90-konto

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Här utreds krav, fördelar och nackdelar med 90-konto.

Krav

Krav WMSE:s situation
Kreditupplysningar av styrelsen Inte utfört
K3 boken Behöver köpas in
En konteringsstämpel som ersätter specialstämpeln vid attestering Behöver köpas in
En attesteringsstämpel som ersätter specialstämpeln vid attestering Finns
Bokföringsprogram som använder sig av dubbelbokföring Behöver skaffas
Rutiner och blanketter behöver ses över, exempelvis blanketten REB behöver förändras Inte påbörjat

Fördelar

• Att inneha ett 90-konto ger föreningen en större trovärdighet rörande insamlingar hos allmänheten. Vissa givare ger helst gåvor och bidrag till en 90-konto organisation.
• Med 90-konto visar föreningen att de står under kontroll av Svensk Insamlingskontroll och uppfyller deras krav rörande insamlingar.
• Får tillåtelse av Svensk Insamlingskontroll att använda deras 90-konto logotyp.
• Ökar förtroende för att Wikimedia Sverige använder medlen på rätt sätt vilket kan stärka oss i vår medlemsvärvning (det är lätt att kommunicera till de som aldrig hört talas om oss).
• Stärker Wikimedia Sverige i våra ansökningar till olika fonder. Det frågas ofta i ansökningarna om kvalitetssäkring på föreningens arbete och/eller föreningens förmåga att hantera större summor pengar och att ha ett 90-konto är i de fallen ett starkt argument för att vår verksamhet är proffsig och kapabel.
• Med ett 90-konto är det möjligt att få använda AdWords™, genom Google Grants, till ett värde av 10 000 dollar i månaden. Se Diskussion:90-konto.
• 90-kontot är en kvalitetsstämpel som visar att Wikimedia är en seriös insamlingsorganisation.
• Har möjlighet att använda professionella företag, som kräver att Wikimedia har 90-konto för att kunna använda deras tjänster, vid insamling.
• Om Wikimedia är mottagande organisation av bidrag som vidarebefordras från en annan organisation med 90-konto underlättas kontrollen för den givande organisationen om Wikimedia själva har 90-konto. Den givande organisationen som har 90-konto behöver kontrollera att bidraget som den mottagande organisationen fått har gått till det ändamål som bidraget gavs till. Med 90-konto står Wikimedia själva under kontroll av Svensk Insamlingskontroll rörande sitt ändamål. Det är fortfarande möjligt att ge bidrag från Wikimedia Sverige till andra organisationer utan 90-konto men det behöver framgå hur kontrollen sker av de medel som givits till ändamålet.
• Vissa tidningar tillåter endast annonser för insamling om Wikimedia Sverige har 90-konto. Exempel på tidning med detta krav är tidningen Dagen.
• Vissa tidningar ger rabatt på annonser om Wikimedia Sverige har 90-konto. Exempel på detta är Sociala Nätet
• Vissa företag erbjuder rabatt på event, seminarier och konferenser om Wikimedia Sverige har 90-konto. Exempel på detta är Wednesday Relations
• Vissa idrottsföreningar vill inledda samarbete med 90-konto organisationer och ha en "Charity Game" där Wikimedia Sverige kan få presentera sin verksamhet, vid en eventuell inbjudan. Exempel på idrottsförening som har "Charity Game" är LHC.
• Externa insamlingsförmedlare såsom exempelvis Pennybridge anser att 90-konto är en kvalitetsstämpel. Wikimedia Sverige kommer högre upp i listor för insamling om organisation har 90-konto eftersom 90-konto organisationer visas först.
• 90-kontot kan användas som Swish nummer.

Nackdelar

• Att inneha 90-konto kostar 5000 kr per år för de två första åren. Resterande år baseras årsavgiften enligt följande citat från Svensk Insamlingskontroll. ”Årsavgiften grundar sig på den totala verksamhetsintäkten minus kostnader för näringsverksamhet för året innan avgiften bestäms. Årsavgiften beräknas efter 0,060 % av verksamhetsintäkten minus kostnader för näringsverksamhet. Lägsta årsavgift är för närvarande 5 000 kr och högsta årsavgift är 60 000 kr. Det utgår ingen årsavgift utan endast en ansökningsavgift det första året. För en nyligen beviljad 90-kontoinnehavare blir årsavgiften år två också 5 000 kr. Se även under regler – årsavgift.” (Svensk Insamlingskontroll, 2014)
• Bilaga till redovisningen från Svensk Insamlingskontroll måste fyllas i och skickas tillsammans med årsredovisningen till Svensk Insamlingskontroll vilket leder till mer arbete vid årsredovisningsarbetet. Dessutom behöver revisorn skicka in sin bestyrkande blankett till Svensk Insamlingskontroll.