Brev till filantroper

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Detta är tänkt att skickas som "cold call" till kända filantroper/mecenater som möjligen skulle kunna donera till oss.

Att få möjlighet att bidra till ett samhälle med fri & tillgänglig kunskap för alla

Hej X!

Mitt namn är Jan Ainali och jag arbetar som verksamhetschef på Wikimedia Sverige. Vi är en fristående del av stiftelsen Wikimedia Foundation vilken stödjer Wikipedia, Wiktionary och andra projekt inom sfären fri kunskap.

Wikipedia är Sveriges sjätte mest besökta webbplats och besöktes av ungefär en fjärdedel av Sveriges befolkning i april i år. I nuläget är vi fem anställda i Sverige som arbetar med att tillgängliggöra och ge förståelse för Wikipedia för att öka det aktiva bidragsgivandet av kunskap. Som du säkert är mig enig så är en god ordning och en organisations stabila bas nödvändiga fundament för att potentiella bidragsgivare samt våra medlemmar ska skapa och behålla ett gott förtroende för oss på Wikimedia Sverige.

För att driva en sådan organisation krävs lokal och inventarier, ekonomi och revision med mera som inte har med vår programverksamhet att göra. Dock är vi en organisation vilken lever av och finns till tack vare individuella människors generösa bidrag. Detta gör, som du säkert förstår, att vi har en tämligen begränsad budget.

Vi skulle ganska rättframt vilja be er på X att stödja idéen om fri kunskap samt kunna ta ett socialt ansvar för det i vårt samhälle genom att skänka oss möjligheten att att fortsätta vara en förtroendegivande organisation. Detta kan ske genom en monetär donation eller om det möjligen kan finnas andra resurser hos er som skulle kunna vara till nytta för oss.

Vi skulle vara oerhört tacksamma för detta och erbjuder samtidigt att i våra kanaler berätta om ert sociala ansvarstagande och er generositet samt tydligt visa detta på kontoret för våra besökare.

Tack X för att du tog dig tid!

Med vänliga hälsningar,
Jan Ainali
wikimedia.se
0729-672948
jan.ainali(at)wikimedia.se

Ps. Vill du titta närmare på vad vi gör, se vår verksamhetsberättelse för 2012 (pdf).