kommer fjolårets vinnare i norska Wiki Loves Monuments att vara jurymedlem i den svenska delen av världens största fototävling. Ett annat exempel på ett gemensamt samarbete som är på väg att starta upp är att vi gemensamt mellan Norge och Sverige kan arbeta med att förbättra artiklar om samisk kultur och tradition. Vi har fått god kontakt med samemuséet Ájtte i Jokkmokk.

Nordisk Wikimania

Vi har under året deltagit i planeringsarbetet med FSCONS som kommer att gå av stapeln i Göteborg 9-11 november. Vi har bjudit in aktiva och volontärer att delta i arrangemanget. Arrangemanget har en egen hemsida https://fscons.org/2012/

Verksamhetsmål och effekter

Berätta hur ni ser på bidragets betydelse för att uppnå era verksamhetsmål och vilka effekter det haft på organisationen

Projektbidraget delas in i olika delprojekt som alla var för sig bidrar till att uppfylla Wikimedias långsiktiga vision om att göra kunskap fritt tillgängligt för alla människor. Enligt tidigare muntligt besked till Chelhastiftelsen så har några av våra delprojekt varit svåra att starta upp, och därmed försenade enligt vår ursprungliga tidsplan. Vi har i samtal med Chelha kommit fram till att eftersom arbetet nu kommit igång är det bättre att projektet får tidsmässig förlängning än att avslutas nu. Några orsaker vill vi lyfta fram som förklaringar till detta. För det första så började våra anställda lite senare än beräknat, de började under våren först och inte som först planerat vid början av året. Eftersom det är första året med anställda har det tagit tid att utarbeta rutiner för att nå ut med all information, och hitta formerna för att engagera volontärerna som är mottagare av projektbidraget. Till dags dato är vi nu fyra heltidsanställda och delprojekten rullar på väldigt bra.

Nollalternativet

Beskriv kortfattat nollalternativet, hur hade verksamheten påverkats om bidrag ej anslagits

Projektbidraget har varit till stor hjälp för att arbeta med några av de viktigaste delarna av vår strategi. För att fortsätta utveckla Wikipedia måste läsarna uppfatta uppslagsverket som tillförlitligt och som ett kraftfullt verktyg. Ju fler källor och referenser som finns där desto bättre, och det är enbart genom att aktivera volontärerna som vi kan uppnå detta. Utan detta projektmedel hade det inte varit möjligt att erbjuda våra skribenter något utöver det vanliga. Den arbetstid som vi lagt ned har i början använts för att utforska och testa vad som egentligen fungerar. Nu kan vi möta Wikipedianer och möta deras behov direkt i den situation de befinner sig i. Vi har fått en ökad förståelse för hur vad som driver våra volontärer, och vad det är som motiverar dem att göra kunskap fritt tillgängligt.

Underskrift

Ort och datum: Underskrift: