Ansökan till Vinnova för Innovationstävling

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ansökan
Organisation: Vinnova - Innovationstävling
Sista ansökningsdatum: 2014-09-02 samt 2014-10-28
Max bidrag: 100 000 respektive 500 000 kr
Bedömd chans: ?
Väntevärde: ? kr
Värde för WMSE (1-5):
Beslutsdatum: 2014-09-09 respektive 2014-11-18
Uppföljning inför inskick:

Det krävs 50 procent egenfinansiering och Jan har beslutat att vi inte kommer att söka i år.

Frågor till Vinnova;

  1. Vilken mall skall man använda för Planeringsbidrag eftersom den andra säger Projektbidrag.
  2. Problemlösning gällande ett specifikt problem som vi har som vi kan förutse en implementering vs. ett bredare problem för Internet där en lösning kan vara mer allmänt gångbar, men som kanske inte kan implementeras hos oss. Aningen något som redan finns inbyggt och kan användas av alla användare av exempelvis Wikipedia, eller en lösning som kräver att du själv installerar det men som då kan användas på andra ställen.
  3. Kan vi lägga projektstart 1 januari.

Titta igenom utlysningen först så att ni vet vad målen är innan ni listar saker.

Förslag på tävlingar med syfte att skapa öppen programvara

  • 3D-grafiksvisare direkt på nätet. Kopplat till visning av möjlig framtida 3D-scanning av museiföremål, för kartor, för modeller etc.
  • Automatisk uppläsning av texter online (för personer med till exempel funktionshinder eller analfabeter). Globalt fokus, d.v.s. för alla språk.
  • Sätt att visa historiska kartor på Wikimaps för att visa på kulturhistorisk förändring etc.
  • Skapa videofilmer i mobilen i öppna format. (Ett use case är så klart uppladdning till Commons, men alla skulle kunna ha nytta av det.)

NAMN på tävlingen

Mall för ansökan till Innovationstävlingar 2014 – Projektbidrag Ta bort all kursiv hjälptext när ni lämnar in ansökan. Bilagan ska vara högst 5 A4-sidor med 12 punkters text. Denna mall är ett komplement till ansökningsformuläret i VINNOVAs Intressentportal. Utöver den information som efterfrågas i Intressentportalen ska detta dokument bifogas. Använd de rubriker som är fördefinierade nedan och fyll i det innehåll som efterfrågas. Känner ni att ni måste ändra i mallen så gör det.

Mycket kort sammanfattning av tävlingen

På tre meningar! Tänk elevator pitch; vilket problem ska tävlingen lösa.

Syfte och mål

Projektets syfte, mål och förväntade effekter, potential och nytta kopplat till utlysningen.

Behov/problem

Innovationstävlingens behov/problem; det behov som projektet tar sikte på; angelägenhetsgrad och vem som gynnas av en lösning.

Genomförande

Genomförandet av innovationstävlingen; beskrivning av kompetens för genomförande, engagemang av tävlande, målgrupper, räckvidd, kommunikation. Aktörskonstellationen inklusive roller och arbetssätt.

Nyttiggörande

Plan för hur tävlingsbidrag kan bli innovationer och/eller kommersialiseras.

Budget

Tids- och aktivitetsplan, resurser, budget.