Önskelista/Offentligkonst KTH-uppgift

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Beskrivning av ert företag/organisation/bransch

Wikimedia Sverige är en ideell allmännyttig förening som arbetar för att göra kunskap fritt tillgänglig för alla människor. Föreningen driver mängder av olika projekt som syftar till att göra mer kultur och historia tillgängligt online, och framförallt på Wikipedia. Föreningen hjälper lärare och bibliotekarier att använda Wikipedia, arkiv och museer att nå ut med sitt material samt stödjer volontärerna så att de kan bidra enklare och med högre kvalitet.

Vad handlar projektet om?

Wikimedia Sverige har skapat Offentligkonst.se, Sveriges första öppna databas över offentlig konst. Informationen i databasen har integrerats med Wikipedia för att lätt göra det möjligt för volontärer att lägga till mer information om verken. Många av de verk som finns med i databasen saknar dock koordinater som beskriver var dessa kan hittas. Ofta finns det dock en grov indikation av i vilket område verket finns. Detta kan antingen vara en gata, en stadsdel eller en kommun. Vad som behövs är ett enkelt sätt för användare som vill koordinatsätta dessa verk.

Grunden skulle kunna vara en karta där upptäckta verk med kända positioner har ritats ut tillsammans med användarens nuvarande position. På sidan har du en lista över oupptäckta verk i närområdet vilka saknar koordinater. Tanken är att du skulle kunna gå upp till ett verk, hitta detta i listan av oupptäckta verk och ange din nuvarande position som verkets placering. Alternativt går du upp till ett upptäckt verk med felaktiga koordinater och ersätter dessa med din nuvarande position.

Illustration of app workflow
Förslag på ett arbetsflöde

Även om uppgiften initialt är tänkt för Offentligkonst.se skulle en lyckad lösning lätt kunna utökas för användning med andra geografiska objekt i Wikipedia.

Vilka är målen/leverablerna/resultaten?

Målet är en webbapp, helst responsiv, som klarar av att koordinatsätta geografiska objekt i ett närområde.

Webbappen måste vara öppen källkod och publiceras under en fri licens, som till exempel GPL eller MIT.

Eventuella lämpliga förkunskaper

Vilka teknologier etc de får arbeta med

Mediawiki, HTML, Javascript, oAuth

Kontaktuppgifter

André Costa, andre.costa(at)wikimedia.se, 0733-964574