Verksamhetsberättelse 2021/Story: Användning av MediaWiki bland svenska myndigheter

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är en översatt version av sidan Annual Report 2021/Story: Usage of MediaWiki amongst Swedish authorities. Översättningen är till 100 % färdig och uppdaterad.
Use
2021

I den här Storyn fokuserar vi på vår kartläggning av hur svenska myndigheter använder MediaWiki. Flera myndigheter visade sig antingen använda, ha använt, eller skulle kunna tänka sig börja använda MediaWiki i sitt interna arbete.

MediaWikis logga

Utvecklingen av Wikispeech, en talsyntes för MediaWiki, är ett av Wikimedia Sveriges största projekt. Enligt EU:s lagar måste alla myndigheter göra sina plattformar tillgängliga även för personer med funktionsnedsättningar. Vi ställde därför en hypotes om att Wikispeech skulle kunna göra MediaWiki mer intressant för Sveriges myndigheter.

Vi kontaktade således alla myndigheter i Sverige och frågade om de kände till MediaWiki, och om de någon gång använt det, om de använde det just nu eller om de skulle kunna vara intresserade av att lära sig hur man använder det. Många myndigheter hade aldrig hört talas om MediaWiki, men det fanns några som antingen använder det just nu eller har gjort det tidigare. Flera uttryckte dessutom ett intresse för att börja använda det i framtiden. Därför planerar vi evenemang för att stilla deras kunskapstörst.

Dessutom visade det sig att myndigheter i allmänhet gillar att använda wikis. Några av dem har dock övergett MediaWiki till förmån av proprietära lösningar då det saknas interoperabilitet mellan MediaWiki och andra plattformar de använder i sitt arbete. Även denna en relevant insikt: den ger oss vägledning i hur vi kan arbeta i framtiden för att få fler myndigheter att intressera sig för att använda MediaWiki.

En annan lärdom från kartläggningen var att nästan alla myndigheter som använder MediaWiki gör det för interna ändamål. Ingen myndighet berättade uttryckligen att de använde MediaWiki för att kommunicera eller interagera med externa målgrupper.

Resultatet av kartläggningen kommer vi att använda i framtiden för att organisera en serie evenemang, för att – om möjligt – sammanställa fallstudier för ökad användning av MediaWiki, samt för att undersöka huruvida det finns möjligheter att söka finansiering för denna typ av utveckling. Rapporten återfinns här.