Ansökan till stiftelsen Chelea angående användarundersökningar

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Identifiera undermåligt eller saknat innehåll

Nästan 50% av Wikipedialäsare från Sverige använder engelskspråkiga istället för svenskspråkiga Wikipedia. Även om många svenskar har goda kunskaper i engelska kan man förvänta sig att läsare föredrar sitt modersmål. Projektmålet är att identifiera orsaker varför många läsare byter till engelskspråkiga Wikipedia. En arbetshypotes är att existerande eller förväntade kvalitetsbrister är huvudorsaken. Exempel på dessa brister skulle kunna vara att läsare inte hittar information eller antar att informationen saknas. Detta utsluter inte endast läsare utan kunskaper i engelska, men har även snöbollseffekten att färre användare bidrar och förbättrar innehåll. Projektet syftar därför att identifiera eventuella kvalitetsbrister i det svenskspråkiga materialet, och skapa strategier att förbättra situationen.

Projektet skall genomförs som en C-uppsats i samarbete med ett universitet eller högskola, men kräver teknisk handledning för att göra geolokaliserade läsarundersökningar på engelskspråkiga Wikipedia och att analysera cirka 2 Terabyte komprimerade loggfiler med Wikipedias sidvisningsstatistik.

Undersökningar om hur Wikipedia används och kan förbättras

Medan det första delprojektet fokuserar på det engelska språket syftar detta till representativa användarundersökningar både online och offline så att vi har faktabaserat underlag på vad läsarna faktiskt tycker, vilket kommer att ligga till grund för förbättringar.

Projektet ska genomföras som C- eller D-uppsatser.

Finansieringsplan/kostnadsberäkning (om bidrag sökts eller mottagits från andra finansiärer var vänlig och specificera belopp och namn på givare)

Wikimedia Sveriges grundläggande verksamhet skall täckas av ett stöd från Wikimedia stiftelsen (Wikimedia Foundation Inc., 149 New Montgomery Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, USA), emellertid prioriterades inte detta projekt vilket innebär att det eventuellt kommer att köras hösten 2012.(??)

Wikimedia Sverige deltar även i ett EU finansierad projekt – "Wiki skills" (http://se.wikimedia.org/wiki/Projekt:Wiki-skills_2012/sv) med ansvar för att göra en behovsanalysrapport. Behovsanalysen är inte i första hand inriktad på Wikipedia utan på användning av wikis och gemensamt (collaborative) lärande, men matchar med delprojekt två.

De sökta medlen ska användas till: Delprojekt 1: • 30 h detajlplanering, projektledning och utvärdering • 10 h kommunikation • 40 h teknisk implementation, test, deployment och deployment av undersökningen på Wikipedia • 15 000 kr: Tillhandahållande av sidvisningsstatistik och exessiv användning (?) av Wikimedia

Toolserverprojektet Delprojekt 2: • 30 h detajlplanering, projektledning och utvärdering • 10 h kommunikation Totalt: 120 h. En kalkylerad timkostnad om 450 kr/timme har använts.

På nedanstående sätt uppnår detta projekt Chelhas ändamål att stödja utbildning och demokrati utveckling

Genom att identifiera var det undermåliga innehållet på Wikipedia finns får Wikimedia Sverige möjlighet att rikta insatserna som tävlingar, edit-a-thons etc. mot de ställen som mest behöver förbättring. Detta är erfarenhetsmässigt områden som kan antas vara "lågt hängande frukter" det vill säga att det är möjligt att med en relativt liten insats åstadkomma stora resultat.