CiviCRM/nytt projekt

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök


Att skapa ett nytt projekt i CiviCRM:

Lägg till en ny financial type

 • i CiviCRM: Administrera -> CiviBidrag -> Financial Types
 • Add financial type:
  • Name: "4106 Wikimini"
  • Description: beskrivning (optional)
  • Tax-deductible? No. Enabled? Yes. Reserved? No.

(accounting code som fanns förut används inte längre, utan skapas nu automatiskt från namnet (alla tecken innan första mellanslag)

Aktivera projektet i bokföringen

 • i Drupal: Konfiguration -> Wikimedia Modules -> Redovisningsinställningar
 • under listan kostnader: markera det nya projektet utan att avmarkera något annat projekt (genom att ctrl+klicka). OBS: Om man klickar fel förstörs hela listan och redovisningsmodulen kraschar (och det tar lång tid att fixa listan igen...). Om någonting markeras fel, spara inte utan ladda om hela sidan så att de sist sparade inställningar laddas. Spara bara om du är säker på att du har inte ändrat någonting du skulle inte ha ändrat.

Aktivera projektet för att logga arbetstid

 • i Drupal: Konfiguration -> Wikimedia Modules -> Arbetstidsinställningar
 • I listan Logable contribution types: välj ut det nya projektet (samma OBS som ovan...)

Lägga till budget på projekt

 1. Gå till Uppgifter -> transfer/ombokning
  • Ange belopp (för varje finansiering [per strategipunkt])
  • Från projekt: strategipunkt, t.ex. 4100 Wikipedia i Utbildning
  • Till projekt: projekt, t.ex. 4106 Wikimini
  • från/till kategori: (spelar ingen roll här eftersom dessa bokningar inte ingår i bokföringen, intern är OK)
  • från/till payment account: (spelar ingen roll här eftersom dessa bokningar inte ingår i bokföringen, intern är OK)
  • Contact ID: 1378 (WMSE ombokningar)
  • Kvittodatum och Bokföringsdatum: Beslutsdatum för (ändring av) finansieringen
  • Status: budgeted
  • Default source: kort motivering, t.ex. styrelsebeslut, beslut av verksamhetschef etc.
  • Intern anteckning: ytterligare information, t.ex. länk, kommentarer, mm-
 2. Gör sedan en likadan ombokning till den övergripande strategin Ex:
  • Från projekt: strategipunkt, t.ex. 4000 Frikunskap i utbildning
  • Till projekt: projekt, t.ex. 4100 Wikipedia i Utbildning
Lycka till med projektet!


Massändringar direkt i databasen

ändra alla projektnamn
UPDATE civicrm_financial_type
 SET name=CONCAT('N',name)
 WHERE CONCAT('',SUBSTRING(name,1,1) * 1) = SUBSTRING(name,1,1);
 
 UPDATE civicrm_financial_account
 SET name=CONCAT('N',name)
 WHERE CONCAT('',SUBSTRING(name,1,1) * 1) = SUBSTRING(name,1,1)
lägg till nya projekt

skapa först lista i texteditor

INSERT INTO `web_civicrm`.`civicrm_financial_type` (`id`, `name`, `description`, `is_deductible`, `is_reserved`, `is_active`) 
 VALUES (NULL, '1210 Donation, offentlig med namn ', NULL, '1', NULL, '1');

 INSERT INTO `web_civicrm`.`civicrm_financial_account` (`id`, `name`, `contact_id`, `financial_account_type_id`, `description`, `parent_id`, `is_header_account`, `accounting_code`, `account_type_code`, `is_deductible`, `is_tax`, `tax_rate`, `is_reserved`, `is_active`, `is_default`)
 VALUES (NULL, '1210 Donation, offentlig med namn', '2844', '3', NULL, NULL, '0', NULL, 'INC', '0', '0', NULL, NULL, '1', '0');

Och därefter kör (en anpassad version av)

INSERT INTO civicrm_entity_financial_account (entity_id, financial_account_id, account_relationship, entity_table)
 SELECT t1.id AS entity_id,
  t2.id as financial_account_id,
  1 AS account_relationship,
  'civicrm_financial_type' as entity_table
 FROM civicrm_financial_type t1
 JOIN civicrm_financial_account t2 ON t1.name = t2.name
 WHERE t1.id >= 376;
 INSERT INTO civicrm_entity_financial_account (entity_id, financial_account_id, account_relationship, entity_table)
 SELECT t1.id AS entity_id,
  353 as financial_account_id,
  3 AS account_relationship,
  'civicrm_financial_type' as entity_table
 FROM civicrm_financial_type t1
 WHERE t1.id >= 376;
 INSERT INTO civicrm_entity_financial_account (entity_id, financial_account_id, account_relationship, entity_table)
 SELECT t1.id AS entity_id,
  351 as financial_account_id,
  5 AS account_relationship,
  'civicrm_financial_type' as entity_table
 FROM civicrm_financial_type t1
 WHERE t1.id >= 376;
 INSERT INTO civicrm_entity_financial_account (entity_id, financial_account_id, account_relationship, entity_table)
 SELECT t1.id AS entity_id,
  355 as financial_account_id,
  7 AS account_relationship,
  'civicrm_financial_type' as entity_table
 FROM civicrm_financial_type t1
 WHERE t1.id >= 376;