Ansökan till Projektmedel för flexibelt lärande 2013/2a Producera material för Wikipedia i utbildning

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ansökan
Organisation: Folkbildningsrådet
Sista ansökningsdatum: 2012-11-01
Max bidrag: 200 000 kr
Bedömd chans: 25%
Väntevärde: 50 000 kr
Värde för WMSE (1-5):
Beslutsdatum:
Uppföljning inför inskick:

Här skapar vi ansökan för att producera studiematerial för Wikipedia i utbildning till Folkbildningsrådets Projektmedel för flexibelt lärande 2013.

Sista ansökningsdag
2012-11-01
Del
2a FÖL-projekt – produktion av Folkbildningens Öppna Lärresurser, med inriktning motökad digital tillgänglighet i det flexibla lärandet.
Max belopp man kan söka
200 000 kr

1. Kontaktuppgifter

Organisation _________________________ Projektnamn _________________________

2. Ansvarig i organisationen

Ej projektansvarig, utan ansvarig chef

Namn _________________________ E-post _________________________ Telefon _________________________

3. Organisationstyp

 Folkhögskola  Studieförbund

4. Pg-, bg- eller bankkonto (om bankkonto – redovisa clearingnr och banknamn)

Uppgift lämnas enbart av studieförbundsavdelning. Utbetalning till folkhögskola och centralt studieförbund sker till ordinarie statsbidragskonto. _____________________________________________________________

Projektbeskrivning

5. Kryssa den kategori projektet huvudsakligen tillhör - ett val ska markeras

 1 a Pilotprojekt  1 b Metodprojekt  2 a FÖL-projekt  2 b RE:design

6. Mål

Vilket resultat vill ni uppnå? Om ni söker för kategori 2; beskriv och skapa en tydlig bild av den färdiga produktionen

Att lärare ska ha färdigt studiematerial för att kunna använda Wikipedia i undervisningen.

7. Syfte

Varför vill ni genomföra projektet? (Beskriv situationen idag och det önskade situationen efter projektets genomförande)

  • För att studenterna blir mer motiverade
  • För att det är allestädes närvarande och man måste förhålla sig till det

8. Målgrupp

Vilken är målgrupp för projektet? Hur många vill ni nå?

Universitetslärare

9. Projektbeskrivning

Hur ska ni nå målet? Vilka aktiviteter ska genomföras? När? (Om ni söker kategori 2; specificera innehåll, form och funktion)

  • Lokalisera material
  • Spela in instruktionsfilmer

10. Genomförande

Vilka kompetenser ingår i projektet? Vilka har ni själva och vilka externa kompetenser behöver ni ta in? _____________________________________________________________

11. Projektledare

Namn _________________________ Adress _________________________ Postnr & ort _________________________ Telefon _________________________ Mobiltelefon _________________________ E-post _________________________

12. Plan för hur erfarenheter från projektet ska integreras i den ordinarie verksamheten

Arbetet kommer att dokumenteras och publiceras offentligt under en Creativ Commons licens (CC-BY-SA 3.0). Dokumentationen kommer att innehålla det som ingår i vår standardmall för projekt:

  • vad gick bra och varför?
  • vad gick dåligt och varför?
  • vad ska vi sluta med?
  • vad ska vi fortsätta med?
  • vad ska vi börja med?

Projektet kommer också att informeras om på den internationella Wikimediakonferensen Wikimania (som kommer att vara i Hong Kong i juli 2013) där de flesta intresserade deltar. Det finns utbildningsprogram i flera andra länder och allt material kommer att produceras på ett sätt så att de kan återanvändas på andra språk.

13. Tidigare erfarenheter av flexibelt lärande och målgruppen

  • Wikimedia Sverige har pilotstartat ett program för användandet i Wikipedia i utbildning. Detta gör att vi har börjat bygga upp ett bra nätverk inom området.

14. Hur kvalitetssäkras projektet?

Projektet kommer att kvalitetssäkras genom granskning från Wikimedia Sveriges styrelse.

15. Kostnader

Personal
200 000 kr
Aktiviteter
50 000 kr
Övriga
50 000 kr

16. Beskrivning av kostnader för posterna

Dessa uppgifter ska redovisas

Personal
Lön till projektgenomförare
Aktiviteter
Möte på Wikimania med andra som internationellt jobbar med Wikipedia i utbildningen
Övriga
Tryckkostnader

17. Intäkter

Eventuell beskrivning av intäkter kan göras under övriga uppgifter.

Samverkanspart
Egeninsats
100 000 kr
Övriga

18. Sökt bidragsbelopp i kr

( Bidragsbelopp = Kostnader - Intäkter )

(Ange antal kronor som heltal)

200 000 kr

19. Övriga uppgifter