Ansökan till Projektmedel för flexibelt lärande 2013/1a Spread the sign

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ansökan
Organisation: Folkbildningsrådet
Sista ansökningsdatum: 2012-11-01
Max bidrag: 50 000 kr
Bedömd chans: 50%
Väntevärde: 25 000 kr
Värde för WMSE (1-5):
Beslutsdatum:
Uppföljning inför inskick:

Här skapar vi ansökning för arbete med Spread the sign till Folkbildningsrådets Projektmedel för flexibelt lärande 2013.

Sista ansökningsdag
2012-11-01
Del
1a Pilotprojekt – verksamhet för att testa pröva metoder med inriktning mot ökad digital tillgänglighet i det flexibla lärandet.
Max belopp man kan söka
50 000 kr

1. Kontaktuppgifter

Organisation _________________________ Projektnamn _________________________

2. Ansvarig i organisationen

Ej projektansvarig, utan ansvarig chef

Namn _________________________ E-post _________________________ Telefon _________________________

3. Organisationstyp

 Folkhögskola  Studieförbund

4. Pg-, bg- eller bankkonto (om bankkonto – redovisa clearingnr och banknamn)

Uppgift lämnas enbart av studieförbundsavdelning. Utbetalning till folkhögskola och centralt studieförbund sker till ordinarie statsbidragskonto. _____________________________________________________________

Projektbeskrivning

5. Kryssa den kategori projektet huvudsakligen tillhör - ett val ska markeras

x 1 a Pilotprojekt
 1 b Metodprojekt
 2 a FÖL-projekt
 2 b RE:design

6. Mål

Vilket resultat vill ni uppnå? Om ni söker för kategori 2; beskriv och skapa en tydlig bild av den färdiga produktionen

Göra teckenspråksvideos tillgängliga i Wikimedias projekt.

7. Syfte

Varför vill ni genomföra projektet? (Beskriv situationen idag och det önskade situationen efter projektets genomförande)

Idag finns Wikipedia i text på över 280 språk. På flera språk finns det även inlästa versioner av artiklarna. Det som saknas är dock teckenspråk. Projektet syftar till att utforska koncept för att få det att bli en integrerad del i världens sjätte mest besökta webbplats.

8. Målgrupp

Vilken är målgrupp för projektet? Hur många vill ni nå?

Målgruppen är alla de som har ett behov av att lära sig teckenspråk.

9. Projektbeskrivning

Hur ska ni nå målet? Vilka aktiviteter ska genomföras? När? (Om ni söker kategori 2; specificera innehåll, form och funktion)

Spread the sign har idag över 100 000 videos på tecken på 14 olika teckenspråk. Tillsammans med Wikimedia Sverige kommer dessa att laddas upp i mediadatabasen Wikimedia Commons. Projektet ska utforska olika koncept på hur det skulle kunna integreras och som pilot testa att genomföra ett av koncepten.

Koncept att utforska:

 • Som "uttal" på artiklar på Wikipedia.
 • Som "uttal" på ord i Wiktionary.
 • Ett eget Wiktionary.
 • Google Translate liknande funktion.
 • Matning fram och tillbaks mellan Wikimedia Commons och Spread the sign.
 • Integration i ASL Wikipedia.

10. Genomförande

Vilka kompetenser ingår i projektet?

 • I projektet ingår kompetenser för massfiluppladdning och konceptutveckling.

Vilka har ni själva och vilka externa kompetenser behöver ni ta in?

 • Wikimedia Sverige har goda kontakter med personer med stor erfarenhet av massfilsuppladdning vilka kommer att kontrakteras för att genomföra den delen av arbetet.
 • Wikimedia Sverige har stor erfarenhet av hur Wikipedia och systerprojekten fungerar och vad de kan utvecklas med. Europeiskt teckensspråkcenter har experter på teckenspråk och lång erfarenhet av videos.

11. Projektledare

 • Namn _________________________
 • Adress _________________________
 • Postnr & ort _________________________
 • Telefon _________________________
 • Mobiltelefon _________________________
 • E-post _________________________

12. Plan för hur erfarenheter från projektet ska integreras i den ordinarie verksamheten

Arbetet kommer att dokumenteras och publiceras offentligt under en Creativ Commons licens (CC-BY-SA 3.0). Dokumentationen kommer att innehålla det som ingår i vår standardmall för projekt:

 • vad gick bra och varför?
 • vad gick dåligt och varför?
 • vad ska vi sluta med?
 • vad ska vi fortsätta med?
 • vad ska vi börja med?

13. Tidigare erfarenheter av flexibelt lärande och målgruppen

 • Wikimedia Sverige har stor erfarenhet av disseminering av kunskap på Internet.
 • Europeiskt teckensspråkcenter har mycket stor erfarenhet av att arbeta med personer som vill lära sig teckenspråk.

14. Hur kvalitetssäkras projektet?

Projektet kommer att kvalitetssäkras genom granskning från Wikimedia Sveriges styrelse.

15. Kostnader

Personal
75 000 kr
Aktiviteter
0 kr
Övriga
5 000 kr

16. Beskrivning av kostnader för posterna

Dessa uppgifter ska redovisas

Personal
Kontraktering av konsult för massfiluppladdning 25 000 kr. Lön för konceptutvecklare 50 000 kr
Aktivitet
Övriga
Lagringsmedia för 100 000 videofiler.

17. Intäkter

Eventuell beskrivning av intäkter kan göras under övriga uppgifter.

Samverkanspart
Egeninsats
30 000 kr
Övriga

18. Sökt bidragsbelopp i kr

( Bidragsbelopp = Kostnader - Intäkter )

(Ange antal kronor som heltal)

50 000 kr.

19. Övriga uppgifter