CiviCRM/update tidsbudget

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök


Här beskrivs hur man importerar eller updaterar Tidsbudget av anställda.

 1. Förbered en Tabell liksom /Dropbox/Ekonomi/2012/civiCRM/tidbudget 2012_justering.ods med följande kolumner:
  1. Contact ID (match to contact): Contact id till kontakt Wikimedia Sverige arbetstid, dvs. 714
  2. Contribution Type: projektkonto, t.ex. 5310 teknikpool
  3. Contact: contact ID till anställd, t.ex. 653 till Jakob
  4. Contact name: Namn till en anställd (importeras ej, bara för att öka översikten i tabellen)
  5. Receive Date: Datum där tidsbudget/ändringen antogs
  6. Receipt Date: Datum där tidsbudget/ändringen antogs
  7. worktime: Förändring av arbetstid i timmar, positiva tal är en ökning
  8. cost per hour: uppskattad totalkostnad per timme inklusive alla skatter, avgifter och försäkringar (hel årskostnad/arbetstimmar)
  9. Total Amount: worktime * cost per hour
  10. Note: intern notis, t.e. "Budget Jakob 2012, styrelsemöte 2012-10-22"
  11. Contribution Source: offentlig notis, t.ex. "Budget 2012, styrelsemöte 2012-10-22"
  12. Category: 5
  13. Contribution Status: Budgeted
  14. Payment Instrument: Arbetstid
 2. spara fil, och exporterar som csv fil
 3. login på testsystemet http://test(p)wikimedia(p)se/user/login (OBS: ej https!)
 4. gå till civicrm
 5. Bidrag -> Import Contributions
 6. välj fil, välj "First row contains column headers", "Contact Type: Organization", "Import mode: Insert new contributions", "Date Format: yyyy-mm-dd" och "Load Saved Field Mapping: Arbetstid"
 7. Välj continue
 8. Kontrollera matchningen, dvs. att "Column Headers" övenenstämmer med "Matching CiviCRM Field". Om det finns bara "Import Data (row 2)" saknas kolumn "Column Headers", gå tillbaks och aktivera "First row contains column headers"
 9. Klick Continue
 10. kontrollera igen, klicka på Import now
 11. kontrollera om allting importerades korrekt, eller korrigera tabellen
 12. gå till crm.wikimedia.se
 13. repetera steg 5 till 11