Verksamhetsberättelse 2021/Story: Trenne ambassadörer i WikiGap

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är en översatt version av sidan Annual Report 2021/Story: Trio of ambassadors in WikiGap. Översättningen är till 100 % färdig och uppdaterad.
Community
2021

I den här Storyn fokuserar vi på vårt allra första försök att sparka igång WikiGap-kampanjen med ett globalt WikiGap-evenemang. Med sina knappt 70 deltagare och drygt 200 innehållssidor som skapades eller förbättrades blev evenemanget – som inleddes med tal från tre svenska kvinnliga diplomater – ett av de mest lyckade WikiGap-evenemangen vi har anordnat hittills.

Bildspelet från det globala kickoff-evenemanget för WikiGap 2021.

Covid-19-pandemin var fortfarande ett stort hinder för att organisera WikiGap-evenemang under 2021. Kampanjen har historiskt varit väldigt fokuserad på fysiska träffar. Med detta i åtanke ville vi gärna stödja de globala WikiGap-arrangörerna vid den kortsiktiga övergången till en virtuell kampanj. Som ett sätt att göra detta valde vi att anordna ett globalt, virtuellt kick off-evenemenang.

Vi samarbetade med tre skickliga partners: Wikimedia i Washington D.C. var med och gav sitt stöd med att organisera en virtuell skrivstuga på engelska; Sveriges ambassad i Washington D.C., Sveriges FN-representation och Sveriges generalkonsul i New York var alla med och hjälpte till med kommunikation och logistik. Vårt mål var att uppmuntra och stödja virtuella WikiGap-skrivstugor, visa hur man rent praktiskt går tillväga för att anordna ett sådant evenemang, och slutligen skapa ett meningsfullt evenemang i en svår tid.

Förberedelserna inför evenemanget tog en hel del tid i anspråk, och de tre toppdiplomaterna tillsammans – Sveriges ambassadör i USA, Sveriges ständiga representant vid FN och Sveriges honorärkonsul i New York – öppnade evenemanget med ett tal. Då alla tre är kvinnor blev det även en jämställdhetsförklaring i sig.

En av Wikimedia D.C.:s medarbetare gav en omfattande introduktion till att redigera engelskspråkiga Wikipedia med hjälp av Visual Editor. Det fanns två syften med introduktionen: dels att bekanta en global publik med hur man, på enklast möjliga sätt, skapar nya artiklar på engelskspråkiga Wikipedia, och dels att visa WikiGap-arrangörerna i hela världen ett bra sätt att introducera Wikipedia till nybörjare. Över hälften av deltagarna deltog i introduktionen. Evenemanget var uppdelat i flera virtuella rum, så den andra hälften kunde sätta igång med skrivandet på en gång.

Evenemanget i sig blev en höjdpunkt av WikiGap-kampanjen 2021. Flera av deltagarna hörde av sig till oss efteråt och berättade att det var en av de första globala skrivstugorna de någonsin varit med om, och att de gärna ville se fler möjligheter att engagera sig och delta i Wikimediaevenemang på en global nivå i framtiden, inte endast lokala eller nationella evenemang.

Förhoppningsvis kan vi använda insikterna för att fortsätta skapa meningsfulla aktiviteter för den globala Wikimedia-gemenskapen – under pandemin och i framtiden. Dessutom hoppas vi att WikiGaps öppningsevent kan turnera olika kontinenter och därmed inspirera ännu mer synlighet och engagemang i kampanjen.