Ansökningar 2015/Företagssponsring

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Wikipedia är ett starkt varumärke som har mycket goodwill. Många företag, framförallt inom IT-sektorn, kan tänkas ha ett intresse av att vilja stödja föreningens arbete. Framförallt då många själva drar nytta av den information och data som finns på Wikimedias projekt. Föreningen har dock i dagsläget (maj 2015) inte några uppsatta rutiner för att kontakta företag om sponsring eller vad vi skall erbjuda dem.

Begränsningar är något som styrelsen och medlemmarna med fördel kan diskutera.

En start för kansliet vore att definiera vilka konkreta värden förening åstadkommer under ett år (och som kan presenteras utan en sida förklarande text). Några möjligheter kan vara:

 • Antal nyttjare av det material som skapats.
 • Antal sidor som lagts till på Wikipedia.
 • Antal källor som lagts till på Wikipedia.
 • Antalet experter som bidragit med information (sponsra ett område som företaget bryr sig om).
 • Antal deltagare på evenemang (skrivstugor, workshops).
 • Antal åhörare på evenemang (såsom presentationer och seminarier).

Lösa tankar

 • Personliga berättelser behövs från deltagare.
 • Plats på webbplatsen för att låta företagen berätta varför de valt att stödja oss.
 • Kan vi ordna nätverksevenemang för sponsorerna (likt Läxhjälpen)?

Frågor att diskutera för styrelse och medlemmar

 • Vad är vi beredda att erbjuda företagen? Hur säkerställer vi oberoende?
 • Vad är den kostnad vi behöver täcka för summa X?
 • Hur aktiva skall vi vara i vårt uppsökande arbete? Vilket förarbete är rimligt innan kontakter tas?