CiviCRM/import bankgirot

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök


 1. ladda ner Bankgiro_Inbetalningar_Redovisning_BGC_xx-yy-zz.txt filer från Swedbank
 2. gå till http://bg.wikimedia.se/, logga in
 3. välj Inbetalningsfil, klicka "upload new BGMAX file", repetera tills alla filar är importerade
 4. nedan finns flera flikar:
  1. BGMAX files (<antal>): här kan man ser alla betalningsfiler som importerades
  2. imported (<antal>): här syns alla importerade betalningar
  3. imported with error (<antal>): här syns alla betalningar som har något fel referensnummer, (total-)belopp etc.
  4. all (<antal>): här finns alla betalningar som inte än har importerats
  5. OCR match (<antal>): här finns alla betalningar som har ett korrekt OCR-nummer
  6. contact match (<antal>): här finns alla betalningar som matchar med en kontakt i databasen
  7. other (<antal>): här finns betalningar som inte matchar med en kontakt i databasen

Importera med korrekt OCR

 1. öppna fliken OCR
 2. markera betalningar som ska importeras
 3. klicka på accept payments
 4. kontrollera uppgifter:
  1. under varje fält står informationen som har kommit med inbetalningsfilen, i fältet själv står informationen som fanns redan i civiCRM eller, i fall det var tomt, det vad kom med i inbetalningsfilen
  2. bara en, organisationsnamn eller förnamn/efternam, skall oftast anges, beroende på Contact type (en brukar man kunna tar bort eftersom det fylls automatiskt)
  3. kontrollera trxn_id och receive_date
  4. ifall det var en medlemsavgift: aktivera Register as membership payment?, sätt alla datum korrekt och sätt Membership status till auto
  5. ifall betalningen är delad upp till två olika kostnadställen (medlemsavgift och donation): importera första betalningen som övan, men ange bara delbelopp som total amount, och tilllägg :1, :2 etc. på transaction_id och invoice_id. Det lägsta contribution ID av alla sammanfattade contributions bestämmer OCRnummret/invoice ID, och får ett ":<max antal contribution records>", det näst högre får ett ":<max antal contribution records-1>". Exempel: civiID [1637] och [1636]. OCR numret är 0000016360, och ID 1636 får invoice ID 0000016360:2 och 1637 får invoice ID 0000016360:1. Transaction_id får samma suffix som invoice ID. 1636 imforteras först, och efter det importerades visad det nu i listan imported with error (1) eftersom bara en del bokfördes. Du kan i listan öppna betalningen och anpassa beloppet, eller markera betalningen och klicka på add additional payment. På flick contribution, fält ID står det nu ett noll. Du sätter in det andra betalningen du vill bokföra (1637) och klicka på change to contribution ID (eller låt 0 står kvar och klicka inte ifall du vill skapa en ny contribution). Anpass OCR till 0000016360:1, och transaction ID till xxxx:1, kontrollera kostnadställe, spara
 5. spara

Importera med matchande kontakt

 1. import är lika som övan, med skillnad att man skapar en ny contribution och matcha bara en kontakt. Dvs. i flicken contribution, ID står ny ett nåll.
 2. Ifall där finns redan en contribution med status vilande, och inbetalningen skede bara utan OCR nummret/matchningen funkade inte rätt: Kolla contributionID i civiCRM, och sätt in det i stället för noll, och klicka på change to contribution ID.

Importera utan match

Om fel uppstår

Importförsök av OCR-matchade betalningar på https://www.wikimedia.se/en/wmse/tasks/bankgirot/import resulterar i en tomt importsida

Gör en manuell import:

 • https://www.wikimedia.se/en/wmse/tasks/bankgirot/import identifiera contribution både under rubriken "OCR match" och "all"
 • I rubriken all: Notera transaktionens Löpnummer (12 siffror) och datum.
 • I rubriken OCR match: öppna contribution genom att klicka på OCR-nummret
 • Som payd by: använd girokontot
 • Som receive date: använd datummet från övan
 • Contribution state: klar
 • Viktig: Som Transaction ID använd Löpnummret
 • Kontrollera att övriga uppgifter stämmer
 • spara
 • ladda om https://www.wikimedia.se/en/wmse/tasks/bankgirot/import och kontrollera att transaktionen finns korrekt under rubriken "imported"