Ansökan till Chelha angående nordisk samverkan

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ansökan har beviljats.

Bidrag söks för nedanstående ändamål:

Wikimedia Stiftelsen är organisationen bakom många populär webbaserad projekt som Wikipedia, Wikimedia Commons, Wikisource, Wiktionary, Wikibooks etc., och har cirka 35 nationella stödsorganisationer som driva lokala projekt och samarbete och stödjer medverkande. I Norden finns stödorganisationer i Finland, Sverige, Norge, Danmark och Island. Medans Wikimedia Norge och Wikimedia Sverige har en omfattande, bra etablerade verksamhet med en visst mognad är de andra tre föreningar jämförelsevis små och ovana. Samtidigt finns många föreningsaktiviteter och erfahrenheter som användbar oberoende på land. Föratt utnytta synergier finns ett flertal olika samarbete mellan stödsorganisationer och frivilliga. Ett exempel är Wikimania, en internationell konferens där ca. 800 friviliga presentera sina projekt, en årlig chapterskonferens med styrelserepresentanter från varje stödsförenining, eller direkt stöd i styrelseutbildning och verksamhetsutveckling som den svensk föreningen fick från den tyska föreningen Wikimedia Sverige. Med detta i bakkrunden lanserade Wikimedia Sverige ett först Nordenmöte med representanter från Danmark, Norge, Sverige och Finland under FSCONS konferensen i Göteborg i november 2011. Där diskuterades framförallt föreningernas mognad, årets verksamheter samt planer för nästa verksamhetsåret, och möjliga samarbetsoptioner.

Några ideer är:

  • gemensama transnationella projekt att stödja Wikipedia på minoritetsspråk som t.ex. samiska,
  • en ”Nordisk Wikimania” i samband med FSCONS konferensen i höst 2012 där frivilliga kan

presentera och utbyta sina projekt med fokus på norden

  • en ”Nordisk Wikimedia-årsbok” i form av en gemensam verksamhetsberättelse som sammla best

practices i Norden. Den här projektet ha målsättningen att skapa en Wikimedia-årsbok baserande på 2011 verksamhetsberättelser, samt att ha en uppföljningsmöte med mål att sätte upp ett koncept till a) ett gemensam stödsprojekt till minoritetsspråk och b) ett gemensam nordisk konferens.

Finansieringsplan/kostnadsberäkning (om bidrag sökts eller mottagits från andra finansiärer var vänlig och specificera belopp och namn på givare)

Wikimedia Sveriges grundläggande verksamhet skall täckas av en stöd från Wikimedia Foundation (Wikimedia Foundation Inc., 149 New Montgomery Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, USA).

De sökta medlen ska användas till:

Delprojekt Årsbok:

  • koordination och kommunikation: 15 h
  • formgivning: 5 000 kr.
  • tryck: 5 000 kr.

Delprojekt planeringsmöte:

  • Organisation och kommunikation: 15 h
  • Reskostnader och boende till två representanter från Sverige, Danmark och Finland: 20 000 kr.

Totalt: 30 h. En kalkylerad timkostnad om 450 kr/timme har använts.