90-konto

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Wikimedia Sverige gick med i Svensk Insamlingskontroll 2019 vilket innebär att vi nu har ett 90-konto.

  • Att inneha ett 90-konto ger föreningen en större trovärdighet rörande insamlingar hos allmänheten. Vissa givare ger helst gåvor och bidrag till en 90-konto organisation.
  • Med 90-konto visar föreningen att de står under kontroll av Svensk Insamlingskontroll och uppfyller deras krav rörande insamlingar.

Vad är ett 90-konto?

90-kontot är en kvalitetsstämpel som talar om för givaren att det är en seriös insamlingsorganisation som står under oberoende kontroll och granskning. Det är ett sjusiffrigt PlusGiro eller Bankgirokonto som inleds med 90.

Riktlinjer

  • De flesta organisationer i Sverige är anslutna till Svensk Insamlingskontroll och genom att vara med där förbinder sig föreningen till några viktiga riktlinjer:

1. Att insamlingar bland allmänheten för humanitära, välgörande och kulturella ändamål, miljövård och naturskydd sker under betryggande kontroll.

2. Att insamlingar inte belastas med oskäliga kostnader 25 % 75 %

3. Att sunda marknadsföringsmetoder används på insamlingsområdet.

4. Att ändamålsenliga metoder för insamlingskontroll utvecklas.

Alla organisationer som har 90-konto granskas och kontrolleras av en auktoriserad revisor, enligt bland annat riktlinjerna ovan men även ytterligare rapportering görs. Skulle en organisation belastas med oskäliga kostnader, dvs att mer än 25 % går till administration, och organisationen inte kan komma med en skälig förklaring har Svensk Insamlingskontroll rätt att dra in 90-kontot.

Ett 90-konto kan alltså ses som en trygghet för givaren, en kvalitetsstämpel så man vet att pengarna går till ändamålet.

Detta skriver Svensk insamlingskontroll på deras hemsida:

Svensk Insamlingskontroll är en ideell förening som

  • gör årliga kontroller av alla med 90-konton,
  • säkrar att insamlingen håller hög kvalité och
  • beviljar 90-konto till ideella organisationer som har offentlig insamling om dessa uppfyller högt ställda krav.

Hur ofta sker rapportering?

Senast fem månader efter varje räkenskapsårs slut, skicka in kopia av följande handlingar till Svensk Insamlingskontroll: årsredovisning, revisionsberättelse, blanketterna för resultaträkning och nyckeltal enligt anvisningarna till rapportpaketet, revisorns bestyrkanderapport och revisorns PM avseende iakttagelser vid revisionen.

För nya styrelsemedlemmar ska en kreditupplysning göras och skickas in till svensk insamlingskontroll tillsammans med protokoll från årsmötet.

Återkommer med eventuella dokument som behöver signeras för nya styrelsemedlemmar och nya revisorer.