Budget 2013/Ansökan till FDC

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Här skapar vi budgeten för ansökan till FDC som ska vara inskickad senast 1 oktober 2012.

Ansökan ska följa denna process: https://meta.wikimedia.org/wiki/FDC_portal/Proposals/2012-2013_round1/Wikimedia_Sverige

Strategi

För varje intressent finns ett antal strategier definierade.

Innehållsägare

Prioriterat verksamhetsområde
 • Föreningen ska skapa och sprida information och kunskap om fria licenser.
 • Föreningen ska påverka myndigheter, offentliga institutioner och organisationer så att de börjar använda fria licenser.
 • Föreningen ska ge praktiskt stöd till organisationer som vill släppa sitt material under fri licens.

Kunskapsspridare (utbildningsinstitutioner)

Prioriterat verksamhetsområde
 • Föreningen ska verka för att forskning finansierad med offentliga medel ska publiceras under en fri licens.
 • Föreningen ska utbilda lärare att integrera Wikipedia i utbildningen, framförallt genom att stimulera elever och studenter att skriva och aktivt bidra.

Skribenter

Prioriterat verksamhetsområde
 • Föreningen ska arbeta för att få grupper som idag är underrepresenterade som skribenter att bli mer aktiva.
 • Föreningen ska organisera och stödja olika typer av möten för aktiva skribenter.
 • Föreningen ska ge stöd och uppmuntra ämnesexperter av olika slag att bidra aktivt till projekten.
 • Föreningen ska undersöka vilket stöd aktiva skribenter behöver och arbetar med att tillmötesgå dessa på egen hand eller genom att vidarebefordra informationen till lämplig instans.

Läsare

 • Föreningen ska verka för en positiv attityd till, och ökad användning av, Wikimediaprojekten och fri kunskap, genom att bedriva både PR och utbildning mot allmänheten och potentiella användare inom Sverige.
 • Föreningen ska, som kontaktförmedlare mellan Wikimedia Foundation och användare inom Sverige, medverka till ökad användbarhet av plattformen, speciellt vad gäller sökningar och lokalisering.
 • Föreningen ska verka för att läsarens återkoppling ska bidra till förbättring av fri kunskap.

Främjare av kunskap

 • Föreningen ska ge råd till politiker och myndigheter om fri kunskap.
 • Föreningen ska påverka politiker att verka för fria licenser.
 • Föreningen ska påverka institutioner att själva uppmuntra användandet av Wikipedia i utbildning.
 • Föreningen ska söka ekonomiskt stöd från främjare av kunskap för sitt arbete.

Mål

För varje strategi finns ett eller flera mål definierade.

Innehållsägare

 • Föreningen ska skapa och sprida information och kunskap om fria licenser.
  • Målet är att skapa och sprida material om fria licenser för att öka kännedomen om dessa.
 • Föreningen ska påverka myndigheter, offentliga institutioner och organisationer så att de börjar använda fria licenser.
  • Målet är att flera organisationer arbetar med fria licenser i sin organisation.
 • Föreningen ska ge praktiskt stöd till organisationer som vill släppa sitt material under fri licens.
  • Mål är att det tar max en månad från att vi blir kontaktade om en innehållsdonation tills att vi är redo att ladda upp det.
  • Mål är att det finns Wikipedians in Residence i nyckelorganisationer

Kunskapsspridare (utbildningsinstitutioner)

 • Föreningen ska verka för att forskning finansierad med offentliga medel ska publiceras under en fri licens.
  • Målet är att frågan om fria licenser (även viasavi Open Acess) uppmärksammas på olika offentliga sätt och av olika instanser.
 • Föreningen ska utbilda lärare att integrera Wikipedia i utbildningen, framförallt genom att stimulera elever och studenter att skriva och aktivt bidra.
  • Målet är att arbete i Wikipedia av lärare anammas som ett lärmedel såsom andra för närvarande accepterade medel lärmedel.

Skribenter

 • Föreningen ska arbeta för att få grupper som idag är underrepresenterade som skribenter att bli mer aktiva.
  • Målet är att utveckla och testa olika koncept för att underrepresenterade grupper kan öka sin närvaro.
 • Föreningen ska organisera och stödja olika typer av möten för aktiva skribenter.
  • Målet är att intresset för sådana möten ökar.
  • Målet är att alla aktiva skribenter som vill ha stöd upplever att de får det.
 • Föreningen ska ge stöd och uppmuntra ämnesexperter av olika slag att bidra aktivt till projekten.
  • Målet är att utveckla och testa olika koncept för att locka ämnesexperter.
 • Föreningen ska undersöka vilket stöd aktiva skribenter behöver och arbetar med att tillmötesgå dessa på egen hand eller genom att vidarebefordra informationen till lämplig instans.
  • Målet är att intresset för stöd från föreningen ökar.
  • Målet är att alla aktiva skribenter som vill ha stöd upplever att de får det.

Läsare

 • Föreningen ska verka för en positiv attityd till, och ökad användning av, Wikimediaprojekten och fri kunskap, genom att bedriva både PR och utbildning mot allmänheten och potentiella användare inom Sverige.
  • Mål att öka antalet proaktiva berättelser om Wikimedia i media.
  • Mål är att media ska känna till föreningen som ämneskunnig talesperson.
  • Mål är att öka den allmänna kunskapen om hur Wikipedia fungerar.
 • Föreningen ska, som kontaktförmedlare mellan Wikimedia Foundation och användare inom Sverige, medverka till ökad användbarhet av plattformen, speciellt vad gäller sökningar och lokalisering.
  • Målet är att gemenskapen ska uppleva att föreningen hjälper till med att få plattformen funktionell.
 • Föreningen ska verka för att läsarens återkoppling ska bidra till förbättring av fri kunskap.
  • Mål är att skapa förutsättningar för att gemenskapen ska kunna aktivera tillägg för återkoppling.
  • Mål är att få underlag för hur läsare idag betraktar innehållet.

Främjare av kunskap

 • Föreningen ska ge råd till politiker och myndigheter om fri kunskap.
  • Målet är att etablera nya och underhålla befintliga relationer med beslutsfattare.
 • Föreningen ska påverka politiker att verka för fria licenser.
  • Mål är att fria licenser ska hamna på den politiska agendan.
  • Mål är att öka samarbetet med likasinnade organisationer.
 • Föreningen ska påverka institutioner att själva uppmuntra användandet av Wikipedia i utbildning.
  • Målet är att de utbildningsövergripande institutionerna ser wikipedia som ett av de etablerade lärmedlen.
 • Föreningen ska söka ekonomiskt stöd från främjare av kunskap för sitt arbete.


Resurser

Inkomster

Utgifter

Ansökan