Ansökan till Projektmedel för flexibelt lärande 2013/2b Integrera Folkbildningsrådet OER i Wikimedias projekt

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ansökan
Organisation: Folkbildningsrådet
Sista ansökningsdatum: 2012-11-01
Max bidrag: 50 000 kr
Bedömd chans: 20%
Väntevärde: 10 000 kr
Värde för WMSE (1-5):
Beslutsdatum:
Uppföljning inför inskick:

Här skapar vi ansökan för att identifiera, ladda upp och integrera Folkbildningsrådets OER i Wikimedias projekt till Folkbildningsrådets Projektmedel för flexibelt lärande 2013.

Sista ansökningsdag
2012-11-01
Del
2b RE:design – återanvända, komplettera och utveckla delar av eller hela befintliga material inom Folkbildningens Öppna Lärresurser och/eller andra material licensierade enligt Creative Commons.
Max belopp man kan söka
50 000 kr

1. Kontaktuppgifter

Organisation _________________________ Projektnamn _________________________

2. Ansvarig i organisationen

Ej projektansvarig, utan ansvarig chef

Namn _________________________ E-post _________________________ Telefon _________________________

3. Organisationstyp

 Folkhögskola  Studieförbund

4. Pg-, bg- eller bankkonto (om bankkonto – redovisa clearingnr och banknamn)

Uppgift lämnas enbart av studieförbundsavdelning. Utbetalning till folkhögskola och centralt studieförbund sker till ordinarie statsbidragskonto. _____________________________________________________________

Projektbeskrivning

5. Kryssa den kategori projektet huvudsakligen tillhör - ett val ska markeras

 1 a Pilotprojekt
 1 b Metodprojekt
 2 a FÖL-projekt
X 2 b RE:design

6. Mål

Vilket resultat vill ni uppnå? Om ni söker för kategori 2; beskriv och skapa en tydlig bild av den färdiga produktionen

Integrera Folkbildningsrådets OER i Wikimedias projekt som Wikibooks (källa för OER), Wikimedia Commons (mediadatabas) och Wikisource (källtextdatabas).

7. Syfte

Varför vill ni genomföra projektet? (Beskriv situationen idag och det önskade situationen efter projektets genomförande)

Idag finns det en del OER i Wikimedia projekten, varav Wikibooks är ett helt projekt tillägnat just det. Där är det möjligt att vidareutveckla och putsa på materialet, på en stabil plattform som är gratis och tillgänglig för alla. Innehållet är dock långt ifrån fullödigt och genom att integrera Folkbildningsrådets material skulle det bli mer attraktivt att använda plattformen vilket i sig skulle göra att OER-produktionen kan öka rejält.

8. Målgrupp

Vilken är målgrupp för projektet? Hur många vill ni nå?

 • Målgruppen är i slutändan lärare som vill ha en plattform för att vidareutveckla OER.

9. Projektbeskrivning

Hur ska ni nå målet? Vilka aktiviteter ska genomföras? När? (Om ni söker kategori 2; specificera innehåll, form och funktion)

 1. Identifiera material som är tillämpbart
 2. Sortera var vilket material passar bäst in
 3. Ladda upp material
 4. Integrera i den befintliga sturkturen
 5. Informera aktiva i projekten om de nya möjligheterna
 6. Informera externt om de nya möjligheterna

10. Genomförande

Vilka kompetenser ingår i projektet?

 • Kunskap om fria licenser
 • Kunskap om massfiluppladdning

Vilka har ni själva och vilka externa kompetenser behöver ni ta in?

 • Wikimedia Sverige har goda kontakter med personer med stor erfarenhet av massfilsuppladdning vilka kommer att kontrakteras för att genomföra den delen av arbetet.
 • Wikimedia Sverige har stor kompetens i fria licenser.

11. Projektledare

Namn _________________________ Adress _________________________ Postnr & ort _________________________ Telefon _________________________ Mobiltelefon _________________________ E-post _________________________

12. Plan för hur erfarenheter från projektet ska integreras i den ordinarie verksamheten

Arbetet kommer att dokumenteras och publiceras offentligt under en Creativ Commons licens (CC-BY-SA 3.0). Dokumentationen kommer att innehålla det som ingår i vår standardmall för projekt:

 • vad gick bra och varför?
 • vad gick dåligt och varför?
 • vad ska vi sluta med?
 • vad ska vi fortsätta med?
 • vad ska vi börja med?

13. Tidigare erfarenheter av flexibelt lärande och målgruppen

 • Wikimedia Sverige har stor erfarenhet av disseminering av kunskap på Internet.
 • Wikimedia Sverige har ett pågående program, Wikipedia i utbildning som ger goda kontakter med lärare.

14. Hur kvalitetssäkras projektet?

Projektet kommer att kvalitetssäkras genom granskning från Wikimedia Sveriges styrelse.

15. Kostnader

Personal
80 000 kr
Aktiviteter
0 kr
Övriga
0 kr

16. Beskrivning av kostnader för posterna

Dessa uppgifter ska redovisas

Personal
Lön till projektgenomförare
Aktiviteter
Övriga

17. Intäkter

Eventuell beskrivning av intäkter kan göras under övriga uppgifter.

Samverkanspart
Egeninsats
30 000 kr
Övriga

18. Sökt bidragsbelopp i kr

( Bidragsbelopp = Kostnader - Intäkter )

(Ange antal kronor som heltal) 50 000 kr.

19. Övriga uppgifter