Ansökan till IIS/2013-09-11/Digitalt museum

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ansökan
Organisation: .se
Sista ansökningsdatum: 2013-09-11
Max bidrag: ~100 000 - 399 000
Bedömd chans: ?
Väntevärde: ?
Värde för WMSE (1-5):
Beslutsdatum: ?
Uppföljning inför inskick:

Om det är Digitalt museum (Primus) eller K-samsök vi ska fokusera på är inte klart än.

Personuppgifter

 • Namn, e-post, titel och personnummer
 • Organisation Wikimedia Sverige är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening, verksam i Sverige. Föreningen skall verka för att göra kunskap fritt tillgänglig för alla människor, särskilt genom att stödja Wikimedia Foundations projekt. Föreningen skall även verka för att sprida kunskap om dessa projekt, främja användande av dem, samt stötta för sådana projekt väsentlig teknik.
 • Adress
 • Telefon, arbete och mobiltelefon
 • Personlig webbplats
 • CV/Presentation av projektledare

Projekt

 • Projekttitel: Digitalt museum
 • Område: Teknik / Webbtjänst

Område och målgrupp

 • Professionella

Projektets startdatum och projektets slutdatum

Projektets startdatum och projektets slutdatum: 1 december 2013 - 1 juni 2014

Totalt sökt belopp

253.000

Ev. medsökande

Uppdragstyp

 • Forskningsuppdrag

Projektsammanfattning

Digitalt museum har genom en tidigare projektanställd börjat titta på kopplingar mot Wikipedia och Wikimedia Commons. Wikimedia Commons är Wikipedias mediedatabas och innehåller mer än 18 miljoner bilder som är fria att använda. Här finns det dock fortfarande mycket kvar att göra. I Digitalt museum finns en hel del bilder utan upphovsrätt eller som har en Creative Commons licens som är kompatibel med Wikimedia Commons. Dock är det ett mödosamt arbete att föra över dessa till Wikimedia Commons så att de kan nå en vidare skara av läsare.

Därför vill vi bygga en brygga, och integrera dessa två system med varandra. Åt ena hållet kommer vi att fokusera på att bygga en överföringsmöjlighet av media till Wikimedia Commons och åt andra hållet kommer vi att fokusera på att ta fram användningsstatistik så att museerna kan visa på den verkliga nyttan som de gör.

Sökande

 • Organisationstyp Ideell förening, ej momsregistrerad
 • Organisation Wikipedia Sverige
 • Namn, adress och telefon
 • Organisationsnummer och firmatecknare 802437-8310
 • Organisationens webbplats samt presentation av organisation http://se.wikimedia.org/wiki/Huvudsida

Frågeställning

Bakgrund

max 3000 tecken Digitalt museum har cirka 30 anslutna museum. Under 2012 genomförde Riksantikvarieämbetet en pilot där de började undersöka kopplingarna mellan det och Wikimediasfären. Idag kan man bland annat få upp automatgenererade försla på relaterade artiklar och bilder.

Wikipedias mediedatabas Wikimedia Commons innehåller mer än 18 miljoner bilder som är fria att använda och de används på över 250 olika språk och ses världen över.

Framgångsfaktorer

Ange varför du tror att projektet kommer att lyckas och vad som är nyskapande med det. Genom att det är flera museum som är anslutna till Digitalt museum finns det en bred grupp som är intresserade av att se till att detta blir verklighet.

För användningsstatisktiken finns det idag ett par påbörjade verktyg som kan ligga till grund. Verktygen lider av prestandaproblem och fokus blir på att göra dem verkligt användbara.

Avgränsningar

Projektet omfattar integration och att göra källkoden och dokumentation tillgänglig. Det omfattar inte att påbörja överföring av bilder.

Risker

Resultat

Aktiviteter (startdatum – slutdatum)

 • Färdigställa kravdokumentation. 2013-12-02 - 2014-01-20
 • Startmöte 2013-12-02 - 2013-12-02
 • Utveckling 2013-12-09 - 2014-05-14
 • Betatestningsstartmöte 2014-02-27 - 2014-02-27
 • Betatestning 2014-02-27 - 2014-05-14
 • Feedbackmöte 1 2014-03-19 - -2014-03-19
 • Feedbackmöte 2 2014-04-17 - -2014-04-17
 • Framtagande av dokumentation 2013-12-09 - 2014-05-21
 • Slutrapport 2014-05-14 - 2014-05-28

Mål

 • Att göra en integration så att det går att föra över fria bilder från Digitalt museum till Wikimedia Commons.

Plan

Projektkalkyl (arbetstimmar, timkostnad och övriga utlägg)

Arbetstimmar: 800 Antal timmar
Timkostnad: 300 Uppskattat medelvärde SEK/timme
Övriga utlägg: 110.000 Andra kostnader SEK

Totalt:

Projektdeltagare

Roll Person/organisation Telefon/e-post
Programmerare André Costa Wikimedia Sverige andre.costa(at)wikimedia.se
Kravställare Wikimedia Axel Pettersson axel.pettersson(at)wikimedia.se
Betatestare


Arbetsformer

Programmeraren kommer att bedriva huvuddelen av arbetet. De anställda kommer att finnas tillgängliga för frågor på kontoret. Frivilliga kommer att hjälpa till med att betatesta och komma med feedback.

Ekonomi

Kostnader

 • Lön: 240.000 kr
 • Resor: 10.000 kr
 • Förtäring till möten: 2 000 kr

Alla timkostnader är inklusive skatt och arbetsgivaravgifter.

Totalt: 253.000 kr

Samfinansiering

Wikimedia Sverige kommer att stå för övriga omkostnader såsom internetuppkoppling, mobiltelefon, utrustning, arbetsplats, lokaler för möten m.m.

Framtid

Spridning

Integrationen kommer att licensieras under en fri licens så det kommer att vara fritt för andra att återanvända och bearbeta vidare. Koden kommer att publiceras offentligt på lämpligt ställe, troligtvis github. Texten läggs på translatewiki.net, en överssättningsplattfrom för öppen programvara, så att volontärer kan översätta den till fler språk.

Eftersom att plattformen för Digitalt museum, Primus, även används av fler museer kan även dessa komma att dra nytta av detta projekt.

Förvaltning

Wikimedia Sverige kommer att ta ansvar för att dokumentation som skapas av projektet kommer att finnas tillgängligt och uppdaterat. Det är inte heller något som är förknippat med några större kostnader. I den sfären där föreningen verkar (Wikipedia och Wikimedias andra projekt som Wikimedia Commons) finns en lång tradition och kunskap i att göra material tillgängligt och att bearbeta och förbättra det som andra skapat.

Upphovsrätt

Allt som skapas i projektet kommer att vara under Creative Commons licensen CC-0.

Bidrag till .SE:s domännamnsverksamhet

Vi kommer presentera projektet utförligt på vår hemsida och blogg samt marknadsföra det via olika sociala medier. Där kommer vi givetvis att nämna er.

Uppföljning

Vi kommer kontinuerligt berätta på vår blogg om vilka framsteg som projektet gör. Efter att projektet har avslutats kommer en rapport skrivas med en omfattande utvärdering av projektet. Rapporten kommer göras tillgänglig för allmänheten via vår hemsida liksom på föreningens egen Wiki. I linje med traditionen inom Wiki-världens raderas inget material från Wikin, utan allt arbetsmaterial och rapporter som skapas och skrivs kommer att vara tillgänglig i framtiden.

Övrigt

 • Bilaga, uppladdad fil samt övrig information