Diskussion:Föreläsningar

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Om denna diskussion

Inte redigerbar

Ainali (diskussionbidrag)

På en del förfrågningar vi har fått har frågan inkluderat hur mycket det kostar att vi kommer och föreläser. Min hållning har varit att vi är nöjda om endast våra utlägg (för tex resor) täcks. Detta av två skäl:

  1. Vi är en ideell förening och har inte avsikt att gå med vinst. Om vi skulle hålla många föreläsningar och tog bra betalt skulle detta kunna bli en betydande del av intäkterna och vi äventyrar vår status som ideell förening.
  2. Vårt mål är att göra informationen tillgänglig. Om vi sätter ett pris kan det hända att vi "låser inne" kunskapen i föreningen.

Utifrån dettta kan man argumentera för att vi ska ha täckning för lönekostnader om anställda från föreningen håller föreläsningar, vilket är en viktig sak att tänka på. Jag är dock inte helt övertygad om att det är rätt väg att gå, men jag är nyfiken på andras åsikter.

Haxpett (diskussionbidrag)

Jag är både för och emot.

Låt företag och rika organisationer som kan betala för sig göra det så att vi kan använda det överskottet till att bjuda på föreläsningar (och resor) för dom som inte har pengar till det.

Det är förvisso svårt att dra klara gränser, men ett riktvärde kan vara att företag betalar för föreläsning och resa, kommunal/statlig verksamhet täcker resekostnader men får föreläsningen och ideella organisationer får både resa och föreläsning.

Har vi en bra balans på det ska vi förhoppningsvis kunna hålla oss ideella även i fortsättningen.

Ainali (diskussionbidrag)

Intressanta tankar och jag kan följa din argumentation. Jag skulle mycket gärna höra flera medlemmars åsikter om detta. Det kanske ska vara en konkret fråga vi bollar på medlemspicknicken?

Prolineserver (diskussionbidrag)

I princip får vi driva upp till 10 eller 20% verksamhet som är inte ideell, och det är inte säker att det inte räknas som en del av det ideella verksamhet (det är lie en bedömningsfråga). Men interesse och potential för föreläsningar i skolor är säkert högre än på företag, det balanserar sig inte. Jag tror vi skulle tänker mer på vilka resurser vi har och hur vi kan använder de med störst effekt för att realisera vår mission. Det skulle altid vara grundlägg för bedömningen om vi satsar en anställdans eller styrelsemedlems tid att åker till en skola eller om hen kunde göra någonting bättre under samma tid.

Historiker (diskussionbidrag)

Vi skall naturligtvis få täckning för våra utlägg i form av resor etc. Som Ainali skriver inledningsvis får vi inte äventyra vår ställning som ideell förening, vilket skulle kunna bli fallet om vi tar betalt. Inget hindrar dock att vi kan be dem donera pengar.

Sedan bör man lägga in aspekten att vi har ett intresse av att sprida information om Wikipedia. Det innebär att vi inte skall ta betalt, om vi anser att vårt informationsintresse uppfylls. Föreningens syfte, enligt stadgarna, är ju att "Föreningen skall verka för att göra kunskap fritt tillgänglig för alla människor, särskilt genom att stödja Wikimedia Foundations projekt. Föreningen skall även verka för att sprida kunskap om dessa projekt, ...".

Axel Pettersson (WMSE) (diskussionbidrag)

Jakob frågade på Facebook och fick lite input där. Tråden finns här och borde gå att läsa eftersom det är en offentlig post.

Ainali (diskussionbidrag)

Man kan tänka sig en prismodell där det blir billigare ju mer föreläsningen ligger i linje med våra mål. Det vill säga att är det helt klockrent för vad vi vill uppnå så betalar vi resor och alla andra omkostnader helt själva, men om det är lite mer perifert så tar vi betalt. Det här skulle man kunna göra i trappsteg, dvs om vi får lunchföreläsa för tio personer på ett företag kostar det X. Får vi instruera 25 lärare på en hel studiedag så kanske vi gör det gratis. En annan parameter är hur djup kunskap de får. Får vi till en föreläsningsserie där vi får föreläsa för samma personer flera gånger blir det ännu mer värt för oss eftersom att de då verkligen blir upplärda. Man kan också tänka sig att det blir billigare ju viktigare vi anser de som vill ha föreläsningen är. Om vi får komma på den stora folkbildningsdagsmässan där alla personer med påverkansmöjligheter kommer kanske vi till och med betalar för att få komma.

När föreläser vem?

4
Ainali (diskussionbidrag)

Det händer relativt ofta att föreningen blir inbjuden att hålla föreläsningar och workshops. Vi är dock relativt få som har anmält sig frivilliga till att hålla dem. Hur ska vi göra för att det ska bli skalbart? En idé är att reservera de anställda och styrelsen (i mån av tid) till att hålla "strategiska" föreläsningar, dvs föreläsningar för grupper av chefer eller lärare eller av typen train the trainers och för parter som är direkt inskrivna i verksamhetsplanen. För övriga föreläsningsförfrågningar kan vi ha en lista av frivilliga som vi kan hänvisa till där vi vet att de som står på listan kan hålla en föreläsning av hög kvalitet men där den förfrågande själv får göra upp detaljerna med den som gör föreläsningen. Detta får fördelen att vi satsar krutet på rätt ställen, men inte lämnar resten vind får våg. På sikt kan vi ju tänka oss att vi har en anställd vars huvuduppgift är att göra föreläsningar och spendera tiden mellan dem till att söka upp föreläsningstillfällen eller att göra bättre presentationsmaterial (eller hjälpa till på andra projekt).

YlvaP (diskussionbidrag)

Jag håller gärna föreläsningar om att arbeta med Wikipedia i skolan - jag har vid det här laget hållit flera och fått bra feedback. Tack och lov har jag också en chef som förstår nyttan i att utveckla nätverk och en dela-kultur varför jag kan få lov att komma ifrån även på arbetstid. Jag har tackat ja till att delta i Internetdagarna i höst - fantastiskt spännande. Som van föreläsare är det ändå en utmaning att ge sig ut i nya sammanhang! Jag anser att, utifrån mitt ideella engagemang känns det bra att kunna ställa upp mot enbart reseersättning (och en kaffe gärna..) Skrev precis ett inlägg på Kristina Alexanderssons blogg om varför lärare ska jobba med Wikipedia om någon är intresserad! Här ! Väl mött på nästa möte! YlvaP (diskussion) 28 maj 2012 kl. 22.32 (CEST)

Ainali (diskussionbidrag)

Det är fantastiskt att du har en så bra chef! Hur långt kan det sträcka sig? Låt säga att ett stort gymnasium i Stockholm där det finns minst en väldigt Wikipediavänlig lärare skulle vilja att det kom någon, kan du ta en dag och åka dit då?

YlvaP (diskussionbidrag)

Med lite förvarning borde det funka - särskilt om det finns lite flexibilitet kring vilket datum det gäller. MVH//YlvaP (diskussion) 29 maj 2012 kl. 07.18 (CEST)

Det finns inga äldre ämnen