Diskussion:Ansökningar 2013

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Om denna diskussion

Inte redigerbar

Några tankar om hur vi får fler framgångsrika ansökningar

2
John Andersson (WMSE) (diskussionbidrag)

Vi har pratat om detta vid olika tillfällen, men jag tänkte att jag sätter några av mina tankar på pränt gällande hur vi kan få ett större antal framgångsrika ansökningar.

 1. Skriv alltid ut det självklara.
 2. Se till att det alltid finns åtminstone ett stycke i texten som beskriver Wikipedia och hur fantastiskt det är. Vi bör uppdatera texten om oss så att det finns med där (men det får även gärna nämnas i övriga texten där det passar).
 3. Se till att koppla det till fler av stiftelsernas mål, även om det inte är för dem vi direkt söker (vi ger dem ett mervärde). Barn/ungdomar och handikappade som målgrupper återkommer ofta. Jag tänker ex. att om vi har skrivstugor så kan någon av dem fokusera på alternativ text eller ordna det på en skola.
 4. Alltid ha en eller flera uttalade partners som är klara när vi skickar iväg den. Vi vet ju vilka som gillar oss så vi kan ju kontakta dem i god tid och berätta om möjliga projekt som kan vara relevanta för dem.
  1. Se till att alla partners har skrivit ned och signerat ett dokument om varför projektet är viktigt för dem som vi kan bifoga. Det tyder på att det är genomarbetat och väl förankrat och vi har då sett till att våra partners själva verkligen tänkt igenom det hela vilket kommer att förenkla samarbetet senare.
  2. Se till att andra Chapters är med så att vi har en internationell koppling.
  3. Se till att budgetera lite pengar för våra partners också så att vi binds samman lite tätare och de känner att de får ut något konkret av det hela.
 5. Försök koppla ansökningarna till fler än ett av våra egna projekt så att vi kan visa på vår stora erfarenhet. Arbetet som vi gör med GLAM och utbildningsinstitutioner går ju ofta hand i hand då organisationerna till stor del del arbetar för samma mål (ex. folkbildning).
 6. Där det är möjligt bör vi försöka ta med lämpliga illustrationer. Mängder med forskning pekar på att bilder ökar chansen att läsaren kommer ihåg texten och även får en bättre förståelse för vad det handlar om.
John Andersson (WMSE) (diskussionbidrag)

7. Få med om Wikipedia Zero för att visa på vilket värde det får.

Det finns inga äldre ämnen