Checklista för arrangemang

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Checklista för arrangemang innehåller punkter, som bör följas vid olika typer av arrangemang, som föreningen anordnar eller deltar i. Det kan gälla möten, konferenser, eller mässor.

Bakgrund

Föreningen anordnar eller deltar i, antingen direkt, eller genom volontärer, möten, konferenser och mässor. För att deltagarna skall känna sig trygga, och arrangörerna veta vad man bör tänka på, har denna checklista tagits fram.

Checkpunkter

  • Gör ett utskick med praktisk information till deltagarna inför arrangemanget.
  • Kontrollera att antalet deltagare inte överstiger antalet som får uppehålla sig i lokalen.
  • Ge inledningsvis instruktion om nödutgångar och återsamlingspunkter, så att alla vet hur de skall agera om något inträffar.
  • Vid större evenemang, såsom flerdagars konferenser med övernattning, eller mässor där deltagarna rör sig över större ytor, bör en deltagarförteckning med kontaktuppgifter upprättas.
  • Vid deltagande på mässor hänvisas till att ta kontakt med mässarrangörernas personal vid eventuella ordningsstörningar.
  • Om besökare på mässor uppträder otrevligt, bör wikipedianer ta hjälp av andra wikipedianer och anmäla till ansvariga arrangörer.
  • Om wikipedian önskar, bör flera göra arbeta tillsammans/slå följe på mässor.
  • Om deltagare inte följer riktlinjer för inkluderande möten, skall det anmälas till ansvariga arrangörer.